spájame ľudí, ktorí menia svet
Ľudské práva | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
VPN, Strana zelených a pokřivené zrcadlo
4.12.2009 | Pavol Šremer |

V iŽurnalu.sk ze dne 5.11.2009 jsem si přečetl článek Jana Budaje „Hovorili sme pravdu nahlas“, doprovázený Janovou fotografií tribuna sametové revoluce, evokující tehdejší dobu.Vybavila se mi doba plná nadějí a proto jsem si se zájmem přečetl, co k tomu její protagonista píše. Poněkud mne však článek překvapil. Rád bych Janovi Budajovi přispěl k obnovení paměti, jak to tehdy bylo, co předcházelo a následovalo, protože v článku používá dokonce několika smyšlenek.


Zaráží mne líčení, jak on vedl  aktivity bratislavských ochranářů před listopadem 1989, aniž přiznává, že bylo mnoho jiných, na kterých se nepodílel. Ano, během sametové revoluce byl jako vůdčí osobnost Jano Budaj, to mu nikdo nechce upřít.

Ale před listopadem 1989 byl samozřejmě duší bratislavských ochranářů Maňo Huba, nesl dokonce kůži na trh, protože všechny aktivity zaštiťoval jako předseda tehdejší největší bratislavské základní organizace č. 6 Slovenského zväzu ochráncov přírody a krajiny (SZOPK), tedy i aktivity, na nichž se podílel Jano Budaj . Nyní po letech se však dozvídám, jak hrdinný Jano Budaj byl vůdcem skupiny bratislavských ochranářů, která byla proti spolupráci s komunisty, kdežto zlý Maňo Huba s nimi spolupracoval. Přitom spolupráce spočívala v tom, že nestraník Huba na sebe vzal nelehká jednání s představiteli komunistického režimu o našich ochranářských požadavcích ( to jsme asi těžko mohli činit my, kteří jsme byli sledováni tajnou policií za své tzv. protistátní aktivity v minulosti, resp. by to ochranářským požadavkům jedině uškodilo). Vzhledem k tomu, že pracoval jako vědec, to byla vskutku ve své době nebývalá statečnost, mohl kdykoliv ztratit místo, příp. i svobodu. Pokud nám při některých aktivitách pomáhali i členové strany, rád se k takové spolupráci přihlásím i já jako bývalý politický vězeň a chartista, neboť nic není černobílé, i mezi členy komunistické strany byli lidé, kteří si uvědomovali zodpovědnost za budoucnost a bez jejich pomoci a informací bychom toho dokázali daleko méně (uvědomme si, že i např. informace o životním prostředí byly tehdy  utajované).

V tomto směru je vrcholem věta, že Maňo Huba „sa v poslednom roku režimu stal nomenklatúrnym kádrom, dokonca bol designovaný za člena vlády posledného komunistického premiéra na Slovensku, Pavla Hrivnáka“. O nepravdivosti tohoto výroku svědčí už jen použití termínu nomenklaturní kádr, kam patřili jen pečlivě prokádrovaní soudruzi a ne nestraník, podepisující se pod různé naše podněty a petice jako občan Huba. Je též velmi zvláštní použití slova designovaný, když o tom nikdo z nás nic nevěděl a ani později nic takového nebylo vzpomínáno, např.  při volbě Maňa Huby předsedou výboru životního prostředí SNR. Ztrátu paměti osvědčuje Jano Budaj tvrzením, že ani po 17. listopadu se M.Huba nepřidal k VPN a naopak založil svoji stranu zelených a dělal VPN opozici. Na situaci si jako tehdejší bratislavský ochranář a jeden ze skutečných zakladatelů Strany zelených na Slovensku velmi dobře vzpomínám. První týden po sametové revoluci sloužil sekretariát bratislavské městské organizace SZOPK zároveň jako sekretariát VPN. Velmi nás zarazilo, když jsme viděli, jak se velmi rychle koordinační výbor VPN uzavřel podnětům od lidí. Samozřejmě toho bylo náhle mnoho, avšak uzavřít si zpětnou vazbu pak muselo dlouhodoběji nutně vést  k odtržení od reality, což se postupně i stalo. Ještě více nás překvapilo, že mezi sebe naši dřívější kolegové nepustili Maňa Hubu, který byl vůdčí osobností bratislavských a dokonce i slovenských ochranářů. Za takové situace jsme neměli ani jistotu, zda politické hnutí VPN bude dostatečně hájit záležitosti životního prostředí, když navíce deklarovalo, že bude jen hnutím,  koordinujícím různé politické proudy, které budou mít své politické strany. Proto jsme založili stranu zelených, která chtěla úzce spolupracovat na jedné straně s VPN, ve kterém se angažovalo mnoho našich dřívějších kolegů, na druhé straně s nevládní neziskovou organizací SZOPK, jejíž předsedou se záhy stal M. Huba. Samotného Maňa Hubu jsme přemlouvali, aby vstoupil do strany zelených, on však chtěl zůstat, už i proto, že se stal předsedou SZOPK, nestraníkem. Nyní je však J.Budajem podezírán, že zakládal vzdorostranu proti VPN...

Strana zelených se snažila s VPN spolupracovat, ukázalo se však, že naše předtuchy nebyly liché. A navíce k spolupráci jsou potřeba nejméně dva.  Ať už se jednalo o věcné problémy-např.Gabčíkova, nebo organizační-členům strany zelených se nedůvěřovalo, do prvních voleb jsme neměli ani zastoupení v SNR, a VPN se příliš otázkami životního prostředí či dokonce udržitelného rozvoje nezabývala.

Protože jsme si však uvědomovali Maňovy kvality, kandidoval po našem přemlouvání jako nestraník na kandidátce Strany zelených a po prvních svobodných volbách se dostal do Slovenské národní rady, kde byl dokonce zvolen za předsedu výboru životního prostředí-to ostatně svědčí o tom, že byl jako ochranář a odborník uznáván i v daleko širších kruzích, než  ochranářských. Výbor pod jeho vedením pak udělal mnoho užitečné práce.

Později, když hnutí VPN ztrácelo vliv a vedení VPN se obměnilo, došlo k normální spolupráci, to však již bylo  pozdě, na škodu řešení nejzávažnějších problémů i VPN a strany zelených.

Závěrem nelze než nevyjádřit politování nad překrucováním historie ‚žije nás však ještě dost na to, abychom to vyvrátili. Je škoda, že byl takto nespravedlivě napaden někdo, kdo toho tolik udělal pro Slovensko, ať již jako ochranář přírody, památek, jako geograf či přední representant třetího sektoru.

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Fakty, ktoré protagonisti Novembra 1989 neradi počujú
27.12.2009 07:58 | Roman Kanala

Bol som zvedavý na pozadie toho paranoidného blábolu a pozrel som ten server. Je to jednoznačne proticirkevný server. Po chvíľke prezerania som našiel, že je tiež protižidovský, a že sa chce považovať za humanistický. Jedným z prispievateľov tam je plagiátor Ing. Marián Tkáč, PhD., bývalý viceguvernér NBS, vyhodený z Ekonomickej univerzity. Mnoho citácií celých pasáží tam má David Duke, ktorého protižidovské postoje sú zjavne "redaktorom" sympatické. Miroslav Válek sa spomína ako autorita. Boris Filan tam má text proti "súčasnému hnusu" - on, ktorý spolupracoval s Elánom a napísal knižku s Jožom Rážom.

Je tam aj brojenie proti požieraniu mŕtvol. Text "Vánoce zvížat, Gustav Jaroš 1920" bol tiež posunutý na changenet k inému článku tým istým autorom "Romann".

A čo ten citovaný paranoidný blábol? Aha:

Fakty, ktoré protagonisti Novembra 1989 neradi počujú
Zdroj: Autor nezistený
Dátum: 23.12.2009
Elektronickou poštou nám bol poslaný nasledujúci príspevok bez zdroja a autora. I napriek tomu robíme výnimku a článok zverejňujeme.

Za seba chcem len prehlásiť, že ten "Romann" nie som ja a že s tým serverom nemám nič spoločné. Svätuškárov tiež nemusím, nepatrím ani k požieračom mŕtvol, ale vadí mi takáto práca s faktmi. Ten anonymný článok znehodnotil celý ich pokus o "humanizmus".
Fakty, ktoré protagonisti Novembra 1989 neradi počujú
26.12.2009 17:43 | Romann

S odstupom času je čím ďalej tým ľahšie prehliadnuť lož, ktorá sa na občanoch Československa v roku 1989 uskutočnila. V rokoch 1969-1970 bolo približne 1 000 funkcionárov KSČ formou vylúčenia z KSČ prevedených do „zálohy", ktorá bola vytvorená s cieľom použitia v takých situáciách, akými boli založenie Charty 77 a 17. november 1989, ktoré boli projektované ako varianty. Určené osoby emigrovali do zahraničia s poslaním pôsobiť v politickej opozícii so spravodajským určením. Všetky okamžite dostali politický azyl, zamestnanie v exponovaných inštitúciách hostiteľských štátov alebo profesúry. Tieto osoby organizovali v zahraničí malé lobistické nátlakové skupiny, ktoré si postupne vytvárali kontakty na medzinárodné organizácie a vlády štátov, zakladali vydavateľstvá, nadácie... Ďalej na: www.voltaire.netkosice.sk, téma: Fakty, ktoré protagonisti Novembra 1989 neradi počujú
Ad: VPN, Strana zelených a pokřivené zrcadlo | Zobraziť Skryť

26.12.2009 12:20
| Zoro Orba

Kravcik, nedostali ste potom ani jedneho poslanca, lebo ty si bol pri zakladani Strany zelenych v Kosiciach.
Ad: VPN, Strana zelených a pokřivené zrcadlo
6.12.2009 22:38 | Kravčík

Len mi nie je jasné, prečo sú zelení tam kde sú ako aj ochranárske hnutie, keď Ste všetci v Bratislave boli takí skvelí. Bol som pri zakladaní Strany zelených v Košiciach a bolo to dosť silné zoskúpenie. V prvých Slobodných komunálnych voľbách mali zelení 15 poslancov (18,75%). V druhých už ani jedného. Takže asi nám nič iné neostáva, len ostať naďalej v pokryvenom zrkadle. Osobne vnímam už 20 rokov (podobne ako v celej našej kultúre) hru len o "trochu demokracie" nie o ozajstnú demokraciu.

» Vaše reakcie (4)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Ľudské práva, Demokracia, Politika, Spoločnosť[10042]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS