spájame ľudí, ktorí menia svet
Mikuláš Huba
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Malé Slovensko NAHLAS - Ako sa v 90. rokoch u nás darilo životnému prostrediu a vízii trvalo udržateľného života
Hodnotiť vývojové trendy v oblasti životného prostredia a realizácie koncepcie trvalo udržateľného života v priebehu uplynulého desaťročia nemožno bez toho, aby sme uplynulú dekádu nečlenili časovo na vývojové etapy, zodpovedajúce na domácej scéne takým udalostiam, akou bol nepochybne vznik samostatnej Slovenskej republiky či jednotlivé parlamentné voľby s nimi spojené striedanie politických garnitúr na domácej scéne, alebo Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji na scéne medzinárodnej.
1.1.2000 | Mikuláš Huba

Súhrnné stanovisko k Zelenej správe 1999
Súhrnné stanisko Spoločnosti pre trvalo udržateľný život SR k materiálu s názvom Zelená správa, ktorý do parlamentu každoročne predkladá vláda SR. Materiál pozostáva z troch správ: potravinárstvo a poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vodné hospodárstvo.
28.10.1999 | Mikuláš Huba

Pripomienky k iniciatívnemu materiálu na rokovanie vlády SR: Koncepcia jadrovej energetiky Slovenskej republiky
STUŽ/SR pripomienkuje návrh Koncepcie jadrovej energetiky SR, pričom zásadný nedostatok materiálu vidí v tom, že porovnáva navzájom iba rôzne alternatívy ďalšieho rozvoja jadrovej energetiky, namiesto toho, aby porovnala doterajší jadrový model s modelom či modelmi zásadne nejadrovými.
14.6.1999 | Mikuláš Huba


  Previous | 1 | .. | 3 | 4 | 5
Mikuláš Huba
Mikuláš Huba

Autor je občan, obyvateľ Bratislavy a spoluvydavateľ publikácie Bratislava/nahlas.
RSS kanál

NAJČÍTANEJŠIE


FOTOBLOK

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS