spájame ľudí, ktorí menia svet
Náboženstvo | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Slovensko mimo Únie: bieda, korupcia, vojna s Maďarskom
3.6.2009 | Juraj Mesík |

Z reptania, frflania a nadávania na EÚ si dnes u nás časť ľudí urobila čosi ako psychoterapiu národných mindrákov. Niektorým, zatiaľ len okrajovým stranám, sa z „europobijstva“ rysuje nový zmysel existencie. Únia určite nie je perfektná a určite nemá byť nekritizovateľná. Ale skôr ako vylejeme vaničku aj s dieťaťom a ponoríme sa do vychutnávania útlaku a krívd ktoré na nás ten odporný, byrokratický, kríže a bohov odmietajúci Brusel pácha, je dobré zamyslieť sa kde by naša päťmiliónová krajinka bola bez EÚ dnes, 20 rokov po páde komunizmu.


Európa dneška žije život v bavlnke. Hojnosť, pohodlie, bezpečnosť a kvalitu života považujeme na prahu 21. storočia za úplnú samozrejmosť. Naopak, riziká a hrozby považujeme za nepravdepodobné akademické špekulácie.  História nám pritom jasne ukazuje, že až do polovice 20. storočia boli bieda, hlad, útlak, strach, choroby, násilie a vojny tou najsamozrejmejšou súčasťou života Európanov. Potom sa Európa vydala na cestu najvýznamnejšieho civilizačného projektu moderných dejín. V priebehu polstoročia postupne krok za krokom vytvorila Európsku Úniu a premenila väčšinu Európy na kontinent mieru, prosperity, zákonnosti a ľudských práv.

Mnoho z toho, čo nám Únia dala je očividné: Vďaka Európskej Únii slobodne cestujeme a študujeme po väčšine kontinentu. Zajtra sa môžem zamestnať v Londýne či v Paríži, napozajtra v Dubline, Helsinkách alebo v Madride.  Stovky tisíc občanov majú prácu, lebo v továrňach postavených zahraničnými investormi vyrábajú výrobky, ktoré bez akýchkoľvek bariér zásobujú trh s 500 miliónmi spotrebiteľov. Mladším sa to môže zdať samozrejmosťou. Tí, čo pamätáme cestovanie do Rakúska na víza a colné kontroly pri dovoze fotoaparátu či magnetofónu vieme, že to žiadna samozrejmosť nie je. Táto každodenná tvár Únie je len špička ľadovca: to podstatné a veľké je skryté pod hladinou. Mnohým uniká, že to zásadné, čo dnes vďaka Únii máme je európska – alebo aspoň na európskosť ašpirujúca – politická kultúra, zákonnosť – vrátane 80.000 nudných ale kľúčových textov Aquis Communitaire - a mier, potreba ktorého stála pri zrode Únie.

Skúsme si predstaviť kontra-faktuálny scenár vývoja Slovenska mimo Európskej Únie. Predpokladajme v ňom, že Európska Únia existuje (scenáre bez existencie EÚ ako takej by boli omnoho zložitejšie a drastickejšie), ale v roku 1995 jej 15 bohatých členských štátov prijalo politické rozhodnutie neotvoriť dvere chudobným a zaostalým uchádzačom  z krajín bývalého Sovietskeho bloku.

Predstaviť si ako by dnes v takom prípade vypadalo Slovensko nevyžaduje žiadnu extra bohatú fantáziu – dnešná Ukrajina, Moldavsko a Bosna nám poskytujú bohatý materiál, z ktorého môžeme vyskladať obraz Slovenska mimo Európskej Únie v roku 2009.

Začnime charakterom moci: Dnešní vládcovia Slovenska by boli pokračovaním zmesky, ktorá sa na Slovensku dostala k moci po roku 1992  – Slovensko by nekontrolovane riadili ľudia typu Mečiar, Slota, Ľupták alebo ich ešte horšie klony. Nedajte sa mýliť tým, že dvaja z menovaných vedú strany zastúpené aj v dnešnej vládnucej koalícii: dnešná koalícia, akokoľvek skorumpovaná a kultúrne primitívna, je zviazaná v pavučine zákonov a záväzkov plynúcich z nášho členstva v Únii. Stále dokážu kradnúť a rabovať, ale stále tiež hrozí, že, ako pri nástenkovom tendri a skorumpovanom diaľničnom mýte, môžu dostať z Bruselu po prstoch. Bez šance na členstvo v Únii by ani Fico a jeho partia – pokiaľ by sa Fico vôbec dokázal presadiť voči triumvirátu Mečiar -Slota - Migaš, ktorý by v roku 1998 vytvoril vládu - nemali žiadny motív správať sa kultivovanejšie. Praktiky ako únos detí nepohodlných politikov a kritikov tajnou službu štátu v spolupráci s organizovaným zločinom by dnes neboli omnoho rozšírenejšie, ako v časoch únosu Kováča mladšieho. Nebolo by treba: po prvých troch nevyšetrených prípadoch by si každý ďalší rodič rozmyslel, či bude otvárať ústa tam kde nemá. V našej kultúre by to koniec koncov nebolo nič nové, len by sme naviazali na osvedčenú tradíciu z čias komunizmu, keď rodičia držali hubu a krok aby sa ich deti dostali študovať na strednú a vysokú školu. Čo sa týka novinárov a médií, pár odvážnych by možno zostalo, záujem mnohých by prvá po ukrajinsky odrezaná novinárska hlava bezpečne presmerovala k monitorovaniu milostného života misiek a iných celebrít. Taká talafatka ako zmlátenie a vyzlečenie rómskych detí na policajnej stanici by nezaujímalo skoro nikoho – mali by sme dosť iných - „skutočných“ - problémov.

Poďme teraz k ekonomike a životnej úrovni. Ekonomická produktivita krajiny na obyvateľa a od nej sa odvíjajúca životná úroveň by bola kdesi medzi úrovňou dnešnej Ukrajiny s HDP na obyvateľa 6 900 USD a Moldavska s HDP na hlavu 2 500 USD. (Pre porovnanie, na Slovensku v EU je to 21 900 USD). Od porovnateľnej biedy Slovákov, Ukrajincov a Moldavcov sa odvíjajú ďalšie paralely. Jeden a pol miliónu Moldavcov pracujúcich v Európe by dnes konkuroval porovnateľný počet Slovákov, a ešte viac Poliakov, Maďarov, Čechov. V Únii by sme ale na rozdiel odo dneška pracovali ako gastarbeiteri bez alebo len s minimálnu právnou ochranou- nie ako slobodní občania EÚ.

Nacionalisticko-populistickí lídri ekonomicky biedneho Slovenska bez perspektívy zlepšenia sociálnej situácie by hľadali - a s pravdepodobnosťou hraničiacu s istotou by skôr či neskôr aj našli - oporu v slovenskej katolíckej cirkvi.  Súčasťou dohody by nepochybne bol zákon ktorý by zakázal umelé prerušenie tehotenstva a zakotvil farárov a cirkevnú výchovu na školách. Sexuálna výchova by bola opäť tabu a homosexualita by sa stala oficiálne chorobou alebo rovno zločinom proti mravnosti. So zmluvou s Vatikánom a prihlásením sa Slovenskej republiky ku klérofašistickému režimu farára Jozefa Tisu by boli základom pevného manželstva medzi „otcom“ štátom a „matkou“ cirkvou.

Naše najväčšie zahraničné investície by boli spaľovne a skládky komunálnych a nebezpečných odpadov: nie jeden, ale mnoho Pezinkov zavážaných svinstvom z Rakúska, Talianska, Nemecka. Do chudobného a miniatúrneho päťmiliónového trhu by sa veľkým firmám neoplatili skoro žiadne iné investície, okrem perverzného „ekobiznisu“ a drancovania lesov a iných prírodných zdrojov. Geologické firmy by za drobný bakšiš žilinským sprostredkovateľom prekutali celú krajinu a akékoľvek ložisko uránu či zlata, ktoré by sa dalo ľahko vyťažiť by vyťažili. Ľud v okolí by jasal nad pracovnými príležitosťami v baniach, pár prípadných kritikov by mohlo svoje názory hučať do bútľavých vŕb alebo, tí šťastnejší s prístupom k počítaču a internetu, do blogov čítaných desiatkami a občas aj stovkami ľudí. Pokiaľ by ale hučali príliš, na obálky s popolom by nečakali dlho – pokiaľ by celú vec s takýmito sabotérmi ekonomického rozvoja Slovenska kultivovane nevyriešili SIS a štátna polícia. Prakticky celá ekologická legislatíva, ktorú dnes na Slovensku máme je totiž priamym dôsledkom nášho členstva v EÚ – bez latky postavenej Úniou by zákonodarstvo v tejto oblasti na Slovensku neexistovalo, alebo existovalo len na papieri. Áno, aj dnes si môžu politicky chránení zbohatlíci dovoliť postaviť skládku odpadov v Pezinku a možno aj uhoľnú elektráreň v Trebišove. Nie však úplne ľahko a nie bez splnenia aspoň technických kritérií na úrovni požadovanej EÚ.

Chudoba a s ňou ruka v ruke idúci úpadok úrovne vzdelania by možno urobili Slovákov znovu zbožnejšími a možno by priviedli do kostolov viac ľudí neschopných inak ako modlitbami riešiť svoju chudobu, choroby a iné problémy. Táto vlna zbožnosti afrického typu by žiaľ neurobila Slovensko o nič morálnejším. Chudoba krajiny a ľudí by len zvýšila hlad po majetkoch medzi tými, čo „za Boha a za národ“ kradnú aj dnes. So vzácnymi výnimkami totiž platí, že čím je spoločnosť bohatšia, tým je menej skorumpovaná. Či je skôr bohatstvo a potom kultúra alebo či bohatstvo prichádza ako dôsledok kultúry je pritom dilema toho istého typu ako či je skôr kura alebo vajce - čo je nepochybné, je že chudoba korupciu zhoršuje. Transparency International používa na meranie miery korupcie na svete takzvaný index vnímania korupcie. V roku 2008 v ňom spomedzi 182 krajín bolo Slovensko na 52. mieste  (medzi Lotyšskom a Juhoafrickou republikou). Moldavsko bolo na priečke číslo 109 (za Belize, ale pred Šalamúnovými ostrovmi) a Ukrajine pripadlo 134. miesto (podľahla v súťaži Pakistanu, ale predbehla Libériu). Kultúrny a mocenský hegemón strednej Európy a v našom scenári bez členstva v EÚ Slovenska zvlášť - Rusko - je na 147. Mieste, v tesnej spoločnosti Kene, Sýrie a Bieloruska.

Takto skorumpovaná spoločnosť by bola zákonite spoločnosťou sociálne polarizovanou. Slota, jeho deti, obchodní partneri a spolustraníci by nemali menej a lacnejších áut, netrpeli by bez jácht, neupierali by si poletovanie. Naopak, to všetko by robili viac a ostentatívnejšie, práve tak ak sa toho neštítia africkí diktátori alebo stredoázijskí satrapovia. Veď bohatstvo, ktoré nemôžu predvádzať je pre tento typ ľudí len polovičná radosť. Neobmedzená moc a bohatstvo horných 10.000 zbohatlíkov, politikov a skorumpovaných úradníkov štátu by pritom stála na živorení zvyšných piatich miliónov plebejcov.

Autoritatívny režim vedený Mečiarom, Slotom a im podobnými typmi. Šliapanie po ľudských právach občanov. Neslobodné médiá a ustráchaní občania. Nezamestnanosť a masová migrácia slovenských gastarbeiterov za prácou na Západ.  Moldavská chudoba občanov a štátu - a v jej dôsledku úpadok vzdelania, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti. Ukrajinská skorumpovanosť. Priepasť medzi životom oligarchov a chudobnej masy. Stredná doba života obyvateľov Slovenska medzi ukrajinskými 68 a moldavskými 71 rokmi – oproti dnešným 75,5 roka. Je toto celý obraz Slovenska ktoré by sa nestalo členom Európskej Únie?

Pravdepodobne nie. Chudobné, skorumpované, na Západe nezakotvené Slovensko s jeho nacionalisticko – populistickým režimom otvorene sa hlásiacim k Tisovmu klérofašistického režimu by nevyhnutne smerovalo k zostrovaniu napätia na juhu krajiny. Etnický konflikt s maďarskou menšinou – alebo hrozenie ním zručne využívané etnickými politikmi na oboch stranách – by rýchlo viedli k ďalšiemu prehĺbeniu erózie ľudských a občianskych práv a slobôd, slobodou prejavu a zhromažďovania počnúc. Hrozba násilného konfliktu alebo konflikt sám by viedli k militarizácii štátu a militarizácia by ďalej prehĺbila chudobu obyvateľstva. Dvojročná ak nie dlhšia povinná vojenská služba by dnes bola samozrejmosťou. Okrem nacionalistickej indoktrinácie mladých mužov by armáda umiestnená najmä na juhu Slovenska príležitostne plnila aj policajno-represívne funkcie.

Nemožno vylúčiť, že by napätie prerástlo do horúcej vojny s Maďarskom - alkoholickému bľabotu „do tankoch a na Budapešť“ sa Slovensko nevyhlo ani v EÚ. Podľa priebehu vojny s Maďarskom je potom možné špekulovať o rozličných ďalších scenároch. Viedla by maďarská protiofenzíva nížinami v smere na Bratislavu, Nitru, Lučenec a Košice k povolaniu bratských ruských vojsk na záchranu malého slovanského brata? Možno áno. V takom prípade by sa podobnosť Slovenska s Moldavskom prehĺbila o paralelu medzi Podnesterskom a Rusmi obsadeným juhom Slovenska. Či už by sa Rusom podarilo maďarskú armádu z Bratislavy, Nitry, Lučenca alebo Košíc vytlačiť, alebo nie, ruskí tankisti by sa domov neponáhľali a dejiny Slovenska by spestril ďalší „dočasný pobyt“ bratských vojsk. Iný možný scenár vývoja konfliktu s Maďarskom ponúkajú Bosna a Kosovo. V prípade, že by USA zostali aj napriek odmietnutiu EÚ otvoriť dvere stredoeurópskym krajinám angažované v stredoeurópskom regióne, by maďarská diplomacia mohla uspieť v snahe presvedčiť ich o nevyhnutnosti humanitárneho vojenského zásahu.  Pogromy na maďarskú menšinu organizované alebo ticho tolerované bratislavskou vládou – povedzme malá Srebrenica v Šamoríne alebo Dunajskej Strede - by mohli viesť k rozhodnutiu administratívy Georgea Busha zabrániť genocíde a eskalácii konfliktu v strednej Európe bombardovaním letísk Sliač, Kuchyňa, Prešov, tovární v Martine, Považskej Bystrici, Dubnici a Detve, Slovnaftu, mostov cez Dunaj v Petržalke, ministerstiev a vládnych budov v Bratislave a radníc v Žiline a Čadci inteligentnými bombami. Prelet lietadiel z amerických lietadlových lodí v Baltskom mori by umožnilo Poľsko výmenou za americkú vojenskú spoluprácu pri opevňovaní východných hraníc Poľska.

Iste, európobijci z obskúrnych katolíckych spolkov a ich nacionalistickí či slobodní a solidárni súpútnici môžu a budú namietať, že načrtnutý scenár Slovenska a našich susedov mimo Európskej Únie je katastrofický a prehnane pesimistický. Brutálnou pravdu však je, že v skutočnosti je naopak prehnane optimistický. Už len preto, že používa ako hlavnú paralelu porovnanie s dnešnou Ukrajinou a Moldavskom, ktoré obe ašpirujú na členstvo v EÚ a vyvíjajú sa pod jej vplyvom. Nádej na členstvo v Únii dáva Ukrajine aj Moldavsku práve to, že Únia v uplynulých dvoch dekádach otvorila svoje dvere ich susedom – Poľsku, Slovensku, Maďarsku aj Rumunsku. Hranice Únie sú dnes na predmestiach Ľvova a Užgorodu a 80 km od Kišineva. Únia poskytuje Ukrajine aj Moldavsku prístup na svoj trh, hospodársku pomoc a súčasne tlačí na zmeny tamojšej legislatívy a politickej kultúry. Obe krajiny sú na tom vďaka susedstvu, vplyvu a pomoci od Únie kultúrne, politicky aj ekonomicky podstatne lepšie, ako by boli v prípade uzavretej Únie bez perspektívy členstva a motivácie zlepšovať sa. To podstatné čo im však Únia dáva je nádej na začlenenie. Bez nej by ich dnešná úroveň, s ktorou možný scenár vývoja na Slovensku porovnávam, bola významne nižšie.

Tak isto sa dá špekulovať a dúfať, že by k vojne s Maďarskom nedošlo – napríklad vďaka tomu, že by katolícki biskupi Slovenska a Maďarska zamávali ratolesťami mieru a krotili by nacionálne vášne na oboch stranách. Žiaľ takáto špekulácia nemá oporu v dejinách ani v súčasných reáliách. Klérofašistický režim Jozefa Tisu v roku 1939 bez zábran spolu s Hitlerom vierolomne napadol bratský a ten najkatolíckejší národ poľský. Prečo nie neslovanský a menej katolícky maďarský? Katolícka cirkev sa nepostavila proti pogromom, arizácii a deportáciám našich Židov do koncentračných táborov, tak prečo by sme mali veriť, že by sa postavila proti etnickým čistkám na južnom Slovensku a rozdávaniu tamojšej pôdy a majetkov „dobrým Slovákom“? Veď aj dnes sa katolícki biskupi na Slovensku boja viac slovenského biskupa maďarskej národnosti, ako diabla.

Skôr než nasadnete na módny vagón antieurópanstva a ilúzií o šťastnom a zbožnom živote na Slovensku oslobodenom spod bruselského diktátu, tyranie a bezohľadného útlaku pod jarmom veľkých hráčov v Únii, skôr než si začnete šťastne chrochtať v pocite ukrivdenosti a mindrákoch slovenskej menejcennosti tak bizarne kombinovanými s národným velikášstvom a komickým náboženským mesianizmom časti našich bratov a sestier, skúste ešte raz porozmýšľať. Možno si uvedomíte, že cesta mimo Únie a proti nej nie je slávnou cestou ku kráľovstvu Božiemu na zemi slovenskej, z ktorého bude svätosť ako lúče z majáka vyžarovať do sveta. Je len cestou k materiálnej a duchovnej biede, korupcii a národnej bezvýznamnosti.


Skrátená verzia tohto článku vyšla v týždenníku Žurnál

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Slovensko mimo Únie: bieda, korupcia, vojna s Maďarskom
28.4.2010 10:56 | Roman Kanala

Anonym doporučuje autorovi s menom a priezviskom: "aby si rozšíril vedomosti z histórie Slovenska".

V histórii už bolo niekoľko vojen. Ešte za Rakúsko-Uhorska bola vojna, v ktorej tzv. slovenskí dobrovoľníci najprv zradili svojho cisára, aby potom zradili svojho nového spojenca Košúta, a aby im potom neveril už vôbec nikto. Boli boje o Bratislavu, keď si Československo nárokovalo Petržalku, bola Maďarská republika rád, bola malá vojna o Veľké Kapušany, bolo obsadenie maďarských území po vyhlásení "Slovenského štátu".

A celkom nedávno jeden fašista vykrikoval: "my pôjdeme do tankoch a pôjdeme a zrovnáme Budapešť!". Našťastie už boli obe krajiny v EÚ a v NATO.
Ad: Slovensko mimo Únie: bieda, korupcia, vojna s Maďarskom
28.4.2010 09:48 | korvin

So záujmom som si prečítal tento článok (počas pracovnej prestávky), no popritom sa vo mne vynárala otázka do akej miery dokáže tento človek uchopiť a vyjadriť realitu a na základe relevantných informácií vytvoriť pravdepodobnú a objektívnu prognózu (čo by bolo keby sme neboli v EU). Myšlienky v článku sú pomerne diskutabilné (keďže sa jedná o autorove predstavy). Až v predposlednom stĺpci ma zarazilo, keď sa pán Mesík "oprel" o "historické skutočnosti", ktoré nie sú pravdivé. Odporúčam pánovi Mesíkovi aby si rozšíril vedomosti z histórie Slovenska. Niekde som čítal, že kto nepozná svoju minulosť, ten nemá budúcnosť. Potom sa ani nečudujem pánovi Mesíkovi, že zahlcuje toto fórum takýmito "výlevmi". Čítanie tohto článku bola pre mňa žiaľ strata času.
Ad: Slovensko mimo Únie: bieda, korupcia, vojna s Maďarskom
16.6.2009 22:31 | gibarian

Potesil ma nick "makroblak". Takze zlych politikov volia Slovaci?!? A volici v MR su ti spravodlivi? Jobbik, Orban? Typicka argumentacia madarona. Cudujem sa, ze je tak jednoduchy, ide s takymito paskvilnymi tvrdeniami na "chancenet.sk". Ani tu uz sa madaroni nepestuju. Pochop to chlapce, jedine, ze by si Hedvig Malina /pravda ma madarske priezvisko/ navrhol na novu prezidentku SR, ked uz Ivett neuspela. A nezabudni ju nafotit s madarskymi husarmi! To bude to prave "orechove".
Ad: Hana Kovárová
16.6.2009 15:31 | Dorian Gray

Pani Kovárová, nerobte si nič z výzvy pána Mesíka voči vašej osobe. To čo on od vás očakáva nie je schopný sám aplikovať vo svojich "článkoch", takže si z neho vôbec, ale vôbec nič nerobte. Ktovie o aký referenčný rámec sa on opiera vo svojom vizionárskom produkte. To nám samozrejme neprezradí, pretože žiadny nejestvuje. Je to len ďalší z výplodov jeho mysle.
Ad: Slovensko mimo Únie: bieda, korupcia, vojna s Maďarskom
16.6.2009 14:24 | juraj mesik

Pani Kovarova,
mohli by ste svoj diskusny prispevok podopriet nejakou plausibilnou a aspon ak-tak testovatelnou hypotezou kde by bolo Slovensko bez toho, aby mu dala EU sancu? Mate nejaky referencny ramec, o ktory sa opierate? Ja ho nevidim, ale rad sa necham poucit. Dakujem, prijemny den zo studenej Namibie, Juraj Mesik
Ad: Slovensko mimo Únie: bieda, korupcia, vojna s Maďarskom
15.6.2009 21:58 | Hana Kovárová

Nikdy som nebola zásadne proti vstupu do EU, ani proti prijatiu eura. Ale nepovažujem za potrebné prejavovať bezhraničné nadšenie. Myslim, že v každom prípade je zdravé zachovať si kritický odstup.
Mrzí ma, ak dáva niekto vlastnú krajinu na nižšiu uroveň, akú má. Snaží sa podsúvať katastrofické scenáre na úrovni scifi. Ak im sám verí, potom je lepšie, že nereprezentuje svoju krajinu v europskom parlamente.
Toľko demagogických tvrdení v jedinom članku je veľmi sklamávajúce.
Koho týmto chcel autor osloviť?
Intelektualnu elitu? To by bolo naozaj hrubé podcenenie.

Od politického reprezentanta má volič právo očakávať realizmus a nie negativistické blúznenie o všetkom (ne)možnom...Aj keď vieme, že existujú manipulátorské techniky, ktorými sa doteraz dal vyvolať konflikt, kdekoľvek to bolo pre mocných sveta želateľné...

Preceňovať a zdôrazňovať negatívne reakcie nevýznamného množstva primitívov je nebezpečnejšie, ako je druhý extrém, ľahostajnosť a úplná voľnosť, tolerovanie násilných tendencií.

Ad: Slovensko mimo Únie: bieda, korupcia, vojna s Maďarskom
14.6.2009 21:41 | mrakoblak

netreba zabudat, ze politikov volia volici (aspon v europe)
takze kazdy pribeh - aj tento - o zlych, skorumpovanych, neschopnych a neviemakych politikoch, je vlastne pribehom o ich volicoch... teda v pripade slovenska o nas, obcanoch SR...

takze zmysel clanku je - slovaci nie su schopni samostatne prevadzkovat demokraticku a prosperujucu krajinu, a potrebuju mat na to EU, ktora ich drzi na uzde.... pan autor, toto ste mali na mysli? :)

zdravim
Ad: Slovensko mimo Únie: bieda, korupcia, vojna s Maďarskom
12.6.2009 14:38 | gibarian

Obavam sa, ze vojna s tzv.Madarmi je mozna. Pouzivam tzv. preto lebo ani obycajny madarsky obcan si vojnu nepraje. Ale velmocenska politika vzdy isla proti zaujmom obycajnych obcanov. Taketo clanky su na zakazku a chystaju verejnost
na spustenie urciteho scenara-teda vojny s MR. Je jedno kto bude vitaz, mrtvych potom uz nikto nespocita. A v tom je clanok pana Mesika obludny. On uz vie. On sa uz na to nachystal! Platenych zurnalistickych potkanov vzdy bolo dost. A preto pan Mesik aj so svojou zenou Pietruchovou kandidovali do parlamentu EU. Pekny to parik. Ak sa mylim pan Mesik vyvrate mi moje tvrdenia. Samozrejme v ramci slobody slova a demokracie :-).
Ad: Slovensko mimo Únie: bieda, korupcia, vojna s Maďarskom
8.6.2009 07:28 | Romann

Podpis zmluvy v Trianone (1920) od ktorej 4. júna uplynulo 89 rokov znamenal vznik nového, medzinárodne uznaného maďarského národného štátu. Trianonská mierová zmluva mimo iné prvý raz stanovila hranicu Slovenska s Maďarskom, no vymedzila aj hranice s dnešným Srbskom a Rumunskom. Maďarská delegácia predložila mierovej konferencii enormné množstvo obsahovo rozporných memoránd, kde sa nenachádzala žiadna konštruktívna koncepcia vytvorenia nového etnického maďarského štátu. Na rozdiel od Rakúska, ktoré sa zmierilo s rozpadom multinacionálneho štátu a vydalo sa na cestu vytvorenia etnického rakúskeho štátu. Naopak, maďarská delegácia striktne bránila anachronickú a fiktívnu vládnu doktrínu z 19. storočia o historickej, geografickej, jazykovej a duchovnej jednote uhorského štátu, čiže zamerala svoju stratégiu na obnovenie územnej integrity bývalého Uhorska, čo prakticky znamenalo obhajobu predvojnovej mocenskej hegemónie nad nemaďarskými národmi. Čítajte na: http://voltaire.netkosice.sk, ikona TREZOR Tabu spravodajstvo, téma: „Trianonská trauma“ maďarskej politiky
Ad: Slovensko mimo Únie: bieda, korupcia, vojna s Maďarskom
4.6.2009 22:31 | Roman Kanala

Keď Mečiar hovoril s Brzezinskym, vraj v noci nespal. Bol mu načrtnutý podobný obraz, obohatený o jeden detail, na ktorý Juro zabudol. Občianska vojna ako v Juhoslávii. Seselj, Miloševič, Karadžič. Prokeš, Gašparovič, Slota.
Ad: Slovensko mimo Únie: bieda, korupcia, vojna s Maďarskom
4.6.2009 21:28 | Marek Bulík

Osobne sa nad väčťinou amaterskych futurologických prác iba pousmejem, ale v tomto prípade sa stotožňujem aspoň s kostrou, teda hlavným posolstvom. Chcem tým povedať, že aj keď autor neposkytol dostatok argumentov k svojim tvrdeniam, jeho predpoklad skorumpovanej, nacionalisticky orientovanej a v zásade chudobnej budúcnosti je aj pre mna za predpokladu neexistenie EU vysoko pravdepodobná.
Ad: Pán Mesík!
3.6.2009 11:11 | miro

Netrpíte náhodou paranojou vo vzťahu k RKC? A Čo je to vlastne za chorobu?
Paranoja je jedným z ťažkých druhov psychózy, vyznačujúci sa bludmi, chorobnými predstavami ohrozenia a stihomamom. Všeobecne je tento pojem používaný aj pre nadmerné obavy o svoju osobu, spojené napríklad s konšpiračnými teóriami.

» Vaše reakcie (12)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Ľudské práva, Menšiny, Náboženstvo, Bezpečnosť a ozbrojené konflikty, Spoločnosť, Európska únia[17599]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS