spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Dom sociálnych služieb - Most, n.o.

Haanova 10
851 04  Bratislava
Tel:0911-404656


e-Mail: info@dss-most.sk
Web: http://www.dss-most.sk/

IČO: 36077127Dss-MOST, n.o. poskytuje sociálne služby ľuďom znevýhodneným psychiatrickou poruchou alebo ochorením a ich rodinám. Cieľom našej práce je podpora znovu začlenenia psychiatrických pacientov do bežného života spoločnosti, zlepšovanie kvality ich každodenného života a podpora rodinám, ktoré čelia zvýšenej záťaži pri zvládaní problémov spojených ochorením ich člena. Tieto ciele dosahujeme prostredníctvom denného rehabilitačného programu, sociálneho poradenstva a tréningových a edukačných skupín.

S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

Klienti DSS Most na rehabilitačnom pobyte v Beluši
Klienti DSS - Most relaxovali v Beluši
Začiatkom júna sa v Beluši uskutočnil týždenný rehabilitačný pobyt pre klientov v invalidnom dôchodku v dôsledku psychiatrického ochorenia s duševným ochorením organizovaný Domom sociálnych služieb – MOST, n.o.
19.7.2007 | Beluša


S Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Sociálne služby a pomoc
Zdravotne postihnutí


Súvisiace regióny
Bratislava

Aktualizácia: 03.04.2014

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS