spájame ľudí, ktorí menia svet
Právo | ADRESÁR
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Všetko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


1. Slovenské neziskové servisné centrum [45907]
Kolískova 6, 831 01   Bratislava
Tel: 02-50248281, Fax: 02-50248281

AdvoCats - Obhajkyne žien [45977]
Nábělkova 2, 84105   Bratislava

Asociácia nemocníc Slovenska [46333]
Kollárova 2, 036 59   Martin
Tel: 043-435927, 4203478, Fax: 043-435927

Asociácia prekladateľských a tlmočníckych organizácií na Slovensku [46386]
Štúrova 14, 81102   Bratislava
Tel: 02-52951294

Asociácia public relations Slovenskej republiky [46404]
Kladnianska 12, 82105   Bratislava
Tel: 02-50633941, Fax: 02-50633941

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenska [46545]
Drieňová 24, 821 01   Bratislava
Tel: 02-43335149, 43297535

Brána do života [46997]
M. Medveďovej 4, 831 03   Bratislava
Tel: +0421/2/6241 0469, +421/910 992 041, +0421/915 439 245

Český spolok na Slovensku [47265]
Langsfeldova 14, 811 04   Bratislava
Tel: 02-54772491

Český spolok na Slovensku, Košice [47266]
Hlavná 70, 040 01   Košice
Tel: 055-6231979, Fax: 055-6231979

Človek a budúcnosť [47268]
Nemocničná 18, 990 01   Veľký Krtíš
Tel: 047-4831387, Fax: 047-4831387

Debatná spoločnosť právnickej fakulty UK [47536]
Šafárikovo nám. 6, 81102   Bratislava

Drevársky kongres [47814]
Drev.fak.TU, T.G.Masaryka 24, 96053   Zvolen

E-klub - zaujmové združenie ekonómov [47892]
Urbánkova 46, 040 01   Košice
Tel: 055/7997481, 055/6250942, Fax: 055/6250942, 055/7997481

ELSA - Európske združenie študentov práva, Bratislava [47940]
Šafárikovo nám. 6, 818 05   Bratislava
Tel: 02-304111, 179, Fax: 02-52966126

Euroiuris – Európske právne centrum [261424]
Šafárikovo námestie 7, 811 02   Bratislava
Tel: +421 2 5263 7992, Fax: +421 2 5263 7992

Európske združenie študentov práva Bratislava (ELSA Bratislava) [48022]
Šafárikovo nám. 6, 81805   Bratislava

Európske združenie študentov práva Košice (ELSA Košice) [48023]
Kováčska 26, 04000   Košice

Fórum osamelých matiek - FOMa [91865]
Ľubovnianska 1, 851 07   Bratislava
Tel: 0903-314136

Help - informačno-poradenské centrum pre telesne postihnutých ľudí Slovenska [48975]
Šumperská 17/1, 971 01   Prievidza
Tel: 046-25528

Iniciatíva za spravodlivé vyvlastňovanie [71603]
,   Prešov
Tel: 0904 257 987


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 6 | Next
Adresár ChangeNet obsahuje kontaktné údaje na vyše 21 tisíc občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií a neinvestičných fondov oficiálne registrovaných na Slovensku. Okrem kontaktov nájdete na stránkach jednotlivých organizácií v adresári aj odkazy na články uverejnené na serveri ChangeNet, ktoré s danou organizáciou súvisia.

Návrhy na zmeny, opravy a dodatky zasielajte na adresu redakcia@changenet.sk.


Zmeny v adresári:

Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku [24.05.2015]

Dom sociálnych služieb - Most, n.o. [03.04.2014]

Iniciatíva Inakosť [15.10.2012]

Fórum osamelých matiek - FOMa [30.12.2010]

Pajštún [06.12.2010]Najpopulárnejšie:

Greenpeace Slovensko [688570]

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko [341507]

Amnesty International na Slovensku [336441]

Via Iuris – Centrum pre práva občana [268405]

Občan, demokracia a zodpovednosť [252566]


REKLAMA


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt