spájame ľudí, ktorí menia svet
Regióny | ADRESÁR
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Všetko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


A-projekt, n.o. [45937]
Moyzesova 196, 033 01   Liptovský Hrádok
Tel: 044 5225 396, 0918 620 673, Fax: 044 5221 214

Agentúra pre podporu a rozvoj služieb [46029]
Šancová 55, 81105   Bratislava

Agentúra pre rozvoj Spiša [46033]
Štefánikovo nám. 1, 05201   Spišská Nová Ves

Agentúra pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši [46034]
Zimná 51, 05201   Spišská Nová Ves
Tel: 053-4410623, Fax: 053-4410623

Agora [46040]
Klariská 7, 81103   Bratislava
Tel: 0904 192 627

Alfa - Združenie pre riešenie strategických cieľov a rozvoj priorít Spišského regiónu [46111]
Priekopa 58, 06001   Kežmarok

Alter Nativa [81237]
Brdárka 11, 049 34   Brdárka
Tel: 058 7931 056, 0910 170 790, Fax: 058 7931 981

Analýza, Rozvoj, Organizácia [55736]
Dubník 245, 94135   okres Nové Zámky
Tel: 356495319, Fax: 356495319

Asociácia mestských a obecných policajtov Slovenska [46322]
Mestská polícia, Popradské nábr.3, 05801   Poprad

Asociácia na podporu a rozvoj cestovného ruchu SR [46328]
Geologická 21, 82104   Bratislava

Asociácia penziónov a malých ubytovacích zariadení Slovenska [46348]
SNP 79, 90091   Limbach

Asociácia pre rozvoj manažmentu [46374]
Strieborné námestie 2, 974 01   Banská Bystrica
Tel: 048-4752395, 4752396, Fax: 048-4752395

Asociácia pre rozvoj turizmu v regióne stredného Považia [46376]
Štúrovo nám. 10, 91110   Trenčín

Asociácia pre tréning a rozvoj manažmentu v SR [46380]
Čajakova 14, 81105   Bratislava
Tel: 02-54433268, 54435411, Fax: 02-54433268

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR [46385]
MsÚ, Radničné nám. 7, 90201   Pezinok

Asociácia primátorov a starostov [46394]
Tomášikova 32, 82101   Bratislava

Asociácia psovodov mestských a obecných polícií na Slovensku [46402]
Lediny 17, 84103   Bratislava

Asociácia starostov malých obcí Slovenska [46446]
Hrabovka 26, 91332   Hrabovka

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP) [46457]
Grösslingova 67, 811 09   Bratislava
Tel: 02 - 5273 3797, Fax: 02 - 5273 3797

Asociácia vodární a kanalizácií slovenských miest a obcí [46530]
Hanulova 5/b, 84002   Bratislava


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 14 | Next
Adresár ChangeNet obsahuje kontaktné údaje na vyše 21 tisíc občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií a neinvestičných fondov oficiálne registrovaných na Slovensku. Okrem kontaktov nájdete na stránkach jednotlivých organizácií v adresári aj odkazy na články uverejnené na serveri ChangeNet, ktoré s danou organizáciou súvisia.

Návrhy na zmeny, opravy a dodatky zasielajte na adresu redakcia@changenet.sk.


Zmeny v adresári:

Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku [24.05.2015]

Dom sociálnych služieb - Most, n.o. [03.04.2014]

Iniciatíva Inakosť [15.10.2012]

Fórum osamelých matiek - FOMa [30.12.2010]

Pajštún [06.12.2010]Najpopulárnejšie:

Greenpeace Slovensko [688105]

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko [341267]

Amnesty International na Slovensku [336229]

Via Iuris – Centrum pre práva občana [267958]

Občan, demokracia a zodpovednosť [252371]


REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS