spájame ľudí, ktorí menia svet
Životné prostredie | ADRESÁR
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Všetko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


A-projekt, n.o. [45937]
Moyzesova 196, 033 01   Liptovský Hrádok
Tel: 044 5225 396, 0918 620 673, Fax: 044 5221 214

ACDI / VOCA (Dobrovoľníci pre pomoc družstevníctvu v zahraničí) [45957]
Dolná 4, 974 01   Banská Bystrica
Tel: 048-4153803, Fax: 048-4153801

Agentúra pre regionálny rozvoj [46030]
Republiky 1, 010 01   Žilina
Tel: 041-5622295, Fax: 041-5622295

Agentúra pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši [46034]
Zimná 51, 05201   Spišská Nová Ves
Tel: 053-4410623, Fax: 053-4410623

Akadémia, n.f. [46072]
Jána Stanislava 37, 841 05   Bratislava

Alter Nativa [81237]
Brdárka 11, 049 34   Brdárka
Tel: 058 7931 056, 0910 170 790, Fax: 058 7931 981

Amaryllis [46151]
Clementisova 94, 971 01   Prievidza
Tel: 046-28798, 24513

Analýza, Rozvoj, Organizácia [55736]
Dubník 245, 94135   okres Nové Zámky
Tel: 356495319, Fax: 356495319

Asociácia energetických poradcov Slovenska [46278]
SEI-EA, Bajkalská 27, 82799   Bratislava

Asociácia občianskych združení v lesníctve na Slovensku [46338]
Požiarnická 17, 08001   Prešov

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve [46353]
Francisciho 11, 81108   Bratislava

Asociácia podnikateľov v recyklácii kovových odpadov [46354]
Blumentálska 6, 81107   Bratislava

Asociácia pre rozvoj a aplikáciu nekonvenčných spôsobov čistenia vôd [46373]
Čapajevova 29, 08001   Prešov

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) [46392]
Drieňová 24, 82603   Bratislava
Tel: 02-43330833, Fax: 02-48297546

Asociácia priemyslu a ochrany prírody [46393]
Klobučnícka 7, 811 01   Bratislava
Tel: 02-52968310, Fax: 02-52968310

Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) [46448]
Školská 8, 05201   Spišská Nová Ves

Asociácia vodární a kanalizácií slovenských miest a obcí [46530]
Hanulova 5/b, 84002   Bratislava

Asociácia zdravých miest Slovenska (AZMS) [46547]
Zvonárska 21, 040 01   Košice
Tel: 055-6252493, Fax: 055-436288

Association des etats généraux des etudiants de l´Europe, Bratislava [46555]
Staré grunty 36, 842 25   Bratislava
Tel: 02-65428734, 0905-145050

ATHÉNA [53491]
Francisciho 74, 981 01   Hnúšťa
Tel: 047-5423755, Fax: 047-5423251


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 54 | Next
Adresár ChangeNet obsahuje kontaktné údaje na vyše 21 tisíc občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií a neinvestičných fondov oficiálne registrovaných na Slovensku. Okrem kontaktov nájdete na stránkach jednotlivých organizácií v adresári aj odkazy na články uverejnené na serveri ChangeNet, ktoré s danou organizáciou súvisia.

Návrhy na zmeny, opravy a dodatky zasielajte na adresu redakcia@changenet.sk.


Zmeny v adresári:

Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku [24.05.2015]

Dom sociálnych služieb - Most, n.o. [03.04.2014]

Iniciatíva Inakosť [15.10.2012]

Fórum osamelých matiek - FOMa [30.12.2010]

Pajštún [06.12.2010]Najpopulárnejšie:

Greenpeace Slovensko [688105]

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko [341267]

Amnesty International na Slovensku [336229]

Via Iuris – Centrum pre práva občana [267958]

Občan, demokracia a zodpovednosť [252371]


REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS