spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Fórum osamelých matiek - FOMa

Ľubovnianska 1
851 07  Bratislava
Tel:0903-314136


e-Mail: foma@zoznam.sk
Web: http://www.alonemothers.org

IČO: 30847681
Očianske združenie Fórum osamelých matiek - FOMa sa zaoberá obhajobou práv osamelých matiek. Cieľom FOMa je aktuálne a v zmysle zákonov spolupracovať s matkami a rodičmi, ktorí nezabudli na svoju najkrajšiu úlohu v živote, sú hlavným pilierom v domácnosti, zodpovedne pristupujú k výchove a vzdelávaniu svojich detí a zároveň sú jediným zdrojom pri získavaní ekonomických prostriedkov pre chod domácnosti a zabezpečovanie potrieb rodiny.

S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne články.S Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Ženy
Deti a mládež
Politika
Právo
Ľudské práva


Súvisiace regióny
Bratislava

Aktualizácia: 30.12.2010

REKLAMA


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt