spájame ľudí, ktorí menia svet
Sociálna oblasť | ADRESÁR
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Všetko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Abstinentský klub Trnava [45950]
Nám. SNP 1, 91701   Trnava

ADAM [45964]
Staré záhrady 34, 821 05   Bratislava
Tel: 034-597720-1, Fax: 034-597720

Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj [45974]
Rakytovská 12, 976 32   Badín
Tel: 048-4102615, Fax: 048-4163150

Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, Michalovce [45975]
Štefánikova 45, 071 01   Michalovce
Tel: 056-31910

Agentúra ošetrovateliek SČK, Dolný Kubín [46024]
Ťatliakova 2051/8, 026 01   Dolný Kubín
Tel: 043 5862994, Fax: 043 5862994

Agentúra ošetrovateliek SČK, Rožňava [46026]
Šafárikova 104, 048 01   Rožňava
Tel: 058-21360

Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. [46027]
29. augusta 15, 974 01   Banská Bystrica
Tel: 048-4147792, Fax: 048-4147792

Agentúra pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši [46034]
Zimná 51, 05201   Spišská Nová Ves
Tel: 053-4410623, Fax: 053-4410623

Agentúra sociálnej pomoci [46036]
Mierové nám. 1, 92400   Galanta

Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, n.o. [46037]
Revúcka 8, 821 08   Bratislava

AJ na druhú A [46065]
Vrbovská 3, 059 71   Ľubica
Tel: 052-4566126, Fax: 052-4566126

Alchemilka, združenie pre zdravý životný štýl [46100]
Jašíkova 16, 82103   Bratislava

Alergické dieťa [46104]
Sládkovičova 300/3, 06901   Snina

Alexander, n.f. [46107]
I. Krasku 13, 01001   Žilina

Alzheimerovská spoločnosť Košice [46143]
Strojárenská 13, 04001   Košice

Analýza, Rozvoj, Organizácia [55736]
Dubník 245, 94135   okres Nové Zámky
Tel: 356495319, Fax: 356495319

Áno pre život, n.o. [46187]
Riečna 10, 013 13   Rajecké Teplice
Tel: 041 549 49 50, 0903 534 894

Arcidiecézna charita Košice [46207]
Bočná 2, 040 12   Košice
Tel: 055-6255317, Fax: 055-6255328

Arcidiecézna charita Košice, farská charita Bardejov [46208]
Radničné nám. č. 49, 085 01   Bardejov
Tel: 054-4746391

ARS Studio - Štúdio umenia [46224]
Tatarkova 7, 94901   Nitra


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 47 | Next
Adresár ChangeNet obsahuje kontaktné údaje na vyše 21 tisíc občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií a neinvestičných fondov oficiálne registrovaných na Slovensku. Okrem kontaktov nájdete na stránkach jednotlivých organizácií v adresári aj odkazy na články uverejnené na serveri ChangeNet, ktoré s danou organizáciou súvisia.

Návrhy na zmeny, opravy a dodatky zasielajte na adresu redakcia@changenet.sk.


Zmeny v adresári:

Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku [24.05.2015]

Dom sociálnych služieb - Most, n.o. [03.04.2014]

Iniciatíva Inakosť [15.10.2012]

Fórum osamelých matiek - FOMa [30.12.2010]

Pajštún [06.12.2010]Najpopulárnejšie:

Greenpeace Slovensko [688100]

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko [341267]

Amnesty International na Slovensku [336223]

Via Iuris – Centrum pre práva občana [267954]

Občan, demokracia a zodpovednosť [252367]


REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS