spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Via Iuris – Centrum pre práva občana

Komenského 21
974 01  Banská Bystrica
Tel:048-4154102
Fax:048-4153188


e-Mail: info@viaiuris.sk
Web: http://www.viaiuris.sk/

IČO: 631213

Do konca roku 2005 pôsobila organizácia pod názvom Centrum pre podporu miestneho aktivizmu.
S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

Najvyšší súd rozhodne o budúcnosti skládky v Pezinku
V utorok 14. mája 2013 o 10-tej hodine sa uskutoční verejné pojednávanie senátu Najvyššieho súdu, ktorý rozhodne o budúcnosti skládky odpadov v Pezinku. Najvyšší súd sa kauzou bude zaoberať opakovane – nadväzne na to, ako o kauze rozhodol v januári tohto roka Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ). Rozsudok SD EÚ je záväzný pre Najvyšší aj Ústavný súd SR.
13.5.2013 | Pezinok

Stanovisko VIA IURIS k novele zákona o organizácii Ústavného súdu SR
Právnici spolupracujúci s VIA IURIS konštatujú, že prijatá novela zákona o organizácii Ústavného súdu SR bude viesť k porušovaniu práva občanov na spravodlivý proces a práva na nestranný súd a je v rozpore s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
13.5.2013 | Bratislava | 1 reakcia

Práva združenia Podpoľanie nad zlato pri povoľovaní ťažby zlata boli porušené
Najvyšší súd potvrdil, že verejnosť bola z konania o určení dobývacieho priestoru vylúčená nezákonne. Občianske združenie „Podpoľanie nad zlato“ z Detvy sa dlhodobo usiluje zastaviť projekt ťažby zlata v lokalite Detva. Združenie nesúhlasí s plánmi spoločnosti Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o., ktorá sa usiluje v Detve o ťažbu zlata metódou kyanidového lúhovania.
12.4.2013 | Detva

Občania sa zaujímajú o územné konanie na priehradu Slatinka
Dnes sa vo Zvolene za účasti zástupcov Občianskeho združenia Slatinka a viac ako 50 nespokojných ľudí uskutočnilo ústne prerokovanie žiadosti na vydanie územného rozhodnutia na výstavbu vodného diela Slatinka. Priehrada Slatinka je podľa aktivistov zo Združenia Slatinka megalomanský projekt, ktorý zjavne nie je potrebný, všetci ho však zaplatíme spoločne z verejných zdrojov.
24.1.2013 | Zvolen

Súdna rada plánuje opätovne ignorovať úspešných kandidátov na sudcov
Na zajtrajšom zasadnutí Súdnej rady sa budú jeho účastníci zaoberať aj prerokovaním návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Súdna rada sa bude kandidátmi na vymenovanie sudcov zaoberať druhýkrát odvtedy, čo bol schválený nový spôsob výberu sudcov.
21.1.2013 | Bratislava

Európsky súd: Utajovanie územného rozhodnutia na pezinskú skládku bolo protiprávne
Verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu, týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný vplyv na životné prostredie. Súdny dvor Európskej únie dnes konštatoval, že utajenie územného rozhodnutia v konaní o povolení skládky odpadov v Pezinku bolo protiprávne.
16.1.2013 | Pezinok

Súdny dvor Európskej únie vynesie rozsudok vo veci pezinskej skládky
Veľká komora Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu vynesie v utorok predpoludním rozsudok vo veci pezinskej skládky. O budúcnosti skládky rozhoduje v (unikátne dlhom) 29 mesiacov trvajúcom konaní 13-členná Veľká komora, ktorá rozhoduje len vo výnimočnom počte prípadov.
10.1.2013 | Pezinok | 2 reakcie

Poznáme Biele vrany 2012
Bielymi vranami 2012 sa stali dvaja ľudia, ktorí sa pri obrane verejného záujmu museli postaviť kolegom a jeden, ktorý zasvätil svoj život slobode.
19.11.2012 | Bratislava | 1 reakcia

Vyzývajú k väčšej transparentnosti disciplinárnych konaní
Tím advokátov združenia VIA IURIS v týchto dňoch sumarizuje výstupy odbornej konferencie „Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva“, ktorá sa uskutočnila v októbri 2012. Účastníci konferencie prediskutovali najzávažnejšie problémy disciplinárnej zodpovednosti sudcov, pričom navrhli ich možné riešenia. Medzi diskutujúcimi boli najmä sudcovia, ale tiež advokáti a predstavitelia akademickej obce.
16.11.2012 | Bratislava

Diskutovali o disciplinárnom súdnictve, navrhnú opatrenia
Dňa 11.10.2012 sa v Bratislave uskutočnila X. konferencia z cyklu Prístup k spravodlivosti: Bariéry a východiská, ktorú zorganizovala VIA IURIS s podporou Nadácie pre otvorenú spoločnosť – Open Society Foundation. Združenie VIA IURIS na konferencii predstavilo publikáciu „Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva“, ktorá analyzuje disciplinárne konania v rokoch 2002 – 2011.
2.11.2012 | Bratislava

Trestné stíhanie Zuzany Piussi je neopodstatnené
Organizácia VIA IURIS považuje trestné stíhanie za film režisérky Zuzany Piussi „Nemoc tretej moci“ o situácii v slovenskom súdnictve za neopodstatnené. Odsúdenie Zuzany Piussi za tento skutok by bolo porušením Ústavy SR a Európskeho dohovoru o ľudských právach. Bolo by zároveň závažným ohrozením slobody prejavu a umeleckej tvorby, ktoré by Slovensko vrátilo o mnoho rokov dozadu.
31.10.2012 | Bratislava | 4 reakcie

Biela Vrana po roku vybojovala ústavné právo byť poslankyňou
V piatok 19.10.2012 večer zložila minuloročná laureátka ocenenia Biela Vrana Erika Lakatošová poslanecký sľub a konečne sa stala poslankyňou obce Ruská. Obecné zastupiteľstvo na čele so starostom tejto obce blízko ukrajinských hraníc takmer rok nezákonne blokovalo jej nástup do funkcie.
30.10.2012 | Ruská | 1 reakcia

Zodpovednosť verejných činiteľov bude ešte viac oslabená
Parlament bude dnes ráno rokovať o novele zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorú pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR. Novela oslabuje vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za škodu voči verejným činiteľom. Zároveň, ak štát poškodí občana, tento sa po novele ťažšie domôže náhrady škody od štátu.
17.10.2012 | Bratislava | 1 reakcia

Prokuratúra potvrdila, že obecní poslanci dlhodobo porušujú zákon
Okresná prokuratúra Michalovce v týchto dňoch potvrdila nezákonný postup Obecného zastupiteľstva vo vzťahu k zvolenej náhradníčke za obecnú poslankyňu. Informuje o tom spolupracujúci právnik VIA IURIS Martin Štoffa, ktorý zastupuje Bielu Vranu Eriku Lakatošovú v jej boji za spravodlivosť.
10.10.2012 | Ruská

Zákon o integrovanej prevencii by už nemal ignorovať verejnosť
VIA IURIS predložila začiatkom septembra 2012 Ministerstvu životného prostredia SR pripomienky k návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, ktorých cieľom bolo zamedziť tomu, aby nový zákon, nahrával podnikateľom a obmedzil práva aktívnej verejnosti. VIA IURIS oceňuje prístup MŽP SR pri spracovaní pripomienok - všetky boli akceptované.
5.10.2012 | Bratislava

Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia otvorene nahráva podnikateľom v neprospech aktívnej verejnosti
Jedna z kľúčových legislatívnych noriem v oblasti životného prostredia – zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia (ďalej skrátene aj „Zákon o IPKZ“) plánuje vláda zásadne meniť. Nový návrh zákona IPKZ prináša významné zmeny, ktoré môžu výrazne zasiahnuť do práv účastníkov povoľovacích konaní pri významných environmentálnych stavbách. Odborná organizácia VIA IURIS predložila súbor pripomienok k návrhu zákona.
10.9.2012 | Bratislava

Súdiť sa so štátom môže byť pre občanov čoskoro drahšie
Ak sa občania budú so štátom súdiť o náhradu škody preto, že ich štátne orgány poškodili, nebude už toto súdne konanie oslobodené od súdneho poplatku. Zároveň ak štátne orgány porušia práva občanov nezákonnými rozhodnutiami, zaplatia občania za žalobu proti týmto nezákonným rozhodnutiam viac. Navrhuje to novela zákona o súdnych poplatkoch, ktorá bola predložená do Národnej rady SR.
30.8.2012 | Bratislava | 2 reakcie

Súdy by mali rozhodovať presvedčivo a transparentne
Diskusia o vzťahu verejnosti a súdov bola náplňou dvojdňovej pracovnej konferencie „Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov“, ktorú usporiadalo združenie Via Iuris – Centrum pre práva občana počas uplynulého víkendu.
2.12.2009 | Pezinok | 2 reakcie

Bielymi vranami sú Dubovcová, Kvasnica, Hašto a ochranári z NAPANTu
Organizácie Aliancia Fair-play a Via Iuris odovzdali dnes v rámci Koncertu pre všímavých po druhý raz ocenenie Biela Vrana. V tomto ročníku si sošku Bielej Vrany odniesli sudkyňa Jana Dubovcová a sudcovia z iniciatívy SOB, psychiater Jozef Hašto a advokát Roman Kvasnica, ako aj pracovníci Štátnej ochrany prírody – Správy Národného parku Nízke Tatry.
17.11.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Pozmeňujúce návrhy k novému stavebnému zákonu
Združenie Via Iuris – Centrum pre práva občana upozorňuje, že návrh nového Stavebného zákona by v prípade prijatia v navrhovanej podobe znovu umožnil stavať stavby bez toho, aby sa o tom občania bývajúci v okolí dozvedeli.
16.11.2009 | Bratislava


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 9 | NextS Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Prístup k informáciám
Právo
Ľudské práva
Životné prostredie


Súvisiace regióny
Banská Bystrica

Aktualizácia: 13.07.2009

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS