spájame ľudí, ktorí menia svet
Sociálna oblasť | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Z kruhu von
22.12.2009 | Vlado Korpáš |

Od augusta 2008 sa stretávame s deťmi z jedného košického krízového centra. Stále znovu si kladieme otázky, čo títo konkrétni chlapci a dievčatá potrebujú a potom, čo im z toho aspoň vo veľmi malej miere môžeme poskytnúť my.


Deti v krízových strediskách majú za sebou zväčša zážitky strádania, neistoty, odstrkovania, neraz aj násilia. Časté je napätie v rodinách, či už vyplývajúce z problematickej socioekonomickej úrovne rodiny alebo prameniace z medziľudských vzťahoch. Tam sú dôvody rôzne, napr. alkoholizmus, týranie, konflikty partnerov.

Snažíme sa pretnúť bludné kruhy negatívnych zážitkov. Dieťa je nepokojné, má na to svoje dôvody, niektoré sme spomenuli. Následne má problém byť poslušné, konformné v školskom prostredí, zažíva tam aj preto neúspech. Chýbajú základné istoty ako napr. byť bezpodmienečne milovaný, byť v strede záujmu najbližších, mať zabezpečené základné potreby ako strecha nad hlavou, niečo na zjedenie. Takéto dieťa je aj v medziľudských vzťahoch, vrstovníckych aj vo vzťahu k dospelým, poznamenané nepokojom, z neistoty vyvierajúcou agresivitou, nedostatkom tzv. slušného správania sa. K tomu ešte pridajme časté vyčleňovanie v kolektíve rovesníkov, napr. preto, že nemá značkové oblečenie, alebo že je viac vystrašené či výbušné ako iné deti. No a s takýmito problémami, priznajme si, kto z nás by nebol nepokojný, nervózny, nahnevaný...

Veríme však, že ako fungujú negatívne „začarované kruhy,“ je možné z nich vystúpiť a rozhýbať dobrý kruh pozitívnych zážitkov. Také zážitky, ako napr. prijatie, podpora, priestor pre prejavenie sa a úspech, zážitky radosti, spokojnosti – deti podobne poznačia a majú potenciál sa nabaľovať. Napr. pri hre na výlete Janko zažije, že aj keď ho druhé deti často hnevajú (psychológovia hovoria o tzv. hostilnej atribučnej nastavenosti = tendencia vnímať človeka vopred tak, že má voči mne zlé úmysly), dokáže sa s nimi niektoré hry zahrať a nielen sa s nimi biť a hádať. A stojí to za to. Pri spoločnej hre zažije, že aj druhé deti na neho reagujú lepšie ako obyčajne... jedny malé dvierka sa otvárajú. Janko sa začína učiť, že aj „po dobrom“ sa dá sa zahrať. Nielen tak, že robí druhým deťom zle.

Málokedy to funguje na základe jedného zážitku, jednej hry, jedného dňa. Keď problémy dlho vznikajú, aj cesta z nich nie je krátka. Často krát dokonca vôbec v dohľadne nie je ich vyriešenie. Snažíme sa preto o dlhodobý vzťah s deťmi, nie o jednorazové stretnutia. Veľmi nám pomáhajú dobrovoľníci, ochotné a šikovné deti a mladí ľudia napr. z košického oddielu Klubu Prieskumník – Pathfinder (to sú takí „skautíci a skautíčky“).

Z kruhu von cesty sú. Len deti ich samé ťažko hľadajú. Navyše ich spôsoby sa nám neraz nepáčia. Pomôžeme im?

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Deti a mládež, Rodina, Sociálne služby a pomoc

Regióny
Košice[15460]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS