spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Greenpeace Slovensko

Vančurova 7, P.O. Box 58
814 99  Bratislava
Tel: 02 - 5477 1202, 5477 1151
Fax: 02 - 5477 1202, 5477 1151


e-Mail: info@greenpeace.sk
Web: http://www.greenpeace.sk/

IČO: 36069086Greenpeace je medzinárodná organizácia ochrancov životného prostredia, ktorá má pobočky v 39 krajinách. Ich spolupráca dáva Greenpeace schopnosť konfrontovať a vyzývať znečisťovateľov a tlačiť ich ku zmenám všade tam, kde je to potrebné. Greenpeace neprijíma žiadne peniaze z priemyslu, od vlád a politikov, a tak si zachováva svoju nezávislosť a neúplatnosť. Viac ako 2 600 000 súkromných osôb aktívne finančne podporuje Greenpeace. Títo ľudia žijú v 101 rôznych krajinách sveta od severu na juh a od východu na západ.

S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

Väčšina obyvateľov košického kraja nesúhlasí s ťažbou uránu
Vyše 79 % občanov Košického samosprávneho kraja vyjadrilo nesúhlas s prípadnou ťažbou uránu v tomto regióne. Podporu plánovanej ťažbe vyjadrilo len niečo vyše 5 % opýtaných.
15.4.2013 | Košice | 1 reakcia

O modifikovanej repe a pomalých reakciách
V ostatných dňoch sa na nás obrátilo množstvo ľudí s otázkou, čo budeme robiť proti plánu povoliť výskumné pestovanie geneticky modifikovanej repy na území SR. Priznám sa, že ma záujem ľudí o témy GM plodín trochu prekvapil. Z môjho pohľadu totiž prichádza príliš neskoro.
18.3.2013 | | 6 reakcií

Vivienne Westwood vybrala Vlajku pre budúcnosť
Vivienne Westwood, svetovo preslávená módna návrhárka a aktivistka za ochranu klímy, vybrala víťazný dizajn vlajky, ktorá bude vsadená na morské dno pri severnom póle. Súťaž medzinárodnej organizácie skautiek WAGGGS a Greenpeace sa konala v rámci celosvetovej kampane za záchranu Arktídy. Britská ikona módy vyberala z návrhov, ktoré prišli z 54 krajín, vrátane návrhov detí zo Slovenska.
15.3.2013 | Bratislava

Podpora ťažby uránu ministerstvom je nemiestna
Organizácia Greenpeace kritizuje Ministerstvo hospodárstva SR, že robí PR spoločnosti, ktorá chce ťažiť urán pri Košiciach.
11.1.2013 | Košice | 2 reakcie

Parlament nevyužil príležitosť podporiť zelené pracovné miesta
Národná rada SR dnes prijala nové znenie zákona o predaji emisných kvót, ktorý umožní využitie emisných poplatkov na krytie deficitu štátneho rozpočtu a podporu znečisťovateľov.
28.11.2012 | Bratislava

Vláda sa k občanom otáča chrbtom
Nové znenie zákona o predaji emisných kvót stále umožňuje využívanie emisných peňazí na krytie štátneho rozpočtu a podporu znečisťovateľov.
7.11.2012 | Bratislava

Hnedé uhlie nepotrebujeme
Organizácia Greenpeace Slovensko včera v Novákoch upozornila na nezmyselnosť, s akou chce Vláda SR pomocou výnosov z emisií podporovať ťažbu a spracovanie hnedého uhlia. Urobila tak netradičným spôsobom, pomocou vzducholode, ktorá niesla odkaz: Ak toto prečítate, dýchate znečistenie z uhlia. Environmentalisti už vyzvali slovenskú vládu, aby smerovala výnosy z emisií do projektov, ktoré by pomohli aj miestnym ľuďom a nie len priemyselným podnikom.
23.10.2012 | Nováky

Pomôže vláda 25 000 domácnostiam?
Na dnešnom rokovaní vlády by sa v rámci diskusie o štátnom rozpočte malo preberať, koľko z celkového balíka financií získaného z predaja emisií na rok 2013 pôjde do štátneho rozpočtu. Podľa organizácie Greenpeace je kľúčové, aby tieto zdroje neskončili ako jeho neadresný príjem, ale aby vláda využila jedinečnú šancu podporiť zelený rast a rozvoj nových pracovných miest.
10.10.2012 | Bratislava | 2 reakcie

Peniaze z emisií patria do životného prostredia
Organizácia Greenpeace vníma kriticky dnešné stiahnutie zákona o obchodovaní s emisnými kvótami1 z rokovania Vlády SR. Environmentalisti sa obávajú, že zámerom vlády je, aby financie skončili v štátnom rozpočte. Zdroje z predaja emisií sú položkou, ktorá by logicky mala byť určená na oblasť životného prostredia a veľmi konkrétne práve na znižovanie emisií skleníkových plynov a nie na iné účely.
28.9.2012 | Bratislava

Mimovládne organizácie žiadajú vládu o podporu úspor, nie uhlia
Organizácia Greenpeace dnes poslala predsedovi Vlády SR výzvu 26 mimovládnych organizácií, v ktorej ho žiadajú, aby vláda zrušila uznesenie na štátnu podporu ťažby a spracovania uhlia použitím výnosov z aukcií emisných kvót. Organizácie zároveň žiadajú podporu tvorby zelených pracovných miest a to najmä vytvorením Programu na úspory energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Podľa mimovládok by takáto podpora mala smerovať najmä do kritických regiónov, ktoré sú napríklad postihnuté ťažbou hnedého uhlia.
17.9.2012 | Bratislava | 3 reakcie

Vládna podpora uholného priemyslu je absurdná
Organizácia Greenpeace zásadne nesúhlasí s uznesením Vlády SR, aby Slovenská republika využila významnú časť financií z nového systému obchodovania s emisiami na podporu ďalšieho spaľovania hnedého uhlia. Podľa environmentalistov ide o absurdný krok, ktorý je v jasnom rozpore so základnou filozofiou obchodu s emisiami.
10.9.2012 | Bratislava | 2 reakcie

Krajský súd bude opäť rozhodovať o Mochovciach
Najvyšší súd potvrdil zlyhanie Krajského súdu v Bratislave v spore Greenpeace a Úradu jadrového dozoru ohľadom sprístupnenia Predbežnej bezpečnostnej správy o Mochovciach.
27.8.2012 | Bratislava

Záujem o slovenské zlato sa zvyšuje
Za posledný rok vzrástol počet aj rozloha lokalít, kde banské spoločnosti skúmajú možnosti ťažby zlata. Banské spoločnosti majú k 1. júlu 2012 registrované povolenia na prieskum zásob zlata v 27 oblastiach Slovenskej republiky.
20.8.2012 | Bratislava | 1 reakcia

Verejné pripomienkovanie naplánovalo MŽP na sviatky
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo 22. decembra na Portáli právnych predpisov MS SR materiál s názvom „Analýza palivovo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti“. Ide o dokument určený na rokovanie Vlády SR, ktorý analyzuje slovenské zásoby kľúčových energetických surovín, ako sú ropa, zemný plyn, uhlie, či urán a možnosti ich využitia. Medzirezortné pripomienkové konanie, počas ktorého sa k materiálu môže vyjadriť aj široká verejnosť bolo stanovené od 22. decembra do 5. januára.
29.12.2009 | Bratislava

Ďalšie negatívne stanovisko k uhoľnej elektrárni v Trebišove
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove vydal 10. decembra negatívne záväzné stanovisko k plánovanej výstavbe veľkej uhoľnej elektrárne v blízkosti centra mesta Trebišov. Ide tak o druhé negatívne stanovisko zodpovedného úradu k územnému konaniu o stavbe elektrárne. Podľa Greenpeace je v rámci územného konania vydaných dostatok negatívnych stanovísk na to, aby mohla byť stavba zamietnutá.
18.12.2009 | Trebišov

Parlament bude rokovať o zmene banskej legislatívy
Ochranárske organizácie Greenpeace, Priatelia Zeme - SPZ, OZ Sozna a OZ Brečtan privítali výsledok dnešného prerokovávania petičnej akcie „Stop uránu na Slovensku“ v pléne NR SR. Podľa environmentalistov je kľúčové, že prerokovávanie tejto petície sa nekončí iba zobratím petície na vedomie, ale bude začiatkom budúceho roku pokračovať rokovaním o konkrétnych legislatívnych zmenách geologického, banského a stavebného zákona.
10.12.2009 | Bratislava

Greenpeace predstavuje tipy na environmentálne zodpovednejšie Vianoce
Organizácia Greenpeace vydáva 10 tipov, ako môžu ľudia prežiť vianočné sviatky tak, aby chránili životné prostredie. Medzi odporúčaniami je možné si vybrať od nákupov stromčeka, nákupu darčekov, minimalizovanie odpadov až cez nákup potravín, či predvianočné upratovanie. Greenpeace vyzýva ľudí, aby konali zodpovednejšie a svojmi činmi obdarovali tento rok aj životné prostredie.
4.12.2009 | Bratislava | 8 reakcií

V NR SR začínajú rokovania o petícii proti ťažbe uránu
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody bude 24. novembra rokovať o petičnej akcii proti plánovanej ťažbe uránu.
20.11.2009 | Bratislava

Vládny návrh delegácie do Kodane je nedostatočný
Organizácia Greenpeace považuje vládny návrh účasti na decembrovom summite o klimatických zmenách v Kodani za nedostačujúci. Napriek predošlým deklaráciám vlády, že „Slovensko plne podporuje ambiciózne ciele, ktoré si spoločne stanovila EÚ v oblasti boja proti klimatickým zmenám“ , schválený dokument a kroky vlády jasne ukazujú, že Slovensko sa stalo krajinou, ktorá akékoľvek ambiciózne plány brzdí.
18.11.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Ľadové medvede prosia Fica o ochranu klímy
Ľadové medvede prosili Fica o ochranu klímy
Greenpeace dnes spolu s ľadovými medveďmi doručil na Úrad vlády SR detské kresby o ochrane klímy a cestovný lístok na klimatický summit OSN do Kodane.
4.11.2009 | Bratislava


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 24 | NextS Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Medzinárodná pomoc
Európska únia
Vzdelávanie
Ekonomika
Voda
Zvieratá
Ochrana prírody
Odpady a znečistenie
Lesy
Energia
Doprava
Svet
Regióny
Spoločnosť
Životné prostredie


Súvisiace regióny
Bratislava

Aktualizácia: 19.06.2006

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS