spájame ľudí, ktorí menia svet
Markovce Aktuálne
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Zbierky na pomoc obetiam povodní
9.6.2010 | |

V posledných dňoch sa rozbehlo množstvo aktivít na pomoc oblastiam postihnutých povodňami. Centrum pre filantropiu pripravilo prehľad jednotlivých finančných aj nefinančných zbierok pre obete povodní. Odporúčame, aby ste si pred tým, ako sa rozhodnete prispieť pozreli aktivity danej organizácie – nakoľko majú skúsenosti s rozdeľovaním finančnej a nefinančnej pomoci, či pôsobia priamo v regióne, akým spôsobom majú zabezpečený výber osôb, ktorým bude pomoc poskytnutá. Zoznam na tejto stránke budeme priebežne aktualizovať.

Prehľad organizácií, ktoré vyhlásili zbierku na pomoc osobám v oblastiach zasiahnutých povodňami

Slovenský Červený kríž
č.ú, 665555/0200 Variabilný symbol: 2011
Fond Slovenského Červeného kríža Ľudia ľuďom. Táto verejná zbierka je určená iba na pomoc obyvateľom postihnutými povodňami na území Slovenska. Rozdelenie finančných prostriedkov sa uskutoční pod vedením komisie Fondu ľudia ľuďom.
V postihnutých oblastiach poskytuje materiálnu pomoc: minerálnu vodu a tekutiny na pitie, čerpadlá, elektrické vysúšače, chemické pohlcovače vlhkosti, deky, šatstvo, posteľnú bielizeň, dezinfekčné prostriedky, mydlá, prostriedky papierovej hygieny
www.redcross.sk

Človek v ohrození.
č.ú. 2662520418/1100 (popis transakcie: SOSPOVODNE2010)
Prispieť do zbierky SOS Povodne 2010 možno aj prostredníctvom SMS na číslo 877 v tvare DMS SOSPOVODNE. Cena 1 DMS je 1 EUR.
V súčasnosti realizujú monitoring potrieb v postihnutých oblastiach, bližšiu špecifikáciu pomoci zverejnia v najbližších dňoch na svojej web stranke.
http://www.clovekvohrozeni.sk/

Slovenská katolícka charita
Darcovská SMS správa s textom DMS POVODNE na číslo 877 v sieti všetkých mobilných operátorov. Cena takejto správy je 1 euro.
č.ú. 4008058424/7500 v ČSOB variabilný symbol 170
Obracajú sa s prosbou o pomoc aj na firmy, ktoré sa môžu zapojiť materiálnou pomocou: vysúšače, pitná voda, dezinfekčné prostriedky (napr. Savo), stany.
http://www.charita.sk/news.html?nid=124

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV
č.ú.  443012/0200, variabilný symbol: 662044
Finančné prostriedky budú použité pre cirkevné zbory a ich členov na zmiernenie škôd vzniknutých následkom povodní. Pri rozdeľovaní podpory sa bude prihliadať na výšku škody a sociálnu odkázanosť žiadateľa.
http://www.diakonia.sk/index.php/component/content/article/16-info/275-vnutrocirkevna-zbierka.html  

Nadácia TV JOJ v spolupráci s TV JOJ
č.ú. 22221111/5200 OTP banka, a.s. Variabilný symbol 1111
Vyzbierané finančné prostriedky budú postupne prerozdeľované medzi povodňami zasiahnuté oblasti, vyúčtovanie bude predložené ministerstvu vnútra a zverejnené v obchodnom vestníku a na stránke nadácie.
http://nadacia.joj.sk/tlacove-spravy/verejna-zbierka-pre-ludi-postihnutych-povodnami-na-slovensku.html

Nadácia Orange
Darcovia môžu prispieť prostredníctvom SMS zaslanej na krátke číslo 855 s ľubovoľným textom. Cena zaslanej SMS je 2 EUR. Na stanovený účel zbierky vyhlásenej televíziou JOJ bude odvedených 100 percent výťažku zbierky bez akýchkoľvek administratívnych či iných nákladov.
http://www.changenet.sk/?section=spr&x=492224

Banskobystrická diecéza
č.ú. 050180767/0900 variabilný symbol 910006.
Firmy, fyzické osoby a živnostníci sa môžu do zbierky zapojiť do 21. júna priamo prostredníctvom tohto účtu na podporu povodňami postihnutých občanov na území tejto diecézy. Biskupský úrad výnos zo zbierky zverejní a predisponuje na konkrétne dekanáty, ktorých farnosti sú postihnuté povodňami. Komisie zriadené v sídle dekanátov zabezpečia distribúciu finančných darov povodňami postihnutým obyvateľom a vystavia doklad o poskytnutom dare.
http://www.bbdieceza.sk/sk/component/content/article/48-uvodna-stranka/432-vyhlasena-zbierka-na-podporu-postihnutych-povodnami

Slovenská katolícka misia
Čísla účtov, na ktoré je možné priamo prispievať v Bruseli, v Štasburgu a v Luxembursku sú zverejnené na stránke SKM. Po skončení zbierky budú všetky finančné prostriedky
prevedené na organizáciu Slovenská katolícka charita, ktorá je aktívne zapojená do pomoci postihnutým vo všetkých častiach Slovenska.
http://www.skmbrussels.be/index.php?ID=2280 

Strana maďarskej koalície
č.ú. 12009248/5200 v OTP banke
O rozdelení finančnej pomoci budú rozhodovať poslanci SMK a o každom rozhodnutí budú informovať verejnosť cez médiá.
http://www.smk.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=913&Itemid=1
 
Denník Pravda
č.ú. 2920122990/1100
Peniaze z účtu bude rozdeľovať komisia zostavená zo zástupcov redakcie a nezávislých odborníkov. Žiadosti o finančnú pomoc budeme posudzovať priebežne.
http://spravy.pravda.sk/pravda-vyhlasila-zbierku-na-pomoc-postihnutym-povodnami-pridajte-sa-1jh-/sk_domace.asp?c=A100607_233844_sk_domace_p05


Iné formy podpory


Benefičné predstavenie

Slovenské národné divadlo a Slovenská televízia pripravili na utorok 8. júna 2010 o 19.00 hod. v Sále opery a baletu v novej budove SND benefičné predstavenie opery MADAMA BUTTERFLY. Zbierku bude možné podporiť dvoma spôsobmi – diváci v divadle ľubovoľným príspevkom do označených pokladničiek a televízni diváci poslaním príspevku na bankové účty zriadené pri tejto príležitosti. Ich čísla, ako aj presné inštrukcie budú uvedené na spodnej lište počas priameho prenosu.

Viac informácií: http://www.snd.sk/?tlacove-spravy&clanok=madama-butterfly-na-podporu-povodnami-postihnutych-uzemi-slovenska 


Modrý anjel – Zbierka

Tím krízovej intervencie Modrý anjel vyhlásil v Kežmarku zbierku šatstva a základných potrieb pre ľudí postihnutých povodňami. Čisté šatstvo, ale i veci dennej potreby môžu ľudia priniesť na Obvodný úrad v Kežmarku do stredy 9. 6. do 22:00. Modrý anjel neodmietne ani pomoc napríklad v podobe chladničiek či mrazničiek, keďže mnohí ľudia prišli cez povodne o väčšinu svojho majetku.

Viac informácií: http://spravy.pozri.sk/clanok/Modry-anjel:-Zbierka-pre-postihnutych-povodnami/104129


Organizácia ADRA varí v zaplavenej obci na východe Slovenska

Viac informácií: http://www.adra.sk/uvod/adra-vari-v-zaplavenej-obci-na-vychode-slovenska/


Zoznam budeme priebežne aktualizovať. V prípade, že máte doplňujúce informácie k zverejneným údajom alebo k ďalším prebiehajúcim aktivitám, pošlite mail na adresu behrikova@changenet.sk.

Občianske združenie ADRA od nedele varí pre ľudí v obci Malčice, okres Michalovce, ktorá bola postihnutá záplavovou vodou rieky Ondava. Obyvatelia obce, ktorí boli nútení vysťahovať sa zo zničených alebo poškodených domov, našli svoje útočisko v miestnej základnej škole. ADRA im prišla na pomoc so svojou poľnou kuchyňou a v spolupráci s Úradom krízového manažmentu (CO) pripravuje celodennú stravu - raňajky, obed, večera - pre všetkých, ktorí sú na to odkázaní.  Ak sa chcete pridať a pomôcť, kontaktujte koordinátora projektu, Pavla Cimermana, na čísle 0905 454 605. V súčasnosti prijímajú len po konzultácii vopred odsúhlasenú materiálnu pomoc.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
12.12.2014 02:16 | Louis Anderson

Louis Anderson Financie prísť a zažiť rozdiel

Sme registrovaná firma, požičiavanie peňazí na tie, ktoré potrebujú finančnú pomoc naliehavo, a na tie, ktoré boli zamietnutá žiadosť o úver od bánk kvôli nízkej kreditnej skóre, Business úver, vzdelávanie úver, auto úver, Dom úver, úver Company (ETC) alebo ak chcete splatiť svoje dlhy, alebo zlé účty, alebo ste boli scammed pred falošných peňazí veriteľov? Gratulujeme Teraz ste na správnom mieste, spoľahlivý Louis Anderson Financie, ktoré poskytujú úvery s veľmi nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2%, ktorý prišiel, aby ukončila všetky vaše problémy, pre ďalšie informácie a otázky, kontaktujte nás prostredníctvom našej spoločnosti e - mail: louisandersonfinance@gmail.com
(* Osobné pôžičky Podnikateľské úvery (Secure a Nezabezpečené)

Ste poradiť vyplniť tieto informácie nižšie a poslať ho späť k nám.

Podrobnosti o žiadateľa:
=======================

Meno: ................................................ ....................

Adresa: ................................................ .... .............

Národnosť: ................................................ ...

Krajina: ...................... Štát: ................... Mesto: ... ....

Zip / Code: ...................... Telefón: ...................... , Fax: ...

Dátum narodenia: ...................... Pohlavie: ......................

Status: ........... Povolanie :. .............................

Požadovaná suma: ..................... V slovách ....................

Účel úveru: .............................................. .......

Výška úveru ............................................... . ...... .......

Chápete anglicky? ..........................................

Mesačný príjem: ............................................... ............

Úvery / Trvanie: .............................................. ......

I (pán / pani) ............................................ .... týmto
Vyhlasujem, že vyššie uvedené informácie o mne, je pravda.

Dátum: ........................ 2014

S pozdravom,

MR. louis Anderson

Najrýchlejšie pôžičky ponúkajú.
===================================
Príďte aj Vy zažiť rozdiel
louisandersonfinance@gmail.com
Svedectvo o tom, ako som dostal pôžičku
27.11.2014 14:02 | christina Mills

Som Christina Mills menom. Bývam v slovenčine, chcem, aby tento prostriedok, aby upozornil všetky úverové o azyl byť veľmi opatrní, pretože tam sú podvodníci everywhere.Few mesiacmi som bol finančne napäté, a vzhľadom k mojej zúfalstva som bol podvedený niekoľko on-line veriteľov. Som takmer stratil nádej, že až mi kamarát uvedených veľmi spoľahlivý veriteľa vyzval pána Petra Jacksona, ktorý mi požičia nezaistený úver vo výške 85.000 eur za 2 hodiny bez akéhokoľvek stresu. Ak ste v núdzi akéhokoľvek druhu úveru s ním práve teraz kontaktovať prostredníctvom: peter_jackson47@aol.com som pomocou tohto média, aby upozornil všetky úverové o azyl z dôvodu pekla som prešiel v rukách týchto podvodných veriteľov. A ja si neželám ani svojho nepriateľa prejsť také peklo, že som prešiel v rukách týchto podvodných pre on-line veritelia, budem tiež chcem, aby si mi pomohol odovzdať tieto informácie s ostatnými, ktorí sú zároveň v núdzi úveru, akonáhle sa tiež obdržíme pôžičku od pána Petra Jacksona, modlím sa, aby Boh mu dlhú životnosť.

Boh mu žehnaj naveky.

christina Mills

Svedectvo o tom, ako som dostal pôžičku
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
2.4.2013 20:37 | ľudmila Vašková

chcem darovať šaty na 1 sv prijmanie pre pani henkelovu nech sa ozve na tento email neviem kde jej to mam poslať?

31.12.2012 13:28 | Paul James

Potrebujete peniaze na zvýšenie svojho podnikania alebo vymazať svoje účty a nakupovať nehnuteľnosti? Radi Vám pomôžeme s pôžičkou. poslať názov a množstvo potrebné, trvanie a číslo mobilného telefónu prostredníctvom e-mailu.

pauljames558@yahoo.com
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
22.3.2012 03:42 | Pán Ang Gecko

POZNÁMKA STE SA DOSTAŤ SPÄŤ NA US VIA: ang.geck.5@skymail. mn Moje meno je Mr.Ang Gecko, kňaz v rímskokatolíckej cirkvi tu v Afrike. Dávam úver s prijateľnou záujmu 3%. Dávam úver z ponuky EURO1, 000 až 50 miliónov eur. Všimnite si, že akýkoľvek druh úveru hľadáte môžem dať k vám. Ak máte záujem, prosím povedzte nám nasledujúce údaje: ang.geck.5 @ skymail.mn {Vystavenie dátové informácie} Pôžička Suma potrebná; ............... Výška úveru treba slov ....... Mená a priezviská, ................... .... Krajina: ................... ....... ZIP / Postal Code: ................. Platný Mobilné telefónne číslo; ......... Adresa ................... ....... Účel úveru; ................. Adresa ................... ....... Povolanie: ................... ... Pohlavie: muž alebo žena, .......... Národnosť ................... ... Pôžička Doba trvania ................... . Štátna ................... ......... Mesto ................... .......... Vek ................... ........... S pozdravom, E-mail: ang.geck.5@skymail.mn Pán Ang Gecko
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
29.1.2012 18:42 | roman karvay

pomozte nam sme 13 clena rodina ktora bi potrebovala finacnu vypomoc na kupelnu a opravu domu a oblecenie detom nedavno sme nemalim dokonca kde bivat prichilil nas jeden starsi pan u ktoreho sme teraz snim a starame sa teraz aj o nho aj o nase deti tak vas velmi prosim keby ste nam nemohli pomoct budeme vam srdecne zavizani.rodina karvayova.komjatice horna58-psc.94106.dakujeme...
Obchodné úvery
16.7.2011 19:37 | Raymond Johnson

Dobrý deň,

Ja som pán Raymond Johnson. Som vlády certifikovaný veriteľa, ponúkam Pôžičky pre jednotlivcov, firmy a inštitúcie spolupracujú pri 3% úrokovej sadzby, určujúci úverových podmienok. Úver pre rozvoj podnikania konkurenčnú výhodu. (movisterloan@w.cn)
Ponúkam tieto druhy pôžičiek
* Osobné pôžičky (Secure a Nezabezpečené)
* Obchodné úvery (Secure a Nezabezpečené)
* Bakalárske Úvery
* Absolvent Loans
* Vzdelanie MBA Loans
* Lekárske vzdelávanie Loans
* Právna vzdelávanie Loans
* Štúdium v ​​zahraničí Loans
* Konsolidácia pôžičiek
* Kombinácia úveru
Zabezpečenie, a Non-Collateral Loans
Pôžičky na Váš vstup do podnikania: Pôžičky pre každého, ponúkam pôžičky v UK librách, euro a USA doláre. V prípade záujmu nás kontaktujte
(movisterloan@w.cn)
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
28.12.2010 17:55 | Martina Vyrostková

Dobrý deň.Ešte sme sa stále nedočkali finančnej pomoci od určytých organizácií,ktoré robia finančné zbierky pre rodiny postihnuté povodňami.Vždy ich za nás získali len naši starostovia obcí,ale ľudia čo ich najviac potrebujú z nich nemajú nič.Taktiež sme žiadali pomoc,či finančnú alebo materiálnu,pretože tiež sme boli postihnutý povodňami.Dúfame ešte stále,že sa nájdu ochotní a dobrí ľudia,ktorí nám pomôžu,ako budú sami chcieť.Môžu sa obrátiť s pomocou na tento email 755704@azet.sk alebo tel.č.0915938723.Vopred všetkým dakujem.
prosba o finančnu pomoc
28.12.2010 00:07 | milan horvath

prosim čo najsrdečnejšie aprosim všetkych dobrych ludi ktory su veriacy o finančnu vypomoc pre moju rodinu. nakolko byvame v najomnom dome 13.členna rodina a aj 6.malich deti.povoden nas pripravila o všetko a zadlžila tak ženam hrozy vistahovanie .na ulicu sme bez prace bez majetku ateras nam hrozi že budeme aj bez strechy nad hlavou.preto touto cestou vas čo najponiženejšie prosim o finančnu pomoc na tuto adresu viera horvathova .podolinec 39.okr.stara lubovna.smer.č. 06503.už dalej nevladzem anemam ani chut žit.pomožte prosimpekne tel.č.0910 379465.
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
28.12.2010 00:07 | viera horvathova

prosim čo najsrdečnejšie aprosim všetkych dobrych ludi ktory su veriacy o finančnu vypomoc pre moju rodinu. nakolko byvame v najomnom dome 13.členna rodina a aj 6.malich deti.povoden nas pripravila o všetko a zadlžila tak ženam hrozy vistahovanie .na ulicu sme bez prace bez majetku ateras nam hrozi že budeme aj bez strechy nad hlavou.preto touto cestou vas čo najponiženejšie prosim o finančnu pomoc na tuto adresu viera horvathova .podolinec 39.okr.stara lubovna.smer.č. 06503.už dalej nevladzem anemam ani chut žit.pomožte prosimpekne tel.č.0910 379465.
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
28.12.2010 00:03 | milanhorvath@zoznam.sk

prosim čo najsrdečnejšie aprosim všetkych dobrych ludi ktory su veriacy o finančnu vypomoc pre moju rodinu. nakolko byvame v najomnom dome 13.členna rodina a aj 6.malich deti.povoden nas pripravila o všetko a zadlžila tak ženam hrozy vistahovanie .na ulicu sme bez prace bez majetku ateras nam hrozi že budeme aj bez strechy nad hlavou.preto touto cestou vas čo najponiženejšie prosim o finančnu pomoc na tuto adresu viera horvathova .podolinec 39.okr.stara lubovna.smer.č. 06503.už dalej nevladzem anemam ani chut žit.pomožte prosimpekne
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
20.11.2010 05:27 | povoden

vazeny redakcie a charity kde su tie peniaze co ludia pposielali na vasich uctov nikto nic nedostal nikomu ste nepomohli kde su tie peniaze
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
8.11.2010 13:47 | hahaha

pre citatelku ti bars mudra haha ja a asati pitac ta co sii hahah nigdajj to lem tii taka hahaha.
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
3.11.2010 17:55 | citatelka

hahaha tise nehanbis tak pisac tati co o sebe dumas ze ti co za jedna fuj navas malcickich ta co daju ta toto budzeme mac aj ti pitas sati aj penezi taco se staras staraj se o sebe
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
24.9.2010 09:21 | hahaha

pre ivetu zemankovu jaj boze ivet as tak prosis o sati ci pana nebumali me sebe toto o tebe boze hahah sak u anglicku si kelo bula taku zo sebe robis paradnu a sati pitas noseny fuuuj nace taky us nepitaju co su na tim as bars a nepitaju a ty pitas proste fuuj nace ivet.
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
24.9.2010 09:05 | anastazia zemankova

Dobri vecer misme prezili neco hrozne prezili sme povoden velmi vas
prosim o pomoc mam deti 3 suto dievcata asu skolo povine
aprosim vas o nejaku financnu pomoc na obleceti pre deti lebo
nemam tolko financije na oblecene apani staroska nam vobec nepomaha ani
nijake sactvo neda tak sa musim obratit na nadacije mam deti tak
musim neco robit misme si zili dobre ale kedi prislo popovodne tak
sme dopadli co sme dostali museli sme pokupit matrial setko nam
ponicilo nechcem vela mam dve dievcatka su mensie achceli bisa snecim
pobavit anemaju scim astale placu velmi vas prosim ja pisem ale aj
placem tak sme dopadli prosim vas volam sa iveta zemankova
malcice 13 psc 07206 velmi vas prosim vopred vam dakujem
prosim vas odpoved
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
22.9.2010 06:13 | iveta zemankova

Dobri den sme popovodni avelmi vas prosim bute taki dobri mam 3 deti su
skolo povine anemam financije nati na sacvo na skolske potrebi velmi
bistemi pomohli nejaku financnu pomoc prosim vas velmi nerobim to pre
seba ale robim to pre moje deti velmi bisa potesili vopred vam dakujem
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
21.9.2010 21:20 | Erika Horvathova

Dobri vecer sme tak isto po zaplavoch a voda zobrala vsetko co prislo do cesti a preto sa najdu dobri ludia co pomozu pochadzam s malej dedinki moja adresa Erika Horvathova Oborin cast Kucany 4 okr"Michalovce 07675 alebo na moj email kraska@azet.sk .Bola by som rada za kazdu pomoc dakujem za pochopenie.
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
16.9.2010 20:10 | obluda

co salejece cigane co se nehanbice medzi sobu se vadzic fuuuj.malcicky se sadzi preukaza fuuj.
Ad: Zbierky na pomoc obetiam povodní
12.9.2010 17:52 | rozhodca

Aby jebane pobilo sickich co bivaju na konci medvedzovej ulici nehanbice se vadzilio bi se se nijaki charakter nemace , co uz nit anglicko uz nemace koho ojebovac sak kazdy me toto prezili sicki me buli bez elektriki bez sickoho nikda vam nebduze dos naj vas jebane pobijePridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


» Vaše reakcie (156)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.smeČítajte tiež:
Humanitárne organizácie vyzývajú ku koordinácii zbierok
Pomohli už vyše 1300 rodinám postihnutým povodňami
Charita zriadila sklad solidarity na pomoc postihnutým povodňami
Zákazníci Orangeu vyzbierali na záplavy vyše 200 tisíc eur
Človek v ohrození zabezpečuje čerpadlá a sanitárne zariadenia
Charita dodá ďalšie vysúšače do obce Hul
Charita rozdá 4200 litrov čistiacich prostriedkov
Zbierka SOS Povodne 2010 pokračuje aj prostredníctvom DMS
Nadácia Orange pomáha postihnutým povodňami
DMS POVODNE na pomoc obetiam záplav


Kontakty:
Centrum pre filantropiu

Súvisiace témy
Granty, fundraising a filantropia, Humanita a charita, Voda

Regióny
Bratislava


[78037]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS