spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Mlynské nivy 41
821 09  Bratislava
Tel: 02 554 221 85, 0904 256 888, 0905 256 184
Fax: 02 554 221 86


e-Mail: sovs@sovs.sk, rybanic@sovs.sk
Web: http://www.sovs.sk

IČO: 30845521
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (predtým Spoločnosť na ochranu vtáctva na Slovensku) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov.

S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

Prvého apríla si pripomenieme Medzinárodný deň vtáctva
Apríl je mesiac, kedy na naše územie priletí najviac sťahovavých vtákov. Milióny operencov prilietajú na svoje hniezdiská alebo migrujú ďalej na sever cez naše územie. Medzinárodný deň vtáctva, ktorý sa každoročne oslavuje 1. apríla, spadá na obdobie, kedy rôzne druhy vtákov začínajú priletovať do našich končín vo väčších počtoch. Tohtoročná chladná jar zatiaľ zastavila početné kŕdle migrantov na juhu Európy, avšak po prvom oteplení môžeme očakávať hromadný prílet desiatok vtáčích druhov.
28.3.2013 | Bratislava

Europarlament hlasoval o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike: ozelenenie sa nekoná
Poslanci Europarlamentu hlasovali 13. marca 2013 po prvýkrát v histórií EÚ o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Výsledok možno charakterizovať ako zmätok, nesúlad, no predovšetkým chýbala podpora pre trvalo-udržateľnejšie poľnohospodárstvo.
14.3.2013 | Bratislava

Na Dolnom Zemplíne prezimoval rekordný počet sov
Ornitológovia z východného Slovenska hlásia rekordné počty zimujúcich myšiarok ušatých. Ich zvýšený výskyt súvisí s gradáciou populácie hrabošov, ktoré lovia. Tento stredne veľký druh sovy obýva kultúrnu krajinu. Zimu trávia myšiarky v skupinách, zväčša v intravilánoch obcí, na rozličných druhoch drevín. V priebehu dňa odpočívajú na stromoch a za súmraku sa rozlietavajú na polia loviť hlodavce.
26.2.2013 | Michalovce

Beloritka obyčajná
Vtákom roka 2013 sa stáva belorítka obyčajná
Po minuloročnom pestrofarebnom včelárikovi zlatom sa vtákom roka 2013 stáva nenápadná, avšak o to zaujímavejšia belorítka obyčajná. Ľudovo nazývané "juričky" hniezdia v blízkosti ľudí a podobne ako lastovičky, stavajú svoje hniezda na domoch a hospodárskych budovách. Patria medzi sťahovavé vtáky, ktoré sa živia hmyzom. Ich prvé jarné prílety môžeme očakávať už o mesiac.
18.2.2013 | Bratislava

Dohoda o novom rozpočte EÚ: zlá správa pre životné prostredie
V piatok 8. februára, prijali lídri krajín EÚ rozpočet na obdobie 2014-2020. Kým Vláda SR oslavuje bohatú nádielku z Bruselu pre Slovensko, SOS/BirdLife Slovensko neskrýva rozčarovanie nad výsledkom, ktorý znamená rozplynutie nádeje o ozelenení Spoločnej poľnohospodárskej politiky a prioritizácii trvalo-udržateľných investícií.
12.2.2013 | Bratislava

Cez víkend bude zimné sčítanie vodného vtáctva
Víkend najbližší k stredu januára upriamujú ornitológovia pozornosť na kŕdle zimujúceho vodného vtáctva, ktoré k nám prilietajú zo severu. Cieľom sčítania je prostredníctvom zachytenia počtov vtákov prispieť k poznaniu vývoja populácií druhov v Európe a sledovanie vplyvu viacerých faktorov na vodné vtáctvo. Na Slovensku sa akcie zúčastnia desiatky ornitológov a dobrovoľníkov.
11.1.2013 | Bratislava

Úver od EIB na diaľnicu D1 je neistý
Európska investičná banka dočasne pozastavila schvaľovanie úveru na financovanie tzv. prvého balíka v rámci PPP projektu diaľnice D1 Turany – Hubová. EIB tak reagovala na sťažnosť organizácií Priatelia Zeme-CEPA a SOS-BirdLife Slovensko, ktorú podali v máji 2009.
21.12.2009 | Šútovo | 4 reakcie

Drop fúzatý (drop veľký)
Slovenským dropom svitá na lepšie časy
Dropy fúzatý patrí k celosvetovo ohrozeným druhom živočíchov. Tento majestátny operenec, ktorý patrí zároveň aj k najťažším lietajúcim vtákom na svete, na Slovensku ešte stále žije a zdá sa, že tomuto pôvodne stepnému druhu, ktorý je dnes už na pokraji vyhynutia, svitá na lepšie časy.
8.12.2009 | Lehnice | 36 reakcií

Sluky je možné strieľať po prvýkrát len v jesennom období
Podľa novej poľovnej vyhlášky skončilo koncom novembra obdobie lovu sluky lesnej. Je to po prvýkrát, kedy poľovné predpisy na Slovensku stanovili obdobie lovu sluky mimo citlivého obdobia rozmnožovania a jarného príletu na hniezdiská. Pôvodne tradičné poľovačky prebiehali v marci až apríli pri jarnom ťahu vtákov a toku samčekov, čo bolo nielen neetické, ale mohlo nepriaznivo ovplyvniť aj úspešné rozmnožovanie tohto druhu.
3.12.2009 | Bratislava | 46 reakcií

Slovensko-maďarská ornitologická databáza pomôže pri ochrane vtáctva pohraničných území
Potreba medzinárodnej spolupráce pri ochrane vtáctva dala podnet pre vznik spoločného slovensko-maďarského projektu nazvaného: Vytvorenie spoločnej ornitologickej online databázy o vtáctve pohraničných území Slovenska a Maďarska.
30.11.2009 | Bratislava

Ministerstvo chce vydať bezzubé vyhlášky
Ďalšími územiami, ktoré by mali byť od novembra podľa informácií poskytnutých ministerstvom chránené sú Muránska planina, Strážovské vrchy, Senianske rybníky, Dubnické štrkovisko a Laborecká vrchovina. SOS/BirdLife Slovensko víta tento krok, avšak upozorňuje, že vyhlášky sú v predkladanej forme v skutočnosti len formálnym vyriešením začatého konania voči Slovensku a pre ochranu prírody nebudú mať žiaden prínos, skôr naopak.
26.10.2009 | Bratislava | 2 reakcie

Žeriav popolavý
Vzácne žeriavy popolavé pozorované na Orave
V uplynulých dňoch bolo pozorovaných 19 žeriavov popolavých počas jesennej migrácie pri Oravskej priehrade v Chránenom vtáčom území Horná Orava. Žeriavy popolavé sú vzácne vtáky hniezdiace najmä v severnej Európe.
20.10.2009 | Námestovo

Ornitológovia zisťujú počet hniezdiacich bocianov
V roku 2008 hniezdilo na Slovensku 1158 párov bocianov bielych. Bociany vo svojich hniezdach umiestnených v drvivej väčšine v obývanom prostredí odchovali 2761 mláďat. Informácie o bocianoch bielych na Slovensku, ich hniezdení a počte vyvedených mláďat poskytuje internetový Atlas hniezd bocianov.
19.8.2009 | Bratislava

Dobrovoľníci z celého sveta pomáhajú Vtáčiemu raju
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko v spolupráci s INEX realizuje v týchto dňoch medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce na jednej z najvýznamnejších ornitologických lokalít na Slovensku. Vo významnom vtáčom území Senné uskutočňujú dobrovoľníci z celého sveta ochranárske aktivity smerujúce k zlepšovaniu podmienok pre vzácne druhy vtákov.
30.7.2009 | Senné

Slovensku hrozí súd za nevyhlásenie chránených vtáčích území
Vstupom Slovenska do Európskej únie vzal náš štát, rovnako ako ostatné pristupujúce krajiny na seba povinnosť implementovať do svojho právneho systému európsku legislatívu, vrátane environmentálnych nástrojov akým je aj Smernica o vtákoch a súvisiace následné vyhlasovanie chránených vtáčích území. Keďže ani po viac ako piatich rokoch od vstupu Slovenska do EÚ tieto územia nie sú vyhlásené, hrozí Slovensku žaloba na Európskom súdnom dvore.
20.7.2009 | Bratislava | 9 reakcií

Kuviky plačlivé vyslobodili z komína
Z komína rodinného domu pri Bratislave boli vyslobodené dva kuviky plačlivé, ktoré boli uväznené po páde do komína v jeho dolnej časti. Pád do komína bol zrejme spôsobený záujmom vtákov o možný obývateľný či odpočinkový priestor, ktorý sa však kvôli konštrukčným vlastnostiam stal ich väzením - pre ďalšie dva jedince, žiaľ, aj osudným.
1.7.2009 | Bratislava | 11 reakcií

Uhynutý včelárik zlatý
Zničili hniezdnu kolóniu včelárikov zlatých
Členovia Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko našli upchaté hniezdne nory včelárikov zlatých v pieskovej stene pri obci Leles na Východoslovenskej nížine. Stalo sa tak počas návštevy hniezdnej lokality s lektormi z Veľkej Británie, ktorí prednášali na týždňovom školení o ochrane mokradí na Zemplínskej Šírave.
15.6.2009 | Michalovce | 29 reakcií

Žeriav popolavý
Žeriavy zahniezdili na východnom Slovensku
V uplynulých dňoch zaznamenali ornitológovia pôsobiaci na východnom Slovensku unikátny objav. Na rozsiahlych podmáčaných lúkách východného Slovenska bol pozorovaný pár žeriavov popolavých vodiaci jedno mláďa. Dokázalo sa tak prvé hniezdenie žeriava popolavého na Slovensku.
11.6.2009 | Senné

Ochranári vítajú zastavenie postrekov
SOS/BirdLife Slovensko a Lesoochranárske zoskupenie Vlk vítajú rozhodnutie ministra životného prostredia zastaviť chemické postreky v národných parkoch. Aspoň čiastočne to zníži veľký tlak na životné prostredie na Slovensku v posledných rokoch.
5.6.2009 | Bratislava

Podmáčané lúky môžu byť domov vtákov aj zdroj energie
Obrovský potenciál biomasy ako obnoviteľného zdroja energie, prináša nové možnosti pre energetiku, ako aj pre novodobý manažment lúčnych spoločenstiev. Energetická kríza, či postupné vyčerpávanie zásob palív núti spoločnosť hľadať nové zdroje energie, ktoré budú nielen ľahko dostupné, ale zároveň aj šetrné k životnému prostredie.
3.6.2009 | Bratislava | 3 reakcie


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 12 | NextS Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Ochrana prírody
Lesy
Životné prostredie


Súvisiace regióny
Bratislava

Aktualizácia: 02.10.2006

REKLAMA


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt