spájame ľudí, ktorí menia svet
Kultúra | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Výzva vláde: Správa o zmluve s firmou Microsoft je absolútne nedostatočná, neschvaľujte ju

Vzhľadom na nižšie uvedené závažné nedostatky vyzývame vládu SR, aby neschválila materiál „Informatívna správa o stave plnenia multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement“, ktorý predkladá Ministerstvo financií SR a a aby vrátila tento materiál Ministerstvu financií SR na dopracovanie. Zároveň žiadame, aby Vláda SR zaviazala Ministerstvo financií konkrétnymi časovými termínmi pre vykonanie všetkých krokov, ktoré MF SR v materiáli avizuje a pre informovanie o ich výsledku.
6.12.2012 | 2 reakcie

November 2009

Dvadsať rokov od konca totalitného režimu v našej krajine, to je čas, v ktorom sú pripomínané udalosti stále v čerstvej pamäti, no predsa je to čas dostatočne dlhý na to, aby sme mohli posudzovať výsledky. Nie je to len možnosť, je to naliehavá potreba.
4.11.2009 | 38 reakcií

MF SR rezignovalo na miliónové úspory, nechce preferovať bezplatný softvér

Vláda dnes schválila koncepciu využívania softvéru, ktorá nie je v súlade s odporúčaniami EÚ. Ministerstvo financií, ako predkladateľ odmietlo do materiálu zahrnúť preferenciu používania bezplatného Open Source softvéru. Napriek odporúčaniam EÚ, vládnych materiálov a hromadnej pripomienke verejnosti ministerstvo rezignovalo na potenciál úspor v rozsahu desiatok miliónov eur ročne, ktorý nasadenie a používanie bezplatného open source softvéru môže priniesť.
15.7.2009 | 5 reakcií

Osedlá O2 Devínsku kobylu?

S príchodom mobilného operátora O2 Telefonica Slovakia na náš trh, sledujeme aj pochopiteľnú snahu spomenutého operátora o pokrytie signálom nášho územia. Na tom by nakoniec nebolo nič výnimočné, veď na to sem prišli. Otázne je,ako si to pokrytie územia páni z O2 predstavujú.
27.5.2009 | 6 reakcií

Odkaz Sørena Kierkegaarda Slovensku

Søren Kierkegaard (5. 5. 1813 – 11. 11. 1855) sa narodil do dobre situovanej luteránskej rodiny v čase „zlatého veku“ Dánska. Ako filozof, spisovateľ a teológ obdarovaný skvelým intelektom, schopnosťou rečniť a brilantne písať, vstúpil do povedomia vtedajšej spoločnosti mnohými esejami, článkami a spismi pod rôznymi pseudonymami. Netušil, že jeho myšlienky sa dotknú myslenia nielen Európy, ale aj celého sveta.
21.5.2009 | 5 reakcií

PKO, demokracia a iné

V dobe, kedy sa išla zbúrať demokracia v Československu zachytil fotograf Bielik muža stojaceho na Šafarikovom námestí pred kanónom ruského tanku. Ten kanón bol pravdepodobne nabitý a postaviť sa predeň bolo hrdinstvo.
24.4.2009 | 4 reakcie

Bratislavský pohár pretiekol

Pohár trpezlivosti s chorým vývojom nášho mesta, ktorý sa plnil dlhé roky, pretiekol. Tou povestnou poslednou kvapkou bolo vyčíňanie investora HD, predĺženej ruky Ja a Ty - finančnej skupiny smutne známej zničením časti nábrežia pri PKO (River Park), ale aj cenných častí Tatranského národného parku či ďalšími kauzami a záhadnými transakciami.
20.4.2009 | 19 reakcií

Klebety z Bishkeku

„Bishkek milujem, hoci je celý z betónu, ľudia páchnu kapustou a na ulici ti odpľúvajú na špičky topánok“. To hovorí Angličanka Saffia Farr. Posledné roky prežila v Bishkeku, zažila si materstvo aj revolúciu a napísala úžasnú knižku „Revolution Baby“. Mne betón a kapusta neprekážajú. Odpľúvanie som nezažil. Ale Bishkek som si nezamiloval. Kirgizi sú milí, ale ich hlavné mesto - čo ja viem... Ale môže to byť aj tým, že nechodím po meste. Celý čas sedíme zavretí v potemnenom hoteli.
14.4.2009

Neinteligentný dizajn (alebo prečo nemám rád developerov)

Arabi majú pozdrav, pri ktorom sa uklonia a dotknú sa srdca, úst a čela. To gesto má zrejme veľmi hlboký vedľajší význam. Od počiatku civilizácie totiž jestvujú tri spôsoby chápania a vysvetľovania sveta: veda, umenie a mystika (spiritualita). Ešte v stredoveku boli cit, rozum a spiritualita - tri spôsoby videnia sveta - prepojené a vedec bol zároveň umelec aj mystik. To sa netýka len alchymistov, ale aj staviteľov chrámov, slobodomurárov, rozekruciánov, a ďalších. Konkrétne postavy sú dobre známe: A. Dürer, L. da Vinci, atď.
25.2.2009 | 19 reakcií

Rozpozná porota fototalenty?

Ak sa Nadácia VÚB chce naozaj venovať podpore mladého slovenského umenia (v tomto prípade fotografie), ako to deklaruje, nemôže podľa môjho názoru do poroty nominovať "osobnosti", ktoré svojou tvorbou ponižujú fotografiu na gýč a esteticky "doplnok" alebo svojím neetickým správaním v minulosti vykrádali duševné vlastníctvo iných autorov.
12.2.2009 | 10 reakcií
  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 17 | Next
V tejto sekcii prinášame komentáre, reportáže a analytické materiály zaoberajúce sa občianskymi témami. Publikované materiály nevyjadrujú názory redakcie ChangeNet. Ponúkame Vám možnosť priamo reagovať na uverejnené články formou "poznámok pod čiarou". Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové a zásadné pohľady na diskutovanú tému je možné publikovať aj ako samostatné články.

Máte chuť písať a chcete vyjadriť svoje postoje k dianiu v spoločnosti? Radi zverejníme Vaše komentáre či úvahy. Posielajte ich elektronickou poštou na adresu redakcia@changenet.sk.
Archív tém:

Cirkevná vs. svetská moc
Načo sú nám (ne)verejnoprávne médiá?
REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS