spájame ľudí, ktorí menia svet
Ľudské práva | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Spomienky na Milenu
14.9.2009 | Viera Šándorová |

8. septembra sme si pripomenuli štvrté výročie úmrtia Doc. Milena Hübschmannovej, Csc. (* 10. 6. 1933), ktorá tragicky zahynula 8. 9. 2005 pri automobilovej nehode v Južnej Afrike v meste Kameeldrift, severne od Prétorie.


Milena Hübschmannová, bola významná česká romistka a hindologička priekopníčka a zakladateľka romistiky, ktorá svoj život zasvätila spoznávaniu Rómov, rómskeho jazyka, rómskej kultúry a ich spôsobu života. Na študentskej brigáde v Ostrave počula prvý raz jazyk Rómov a jeho podobnosť s hindčinou ju ohromila. Začala chodiť do rómských osád a rodín a zbierať rómske rozprávky, piesne, príslovia, hádanky, dokumetovať zvyky a príbehy. "Bola som obklopená láskou, úctou, úprímným a pritom ohľaduplným záujmom, štedro hostená. Moje povolanie alebo skôr poslanie mi dávalo veľkú výhodu: neprichádzala som do rómských rodín poučovať, ale sa sama učiť," píše v knihe Šaj pes dovakeras (Môžeme sa dohovoriť). Prvá výskumná cesta Mileny Hübschmannovej k Rómom na Slovensko sa uskutočnila v roku 1953, odvtedy sem prichádzala pravidelne.

V roku 2002 som osobne poznala Milenu na medzinárodnej konferencii, ktorú organizovalo občianske združenie KARI z Banskej Bystrice v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave. Na tejto konferencii sa prvý krát reálne začalo hovoriť o vyučovaní rómskeho jazyka na základných a stredných školách na Slovensku. Po následnej spolupráci a odborných radách Mileny som spustila na ŠPÚ tri experimentálne projekty overovanie rómskeho jazyka a rómskych reálií na ZŠ a SŠ na Slovensku. Následne na to Milena začala pripravovať podklady pre Dočasné vyrovnávacie opatrenia, ktorých  cieľom bolo pripraviť dostatočný počet pedagógov vyučujúcich v rómskom jazyku (úloha C. 29 uznesenia vlády SR č. 278/2003). Tieto experimentálne projekty sa mali realizovať do roku 2010. Vďaka veľkému úsiliu pani Docentky sa začali pripravovať pravidlá –rómskeho jazyka (základný pedagogický dokument), ktoré boli neodeliteľnou súčasťou pre ďalšie projekty a pre štandardizáciu rómskeho jazyka na Slovensku. Bola gestorkou projektov: Experimentálna verifikácia rómskeho jazyka na ZŠ a SŠ, experimentálna verifikácia rómskych reálií na ZŠ a SŠ, Dočasných opatrení a národného projektu „Romistika“. Po roku 2006 sa realizácia všetkých projektov umelo zastavila, veľkým nasadením všetkých členou tímu „Romistika“ sa dokončil národný projekt, ktorého výsledkom bolo 11 pedagogických dokumentov, ktoré sú prvými pedagogickými pomôckami pre ZŠ, SŠ a širokú verejnosť.

Taktiež boli od roku 2006 umelo zastavené Dočasné vyrovnávacie opatrenia, ktoré mali za cieľ akreditáciu učiteľov rómskeho jazyka a reálií, respektíve nebolo umožnené 25 účastníkom školenia dokončiť dvojročné školenie záverečnými skúškami.

Veľmi ma mrzí, že Milenine myšlienky si privlastňujú iní ľudia, že realizácia experimentálnych projektov sa nerealizuje, na druhej strane ma však teší, že vďaka jej podpore a nezávislosti sa Rómsky jazyk i napriek problémom používa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho systému.

Som hrdá na to, že som mala možnosť spoznať Milenu nielen ako vynikajúceho pedagóga, ale aj ako človeka, ktorý mi vždy pomohol nielen v osobnom živote.

Hoci čas  rýchlo plynie, nezabudneme nikdy na Milenu, lebo to bola výnimočná ne-rómska žena s obrovskou rómskou dušou.

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Ľudia, Rómovia, Ženy[16303]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS