spájame ľudí, ktorí menia svet
Samospráva | ADRESÁR
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Všetko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Agentúra pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši [46034]
Zimná 51, 05201   Spišská Nová Ves
Tel: 053-4410623, Fax: 053-4410623

Agora [46040]
Klariská 7, 81103   Bratislava
Tel: 0904 192 627

Analýza, Rozvoj, Organizácia [55736]
Dubník 245, 94135   okres Nové Zámky
Tel: 356495319, Fax: 356495319

Asociácia mestských a obecných policajtov Slovenska [46322]
Mestská polícia, Popradské nábr.3, 05801   Poprad

Asociácia pre rozvoj manažmentu [46374]
Strieborné námestie 2, 974 01   Banská Bystrica
Tel: 048-4752395, 4752396, Fax: 048-4752395

Asociácia pre tréning a rozvoj manažmentu v SR [46380]
Čajakova 14, 81105   Bratislava
Tel: 02-54433268, 54435411, Fax: 02-54433268

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR [46385]
MsÚ, Radničné nám. 7, 90201   Pezinok

Asociácia primátorov a starostov [46394]
Tomášikova 32, 82101   Bratislava

Asociácia psovodov mestských a obecných polícií na Slovensku [46402]
Lediny 17, 84103   Bratislava

Asociácia starostov malých obcí Slovenska [46446]
Hrabovka 26, 91332   Hrabovka

Asociácia vodární a kanalizácií slovenských miest a obcí [46530]
Hanulova 5/b, 84002   Bratislava

Asociácia zdravých miest Slovenska (AZMS) [46547]
Zvonárska 21, 040 01   Košice
Tel: 055-6252493, Fax: 055-436288

Brečtan o.z. [47047]
Hurbanova 14, 915 01   Nové Mesto nad Váhom
Tel: 032-771 9461, 0908-710401

Centrum komunitného organizovania, stredné Slovensko [53410]
Kapitulská 13, 974 01   Banská Bystrica
Tel: 048-4124590, Fax: 048-4123880

Centrum komunitného rozvoja [112931]
Farská 46, 949 01   Nitra
Tel: 037 772 81 51, 037 772 24 594, Fax: 037 772 81 52

Centrum rozvoja samospráv [47225]
Laurinská 2, 81101   Bratislava
Tel: 02-54433069, Fax: 02-54433069

Civic Education Project Slovakia [47258]
Hviezdoslavovo nám. 17, 811 01   Bratislava
Tel: 02-54433249, Fax: 02-54433249

Ekosvinka [47925]
Obecný úrad,   Obišovce
Tel: 055-6991272

Empatia [53576]
Hviezdoslavova 5, 036 01   Martin
Tel: 043 - 4303525, 0908 96 89 20, Fax: 043 - 43 03521

EQ Klub [47967]
Orešie 34, 902 03   Pezinok


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next
Adresár ChangeNet obsahuje kontaktné údaje na vyše 21 tisíc občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií a neinvestičných fondov oficiálne registrovaných na Slovensku. Okrem kontaktov nájdete na stránkach jednotlivých organizácií v adresári aj odkazy na články uverejnené na serveri ChangeNet, ktoré s danou organizáciou súvisia.

Návrhy na zmeny, opravy a dodatky zasielajte na adresu redakcia@changenet.sk.


Zmeny v adresári:

Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku [24.05.2015]

Dom sociálnych služieb - Most, n.o. [03.04.2014]

Iniciatíva Inakosť [15.10.2012]

Fórum osamelých matiek - FOMa [30.12.2010]

Pajštún [06.12.2010]Najpopulárnejšie:

Greenpeace Slovensko [683370]

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko [338428]

Amnesty International na Slovensku [334014]

Via Iuris – Centrum pre práva občana [265106]

Občan, demokracia a zodpovednosť [249714]


REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS