spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Via Iuris – Centrum pre práva občana

Komenského 21
974 01  Banská Bystrica
Tel:048-4154102
Fax:048-4153188


e-Mail: info@viaiuris.sk
Web: http://www.viaiuris.sk/

IČO: 631213

Do konca roku 2005 pôsobila organizácia pod názvom Centrum pre podporu miestneho aktivizmu.
S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

Najvyšší súd rozhodne o budúcnosti skládky v Pezinku
V utorok 14. mája 2013 o 10-tej hodine sa uskutoční verejné pojednávanie senátu Najvyššieho súdu, ktorý rozhodne o budúcnosti skládky odpadov v Pezinku. Najvyšší súd sa kauzou bude zaoberať opakovane – nadväzne na to, ako o kauze rozhodol v januári tohto roka Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ). Rozsudok SD EÚ je záväzný pre Najvyšší aj Ústavný súd SR.
13.5.2013 | Pezinok

Stanovisko VIA IURIS k novele zákona o organizácii Ústavného súdu SR
Právnici spolupracujúci s VIA IURIS konštatujú, že prijatá novela zákona o organizácii Ústavného súdu SR bude viesť k porušovaniu práva občanov na spravodlivý proces a práva na nestranný súd a je v rozpore s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
13.5.2013 | Bratislava | 1 reakcia

Práva združenia Podpoľanie nad zlato pri povoľovaní ťažby zlata boli porušené
Najvyšší súd potvrdil, že verejnosť bola z konania o určení dobývacieho priestoru vylúčená nezákonne. Občianske združenie „Podpoľanie nad zlato“ z Detvy sa dlhodobo usiluje zastaviť projekt ťažby zlata v lokalite Detva. Združenie nesúhlasí s plánmi spoločnosti Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o., ktorá sa usiluje v Detve o ťažbu zlata metódou kyanidového lúhovania.
12.4.2013 | Detva

Občania sa zaujímajú o územné konanie na priehradu Slatinka
Dnes sa vo Zvolene za účasti zástupcov Občianskeho združenia Slatinka a viac ako 50 nespokojných ľudí uskutočnilo ústne prerokovanie žiadosti na vydanie územného rozhodnutia na výstavbu vodného diela Slatinka. Priehrada Slatinka je podľa aktivistov zo Združenia Slatinka megalomanský projekt, ktorý zjavne nie je potrebný, všetci ho však zaplatíme spoločne z verejných zdrojov.
24.1.2013 | Zvolen

Súdna rada plánuje opätovne ignorovať úspešných kandidátov na sudcov
Na zajtrajšom zasadnutí Súdnej rady sa budú jeho účastníci zaoberať aj prerokovaním návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Súdna rada sa bude kandidátmi na vymenovanie sudcov zaoberať druhýkrát odvtedy, čo bol schválený nový spôsob výberu sudcov.
21.1.2013 | Bratislava

Európsky súd: Utajovanie územného rozhodnutia na pezinskú skládku bolo protiprávne
Verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu, týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný vplyv na životné prostredie. Súdny dvor Európskej únie dnes konštatoval, že utajenie územného rozhodnutia v konaní o povolení skládky odpadov v Pezinku bolo protiprávne.
16.1.2013 | Pezinok

Súdny dvor Európskej únie vynesie rozsudok vo veci pezinskej skládky
Veľká komora Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu vynesie v utorok predpoludním rozsudok vo veci pezinskej skládky. O budúcnosti skládky rozhoduje v (unikátne dlhom) 29 mesiacov trvajúcom konaní 13-členná Veľká komora, ktorá rozhoduje len vo výnimočnom počte prípadov.
10.1.2013 | Pezinok | 2 reakcie

Súdy by mali rozhodovať presvedčivo a transparentne
Diskusia o vzťahu verejnosti a súdov bola náplňou dvojdňovej pracovnej konferencie „Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov“, ktorú usporiadalo združenie Via Iuris – Centrum pre práva občana počas uplynulého víkendu.
2.12.2009 | Pezinok | 2 reakcie

Bielymi vranami sú Dubovcová, Kvasnica, Hašto a ochranári z NAPANTu
Organizácie Aliancia Fair-play a Via Iuris odovzdali dnes v rámci Koncertu pre všímavých po druhý raz ocenenie Biela Vrana. V tomto ročníku si sošku Bielej Vrany odniesli sudkyňa Jana Dubovcová a sudcovia z iniciatívy SOB, psychiater Jozef Hašto a advokát Roman Kvasnica, ako aj pracovníci Štátnej ochrany prírody – Správy Národného parku Nízke Tatry.
17.11.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Pozmeňujúce návrhy k novému stavebnému zákonu
Združenie Via Iuris – Centrum pre práva občana upozorňuje, že návrh nového Stavebného zákona by v prípade prijatia v navrhovanej podobe znovu umožnil stavať stavby bez toho, aby sa o tom občania bývajúci v okolí dozvedeli.
16.11.2009 | Bratislava

Nový stavebný zákon vylučuje verejnosť
Združenie Via Iuris – Centrum pre práva občana upozorňuje, že návrh nového Stavebného zákona by v prípade prijatia v navrhovanej podobe znovu umožnil stavať stavby bez toho, aby sa o tom občania bývajúci v okolí dozvedeli.
16.11.2009 | Bratislava

Ani rozhodnutie ÚS neumožňuje zavážať skládku odpadom
Podľa názoru primátora Pezinku Olivera Solgu, to, že Ústavný súd spojil do jedného konania tieto dve sťažnosti nič nemení na terajšom statuse veci – nezavážať skládku odpadom. Navrhovateľ Ján Man st. sa domnieva, že „skládku prevádzkovať môže.“ S Manovým výkladom uznesenia Ústavného súdu pezinskí aktivisti nesúhlasia.
30.10.2009 | Pezinok | 1 reakcia

Via Iuris podporuje sudcov
Via Iuris ako organizácia dlhodobo pracujúca v oblasti skvalitňovania systému spravodlivosti podporuje sudcov, ktorí sa zasadzujú za nezávislosť, transparentnosť a zodpovednosť súdnej moci voči verejnosti.
2.10.2009 | Bratislava | 11 reakcií

Podľa Via Iuris je prevod pozemkov pre žilinský Aupark neplatný
Via Iuris predložilo Krajskému súdu v Žiline Amicus Curiae Brief - stanovisko priateľa súdu - ako podporné stanovisko k návrhu na určenie vlastníckeho práva. V tomto stanovisku Via Iuris predkladá právny názor, v zmysle ktorého kúpna zmluva zo dňa 19. 1. 2004 uzatvorená medzi Mestom Žilina a spoločnosťou Aupark II spol. s r. o. o predaji v nej uvedených pozemkov je neplatná.
6.7.2009 | Žilina

Harabínovi chcú dať červenú
Aliancia Fair-play zverejnila za podpory Via-Iuris – centrum pre práva občana, Transparency International Slovensko a ďalších organizácií, osobností laickej i právnej verejnosti protest proti zvoleniu Štefana Harabina do funkcie predsedu Najvyššieho súdu.
10.6.2009 | Bratislava | 4 reakcie

Protestujú proti zastrašovaniu sudcov
Neziskové organizácie sú šokované zastrašovaním ústavných sudcov v súvislosti s dnešným rozhodovaním o Špeciálnom súde a považujú tento čin za natoľko alarmujúci, že vydávajú spoločné verejné vyhlásenie.

20.5.2009 | Bratislava

Poslanci podporili transparentné nakladanie s verejným majetkom
Poslanci Národnej rady SR v stredu 29. 4. 2009 schválili novelu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, ktorej časť pripravila organizácia VIA IURIS v spolupráci s tímom právnikov. Uvedené novely sú mimoriadne významným príspevkom k transparentnému a efektívnemu nakladaniu s verejným majetkom. Novela zákona ešte čaká na podpis prezidenta SR.
11.5.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Žiadajú odstúpenie ministra a vedúcich činiteľov polície
Mimovládne organizácie ostro odsudzujú mučenie detí zo strany príslušníkov policajného zboru SR a žiadajú dôsledné vyvodenie právnej a politickej zodpovednosti u zainteresovaných aktérov.
8.4.2009 | Košice | 17 reakcií

Úspornejšie hospodárenie podporuje aj samospráva
Návrhy noviel zákonov o lepšom nakladaní s majetkom samospráv, z dielne Via Iuris, získavajú ďalšiu podporu. Okrem mimovládnych organizácií novelu podporili aj poslanci mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a župan Bratislavského samosprávneho kraja.
18.3.2009 | Bratislava

Súd preskúma zákonnosť rozhodnutia predsedníčky Ústavného súdu
Košický krajský súd bude 12. marca pojednávať vo veci Marek Poracký proti Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ÚS SR). Ide o prípad nesprístupnenia právoplatného uznesenia, ktorým ÚS SR nevylúčil svojho sudcu z rozhodovania o interrupciách.
9.3.2009 | Košice


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 9 | NextS Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Prístup k informáciám
Právo
Ľudské práva
Životné prostredie


Súvisiace regióny
Banská Bystrica

Aktualizácia: 13.07.2009

REKLAMA


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt