spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Iniciatíva Inakosť

P.O. Box 15
810 00  Bratislava


e-Mail: inakost@inakost.sk
Web: http://www.inakost.sk

IČO: 37995545Združenie je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersex ľudí (ďalej len „LGBTI ľudí“), odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a potláčanie homofóbie a transfóbie v spoločnosti.

S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Pri tejto príležitosti zverejňuje aj Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky z najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s LGBT komunitou.
17.5.2013 | Bratislava | 13 reakcií

Filmový festival inakosti a divadlo NoMantinels v Žiline
Priblížiť verejnosti osudy a vzťahy ľudí s inou sexuálnou a citovou orientáciou sa pokúsia organizátori Filmového festivalu inakosti. Ten zavíta v piatok do kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie. Súčasťou programu, ktorý potrvá do nedele, bude aj predstavenie divadla NoMantinels a výstava Byť hrdým rodičom.
15.3.2013 | Žilina

Filmový festival inakosti o starnúcich gejoch a lesbách
Ako prežívajú starobu gejovia, lesby, bisexuáli, transľudia a intersexuálni ľudia, sa dozvedia diváci Filmového festivalu inakosti vďaka sekcii Queer Age. FFi štartuje vo štvrtok 25. októbra a počas štyroch dní prinesie do Kina Lumière desiatky filmov z celého sveta i zo Slovenska.
22.10.2012 | Bratislava | 2 reakcie

Blíži sa šiesty ročník Filmového festivalu inakosti
Už šiesty ročník Filmového festivalu inakosti (FFi) bude od 25. do 28. októbra v dvoch sálach bratislavského Kina Lumière. Festival tradične prinesie filmy, ktoré sa zaoberajú témou LGBTI menšiny. Okrem filmových noviniek uvidia diváci aj diela zo zlatého fondu queer kinematografie. Popri množstve zahraničných snímok dostane priestor aj tvorba slovenských filmárov.
9.10.2012 | Bratislava

Podporovateľov registrovaných partnerstiev pribúda, odporcov ubúda
Občianske združenie Iniciatíva Inakosť realizovalo s podporou Rosa Luxemburg Foundation v júli 2012 prostredníctvom Agentúry FOCUS prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva SR - 1026 osôb.
14.8.2012 | Bratislava | 2 reakcie

Inakosť ponúka vláde spoluprácu pri integrácii GBT osôb
Iniciatíva Inakosť verí, že popri riešení ekonomickej situácie nebudete vláda zabúdať na ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, ktoré by nemali byť predmetom politických obchodov.
12.4.2012 | Bratislava

Filmový festival inakosti v marci v piatich mestách
Filmový festival inakosti ponúkne v marci filmy o teplej menšine divákom v piatich slovenských mestách. Prehliadka štartuje 1. marca v Žiline, pokračuje 16. marca v Bytči. V Bratislave bude od 21. marca a 23. marca sa presunie do Trenčína. Finišovať bude od 28. marca v Banskej Bystrici.
1.3.2012 | Bratislava

Psychologická podpora aj pre dúhových ľudí
Vo februári 2012 občianske združenie Iniciatíva Inakosť úspešne zavŕšilo projekt Psychologickej podpory pre lesby, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí. Zrealizovali sa unikátne aktivity a boli vypracované užitočné materiály dostupné odbornej i laickej verejnosti.
27.2.2012 | Bratislava

Podnikateľ diskriminoval zákazníka z dôvodu sexuálnej orientácie
Iniciatíva Inakosť podala podnet na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove, v ktorom upozornila na nedodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu predávajúceho ku spotrebiteľovi.
31.1.2012 | Prešov | 7 reakcií

Verejná mienka je k právam gejov a lesieb naklonená
Septembrový výskum verejnej mienky potvrdil, že verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Zástancov zákona bolo v septembri 2009 viac ako jeho odporcov.
7.10.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Inakosť protestuje proti homofóbii v Litve
Litovský parlament (Seimas) 14. júla prijal zákon trestajúci toho, kto bude na verejnosti pred deťmi hovoriť o gejoch a lesbách. O homosexualite a bisexualite nebude môcť hovoriť učiteľ v školách, rovnako ani médiá, ktoré môžu sledovať a čítať mladiství. Takáto cenzúra dáva priestor na vznik homofóbie, teda neopodstatneného strachu a nenávisti k homosexuálom.
27.7.2009 | Litva

Britské veľvyslanectvo vyvesilo dúhovú vlajku
Gay Pride oslávili aj na Slovensku
40. výročie tohto míľnika v boji za slobody lesieb, gejov, bi a trans ľudí (LGBT) na Slovensku oslávili v piatok podujatím „Bratislava spomína na Stonewall“. Premietnutie filmu Pred Stonewallom a následnú verejnú diskusiu o ľudských právach zorganizovala Iniciatíva Inakosť v spolupráci s Britskou ambasádou.
6.7.2009 | Bratislava

Britské veľvyslanectvo vyvesí dúhovú vlajku
Britské veľvyslanectvo vyvesí dnes medzi 9,00 - 14,00 hod. zo svojej budovy dúhovú vlajku pri príležitosti štyridsiateho výročia nepokojov, ktoré začali v klube Stonewall v New Yorku.
3.7.2009 | Bratislava

Bratislava spomína na Stonewall
Iniciatíva Inakosť v spolupráci s Britskou ambasádou pozýva širokú verejnosť na podujatie „Bratislava spomína na Stonewall“, na oslavu 40. výročia míľnika v boji za slobody a práva lesieb, gejov, bi a trans ľudí. Podujatie sa koná pod záštitou britského veľvyslanca na Slovensku, Michaela Robertsa, partnerskou organizáciou podujatia je Amnesty International Slovensko.
29.6.2009 | Bratislava

Inakosť vyzýva voliť do Európskeho parlamentu
Iniciatíva Inakosť vyzýva gejov a lesby, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri formulovaní európskych hodnotových princípov založených na dodržiavaní ľudských práv, práv všetkých menšín a nediskriminácii.
27.5.2009 | Bratislava | 3 reakcie

Na otvorený list Inakosti reagovali štyria kandidáti
Iniciatíva Inakosť, občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou, vyzvala prostredníctvom otvoreného listu kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky, aby vyjadrili svoj postoj k dodržiavaniu práv sexuálnych menšín.
13.3.2009 | Bratislava

Inakosť žiada ospravedlnenie od biskupa Baláža
Iniciatíva Inakosť vyzýva biskupa Baláža, aby sa ospravedlnil ľuďom s homosexuálnou orientáciou za svoj výrok v ktorom, podľa zverejnenej informácie uviedol, že homosexuáli sú zvrátení ľudia.
25.2.2009 | Bratislava | 2 reakcie

Inakosť píše kandidátom na prezidenta SR
Iniciatíva Inakosť, občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou, vyzýva prostredníctvom otvoreného listu kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky, aby vyjadrili svoj postoj k dodržiavaniu práv sexuálnych menšín.
23.2.2009 | Bratislava

Podľa Inakosti je Gašparovič dvojtvárny
Iniciatíva Inakosť s poľutovaním konštatuje, že dvojtvárnosť slovenských politikov v otázke prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia pokračuje.
6.2.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Inakosť sa stretla s ombudsmanom
V utorok sa zástupcovia Iniciatívy Inakosť stretli s Verejným ochrancom práv Pavlom Kandráčom. Hovorili o možnostiach odstraňovania diskriminácie párov rovnakého pohlavia v Slovenskej republike.
22.1.2009 | Bratislava


  1 | 2 | NextS Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
Menšiny


Súvisiace regióny
Bratislava

Aktualizácia: 15.10.2012

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS