spájame ľudí, ktorí menia svet
Kultúra | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Výzva vláde: Správa o zmluve s firmou Microsoft je absolútne nedostatočná, neschvaľujte ju

Vzhľadom na nižšie uvedené závažné nedostatky vyzývame vládu SR, aby neschválila materiál „Informatívna správa o stave plnenia multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement“, ktorý predkladá Ministerstvo financií SR a a aby vrátila tento materiál Ministerstvu financií SR na dopracovanie. Zároveň žiadame, aby Vláda SR zaviazala Ministerstvo financií konkrétnymi časovými termínmi pre vykonanie všetkých krokov, ktoré MF SR v materiáli avizuje a pre informovanie o ich výsledku.
6.12.2012 | 2 reakcie

Zmluva s Microsoftom je naďalej kontroverzná a chýbajú jej relevantné podklady

Ministerstvo financií včera na poslednú chvíľu predložilo na rokovanie vlády správu o plnení kontroverznej multilicenčnej zmluvy s firmou Microsoft. Ministerstvo sa snažilo dva mesiace vysporiadať so zásadnými pripomienkami k materiálu. Hoci správa z rozporového konania je viac ako dvojnásobne obsiahlejšia, ako samotný materiál, rozpory neboli odstránené. Považujeme za škandalózne, ak MF SR v predkladacej správe o tomto fakte nepíše pravdu. Zároveň konštatujeme, že niektoré záväzky prisľúbené v rozporovom konaní ministerstvo nedodržalo.
22.3.2012

November 2009

Dvadsať rokov od konca totalitného režimu v našej krajine, to je čas, v ktorom sú pripomínané udalosti stále v čerstvej pamäti, no predsa je to čas dostatočne dlhý na to, aby sme mohli posudzovať výsledky. Nie je to len možnosť, je to naliehavá potreba.
4.11.2009 | 38 reakcií

MF SR rezignovalo na miliónové úspory, nechce preferovať bezplatný softvér

Vláda dnes schválila koncepciu využívania softvéru, ktorá nie je v súlade s odporúčaniami EÚ. Ministerstvo financií, ako predkladateľ odmietlo do materiálu zahrnúť preferenciu používania bezplatného Open Source softvéru. Napriek odporúčaniam EÚ, vládnych materiálov a hromadnej pripomienke verejnosti ministerstvo rezignovalo na potenciál úspor v rozsahu desiatok miliónov eur ročne, ktorý nasadenie a používanie bezplatného open source softvéru môže priniesť.
15.7.2009 | 1 reakcia

Osedlá O2 Devínsku kobylu?

S príchodom mobilného operátora O2 Telefonica Slovakia na náš trh, sledujeme aj pochopiteľnú snahu spomenutého operátora o pokrytie signálom nášho územia. Na tom by nakoniec nebolo nič výnimočné, veď na to sem prišli. Otázne je,ako si to pokrytie územia páni z O2 predstavujú.
27.5.2009 | 4 reakcie

Odkaz Sørena Kierkegaarda Slovensku

Søren Kierkegaard (5. 5. 1813 – 11. 11. 1855) sa narodil do dobre situovanej luteránskej rodiny v čase „zlatého veku“ Dánska. Ako filozof, spisovateľ a teológ obdarovaný skvelým intelektom, schopnosťou rečniť a brilantne písať, vstúpil do povedomia vtedajšej spoločnosti mnohými esejami, článkami a spismi pod rôznymi pseudonymami. Netušil, že jeho myšlienky sa dotknú myslenia nielen Európy, ale aj celého sveta.
21.5.2009 | 5 reakcií

PKO, demokracia a iné

V dobe, kedy sa išla zbúrať demokracia v Československu zachytil fotograf Bielik muža stojaceho na Šafarikovom námestí pred kanónom ruského tanku. Ten kanón bol pravdepodobne nabitý a postaviť sa predeň bolo hrdinstvo.
24.4.2009 | 3 reakcie

Bratislavský pohár pretiekol

Pohár trpezlivosti s chorým vývojom nášho mesta, ktorý sa plnil dlhé roky, pretiekol. Tou povestnou poslednou kvapkou bolo vyčíňanie investora HD, predĺženej ruky Ja a Ty - finančnej skupiny smutne známej zničením časti nábrežia pri PKO (River Park), ale aj cenných častí Tatranského národného parku či ďalšími kauzami a záhadnými transakciami.
20.4.2009 | 19 reakcií

Klebety z Bishkeku

„Bishkek milujem, hoci je celý z betónu, ľudia páchnu kapustou a na ulici ti odpľúvajú na špičky topánok“. To hovorí Angličanka Saffia Farr. Posledné roky prežila v Bishkeku, zažila si materstvo aj revolúciu a napísala úžasnú knižku „Revolution Baby“. Mne betón a kapusta neprekážajú. Odpľúvanie som nezažil. Ale Bishkek som si nezamiloval. Kirgizi sú milí, ale ich hlavné mesto - čo ja viem... Ale môže to byť aj tým, že nechodím po meste. Celý čas sedíme zavretí v potemnenom hoteli.
14.4.2009

Neinteligentný dizajn (alebo prečo nemám rád developerov)

Arabi majú pozdrav, pri ktorom sa uklonia a dotknú sa srdca, úst a čela. To gesto má zrejme veľmi hlboký vedľajší význam. Od počiatku civilizácie totiž jestvujú tri spôsoby chápania a vysvetľovania sveta: veda, umenie a mystika (spiritualita). Ešte v stredoveku boli cit, rozum a spiritualita - tri spôsoby videnia sveta - prepojené a vedec bol zároveň umelec aj mystik. To sa netýka len alchymistov, ale aj staviteľov chrámov, slobodomurárov, rozekruciánov, a ďalších. Konkrétne postavy sú dobre známe: A. Dürer, L. da Vinci, atď.
25.2.2009
  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 17 | Next
V tejto sekcii prinášame komentáre, reportáže a analytické materiály zaoberajúce sa občianskymi témami. Publikované materiály nevyjadrujú názory redakcie ChangeNet. Ponúkame Vám možnosť priamo reagovať na uverejnené články formou "poznámok pod čiarou". Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové a zásadné pohľady na diskutovanú tému je možné publikovať aj ako samostatné články.

Máte chuť písať a chcete vyjadriť svoje postoje k dianiu v spoločnosti? Radi zverejníme Vaše komentáre či úvahy. Posielajte ich elektronickou poštou na adresu redakcia@changenet.sk.
Archív tém:

Cirkevná vs. svetská moc
Načo sú nám (ne)verejnoprávne médiá?
REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS