spájame ľudí, ktorí menia svet
Neziskový sektor | ADRESÁR
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Všetko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


1. Slovenské neziskové servisné centrum [45907]
Kolískova 6, 831 01   Bratislava
Tel: 02-50248281, Fax: 02-50248281

1. Slovenské neziskové servisné centrum [74594]
Koceľova 9 , 821 08   Bratislava
Tel: 02 5024 8281, 5557 7197, 0905 761962, Fax: 02 5556 1787

A-projekt, n.o. [45937]
Moyzesova 196, 033 01   Liptovský Hrádok
Tel: 044 5225 396, 0918 620 673, Fax: 044 5221 214

ADZ-FLY-Club [45978]
Priemyselná 22, 08301   Sabinov

Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. [46027]
29. augusta 15, 974 01   Banská Bystrica
Tel: 048-4147792, Fax: 048-4147792

Agentúra pre regionálny rozvoj [46030]
Republiky 1, 010 01   Žilina
Tel: 041-5622295, Fax: 041-5622295

Agentúra pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši [46034]
Zimná 51, 05201   Spišská Nová Ves
Tel: 053-4410623, Fax: 053-4410623

AJ na druhú A [46065]
Vrbovská 3, 059 71   Ľubica
Tel: 052-4566126, Fax: 052-4566126

Amatérska divadelná únia [46152]
Vajanského 27/4, 90501   Senica
Tel: 034-6510912, 6514500

Analýza, Rozvoj, Organizácia [55736]
Dubník 245, 94135   okres Nové Zámky
Tel: 356495319, Fax: 356495319

Arcidiecézna charita Košice, farská charita Bardejov [46208]
Radničné nám. č. 49, 085 01   Bardejov
Tel: 054-4746391

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska [46302]
P.O.Box 94, 97103   Nitra

Asociácia pre profesionálny rozvoj neziskových organizácií [46371]
Kapitulská 13, 97401   Banská Bystrica

Asociácia pre rozvoj manažmentu [46374]
Strieborné námestie 2, 974 01   Banská Bystrica
Tel: 048-4752395, 4752396, Fax: 048-4752395

Asociácia pre tréning a rozvoj manažmentu v SR [46380]
Čajakova 14, 81105   Bratislava
Tel: 02-54433268, 54435411, Fax: 02-54433268

Asociácia pre tréning a rozvoj manažmentu v SR, Košice [46381]
Pokroku 7, 040 11   Košice
Tel: 055-6428629, 0907-458656, Fax: 055-6428629

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP) [46457]
Grösslingova 67, 811 09   Bratislava
Tel: 02 - 5273 3797, Fax: 02 - 5273 3797

Association des etats généraux des etudiants de l´Europe, Bratislava [46555]
Staré grunty 36, 842 25   Bratislava
Tel: 02-65428734, 0905-145050

Association des etats généraux des etudiants de l´Europe, Prešov [46556]
ul. 17. novemba, 080 01   Prešov
Tel: 051-7722835

ATHÉNA [53491]
Francisciho 74, 981 01   Hnúšťa
Tel: 047-5423755, Fax: 047-5423251


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 13 | Next
Adresár ChangeNet obsahuje kontaktné údaje na vyše 21 tisíc občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií a neinvestičných fondov oficiálne registrovaných na Slovensku. Okrem kontaktov nájdete na stránkach jednotlivých organizácií v adresári aj odkazy na články uverejnené na serveri ChangeNet, ktoré s danou organizáciou súvisia.

Návrhy na zmeny, opravy a dodatky zasielajte na adresu redakcia@changenet.sk.


Zmeny v adresári:

Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku [24.05.2015]

Dom sociálnych služieb - Most, n.o. [03.04.2014]

Iniciatíva Inakosť [15.10.2012]

Fórum osamelých matiek - FOMa [30.12.2010]

Pajštún [06.12.2010]Najpopulárnejšie:

Greenpeace Slovensko [688108]

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko [341267]

Amnesty International na Slovensku [336229]

Via Iuris – Centrum pre práva občana [267959]

Občan, demokracia a zodpovednosť [252371]


REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS