spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Mlynské nivy 41
821 09  Bratislava
Tel: 02 554 221 85, 0904 256 888, 0905 256 184
Fax: 02 554 221 86


e-Mail: sovs@sovs.sk, rybanic@sovs.sk
Web: http://www.sovs.sk

IČO: 30845521
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (predtým Spoločnosť na ochranu vtáctva na Slovensku) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov.

S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

Prvého apríla si pripomenieme Medzinárodný deň vtáctva
Apríl je mesiac, kedy na naše územie priletí najviac sťahovavých vtákov. Milióny operencov prilietajú na svoje hniezdiská alebo migrujú ďalej na sever cez naše územie. Medzinárodný deň vtáctva, ktorý sa každoročne oslavuje 1. apríla, spadá na obdobie, kedy rôzne druhy vtákov začínajú priletovať do našich končín vo väčších počtoch. Tohtoročná chladná jar zatiaľ zastavila početné kŕdle migrantov na juhu Európy, avšak po prvom oteplení môžeme očakávať hromadný prílet desiatok vtáčích druhov.
28.3.2013 | Bratislava

Europarlament hlasoval o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike: ozelenenie sa nekoná
Poslanci Europarlamentu hlasovali 13. marca 2013 po prvýkrát v histórií EÚ o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Výsledok možno charakterizovať ako zmätok, nesúlad, no predovšetkým chýbala podpora pre trvalo-udržateľnejšie poľnohospodárstvo.
14.3.2013 | Bratislava

Na Dolnom Zemplíne prezimoval rekordný počet sov
Ornitológovia z východného Slovenska hlásia rekordné počty zimujúcich myšiarok ušatých. Ich zvýšený výskyt súvisí s gradáciou populácie hrabošov, ktoré lovia. Tento stredne veľký druh sovy obýva kultúrnu krajinu. Zimu trávia myšiarky v skupinách, zväčša v intravilánoch obcí, na rozličných druhoch drevín. V priebehu dňa odpočívajú na stromoch a za súmraku sa rozlietavajú na polia loviť hlodavce.
26.2.2013 | Michalovce

Beloritka obyčajná
Vtákom roka 2013 sa stáva belorítka obyčajná
Po minuloročnom pestrofarebnom včelárikovi zlatom sa vtákom roka 2013 stáva nenápadná, avšak o to zaujímavejšia belorítka obyčajná. Ľudovo nazývané "juričky" hniezdia v blízkosti ľudí a podobne ako lastovičky, stavajú svoje hniezda na domoch a hospodárskych budovách. Patria medzi sťahovavé vtáky, ktoré sa živia hmyzom. Ich prvé jarné prílety môžeme očakávať už o mesiac.
18.2.2013 | Bratislava

Dohoda o novom rozpočte EÚ: zlá správa pre životné prostredie
V piatok 8. februára, prijali lídri krajín EÚ rozpočet na obdobie 2014-2020. Kým Vláda SR oslavuje bohatú nádielku z Bruselu pre Slovensko, SOS/BirdLife Slovensko neskrýva rozčarovanie nad výsledkom, ktorý znamená rozplynutie nádeje o ozelenení Spoločnej poľnohospodárskej politiky a prioritizácii trvalo-udržateľných investícií.
12.2.2013 | Bratislava

Cez víkend bude zimné sčítanie vodného vtáctva
Víkend najbližší k stredu januára upriamujú ornitológovia pozornosť na kŕdle zimujúceho vodného vtáctva, ktoré k nám prilietajú zo severu. Cieľom sčítania je prostredníctvom zachytenia počtov vtákov prispieť k poznaniu vývoja populácií druhov v Európe a sledovanie vplyvu viacerých faktorov na vodné vtáctvo. Na Slovensku sa akcie zúčastnia desiatky ornitológov a dobrovoľníkov.
11.1.2013 | Bratislava

Začína konferencia o ochrana vtákov a netopierov pri zatepľovaní
Betónové džungle mestského prostredia nie sú domovom len ľudí, ale žije v nich aj bohaté spektrum živočíchov. Často ich prehliadame a o svojich susedoch sa dozvedáme až, keď na ne narazíme napríklad pri rekonštrukcii či zatepľovaní domov. V tomto prípade sa rieši už problém, ktorému však pozorným prístupom vieme predísť.
25.10.2012 | Zvolen | 3 reakcie

Návrh poľovného zákona predstavuje vážne ohrozenie vzácnych druhov vtáctva
Začiatkom októbra bol predstavený a na portáli právnych predpisov zverejnený návrh novelizácie zákona o poľovníctve. Tento návrh vyvolal pobúrenie medzi ochranárskymi združeniami, keďže umožní vyšší tlak na prírodu a povolí niektoré zakázané spôsoby lovu. Niektoré zmeny sú tak zásadné a tak v zjavnom rozpore s európskou legislatívou, že vyvolávajú otázky o skutočnom zámere ich navrhnutia.
22.10.2012 | Bratislava

Fascinujúcu vtáčiu migráciu sledovali v desiatkach krajín Európy
Uplynulý víkend sledovali účastníci Európskych dní vtáctva fascinujúci ťah takmer 6 miliónov jedincov vtákov počas svojej jesennej púte na južné zimoviská. Viac ako 64.000 dospelých a detí prijalo pozvanie BirdLife organizácií po celej Európe a Strednej Ázii k účasti na najväčšom podujatí roka EuroBirdwatch 2012. K záveru víkendu reportovalo výsledky 33 krajín z viac ako 2500 podujatí.
9.10.2012 | Bratislava | 1 reakcia

Začínajú Európske dni vtáctva 2012
Prvý októbrový víkend sa zrealizujú tradičné Európske dni vtáctva, ktoré organizuje BirdLife International. V roku 2011 obdivovalo fascinujúcu migráciu miliónov operencov až 80 000 ľudí 38 krajín Európy a Strednej Ázie. Do podujatí sa zapájajú aj ornitológovia po celom Slovensku. Aj tento rok pozývame všetkých záujemcov k sledovaniu jesennej migrácie vtáctva na rôznych miestach Slovenska.
3.10.2012 | Bratislava

Suché počasie prilákalo rekordné množstvo vzácnych stepných vtákov
Extrémny ráz počasia na jar a v lete 2012 s nedostatkom zrážok a vysokými teplotami vyvolal očakávané reakcie aj u vtáctva. Mnohé vodné vtáky zahniezdili vo veľmi nízkych počtoch a aj tieto mali veľmi neúspešnú hniezdnu sezónu. Naopak, sa u nás objavili vzácne stepné druhy vtákov, ktorých pozorovania sú hlásené z rôznych častí Slovenska, v tomto roku zdá sa v rekordných počtoch pozorovaní. Mnohé z týchto vzácnych druhov sa pritom v predchádzajúcom období vyskytli na Slovensku raz za niekoľko rokov.
28.9.2012 | Bratislava | 2 reakcie

Slovenské bociany budeme sledovať vďaka vysielačkám aj v Afrike
Začiatkom augusta boli tri slovenské bociany označené vysielačkami, ktoré umožnia ich sledovanie počas migrácie do Afriky. Označené bociany už začali svoju jesennú púť. Ich napredovanie je úchvatné. Jeden z mladých bocianov prekonal za desať dní viac ako 2900 km a vyskytuje sa už v Egypte.
22.8.2012 | Bratislava

Od roku 1980 Európa stratila 300 miliónov vtákov
Podľa najnovších výsledkov sčítania vtáctva organizovaného BirdLife International a European Bird Census Council počet vtákov poľnohospodárskej krajiny v Európskej Únii stále rýchlo klesá. Od roku 1980 sme stratili už 300 miliónov vtákov, čo predstavuje 52 % pokles.
17.7.2012 | Bratislava

Úver od EIB na diaľnicu D1 je neistý
Európska investičná banka dočasne pozastavila schvaľovanie úveru na financovanie tzv. prvého balíka v rámci PPP projektu diaľnice D1 Turany – Hubová. EIB tak reagovala na sťažnosť organizácií Priatelia Zeme-CEPA a SOS-BirdLife Slovensko, ktorú podali v máji 2009.
21.12.2009 | Šútovo | 3 reakcie

Drop fúzatý (drop veľký)
Slovenským dropom svitá na lepšie časy
Dropy fúzatý patrí k celosvetovo ohrozeným druhom živočíchov. Tento majestátny operenec, ktorý patrí zároveň aj k najťažším lietajúcim vtákom na svete, na Slovensku ešte stále žije a zdá sa, že tomuto pôvodne stepnému druhu, ktorý je dnes už na pokraji vyhynutia, svitá na lepšie časy.
8.12.2009 | Lehnice | 35 reakcií

Sluky je možné strieľať po prvýkrát len v jesennom období
Podľa novej poľovnej vyhlášky skončilo koncom novembra obdobie lovu sluky lesnej. Je to po prvýkrát, kedy poľovné predpisy na Slovensku stanovili obdobie lovu sluky mimo citlivého obdobia rozmnožovania a jarného príletu na hniezdiská. Pôvodne tradičné poľovačky prebiehali v marci až apríli pri jarnom ťahu vtákov a toku samčekov, čo bolo nielen neetické, ale mohlo nepriaznivo ovplyvniť aj úspešné rozmnožovanie tohto druhu.
3.12.2009 | Bratislava | 46 reakcií

Slovensko-maďarská ornitologická databáza pomôže pri ochrane vtáctva pohraničných území
Potreba medzinárodnej spolupráce pri ochrane vtáctva dala podnet pre vznik spoločného slovensko-maďarského projektu nazvaného: Vytvorenie spoločnej ornitologickej online databázy o vtáctve pohraničných území Slovenska a Maďarska.
30.11.2009 | Bratislava

Ministerstvo chce vydať bezzubé vyhlášky
Ďalšími územiami, ktoré by mali byť od novembra podľa informácií poskytnutých ministerstvom chránené sú Muránska planina, Strážovské vrchy, Senianske rybníky, Dubnické štrkovisko a Laborecká vrchovina. SOS/BirdLife Slovensko víta tento krok, avšak upozorňuje, že vyhlášky sú v predkladanej forme v skutočnosti len formálnym vyriešením začatého konania voči Slovensku a pre ochranu prírody nebudú mať žiaden prínos, skôr naopak.
26.10.2009 | Bratislava | 2 reakcie

Žeriav popolavý
Vzácne žeriavy popolavé pozorované na Orave
V uplynulých dňoch bolo pozorovaných 19 žeriavov popolavých počas jesennej migrácie pri Oravskej priehrade v Chránenom vtáčom území Horná Orava. Žeriavy popolavé sú vzácne vtáky hniezdiace najmä v severnej Európe.
20.10.2009 | Námestovo

Ornitológovia zisťujú počet hniezdiacich bocianov
V roku 2008 hniezdilo na Slovensku 1158 párov bocianov bielych. Bociany vo svojich hniezdach umiestnených v drvivej väčšine v obývanom prostredí odchovali 2761 mláďat. Informácie o bocianoch bielych na Slovensku, ich hniezdení a počte vyvedených mláďat poskytuje internetový Atlas hniezd bocianov.
19.8.2009 | Bratislava


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 12 | NextS Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Ochrana prírody
Lesy
Životné prostredie


Súvisiace regióny
Bratislava

Aktualizácia: 02.10.2006

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS