spájame ľudí, ktorí menia svet
Mikuláš Huba
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Svet podľa Kazdu
Recenzia publikácie "Slovensko na ceste do neznáma" s dôrazom na kapitolu Životné prostredie. Vydal Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2003.
5.12.2003 | Mikuláš Huba | 78 reakcií

Snaha o trvale udržateľný rozvoj nestráca na aktuálnosti
Snahy neobmedziť uspokojovania potrieb budúcich generácií napĺňaním súčasných potrieb sa rozvíjajú od definovania trvale udržateľného rozvoja správou OSN v roku 1987. Najbližšie sa o nej bude hovoriť na Pan-európskej konferencii ministrov životného prostredia v Kyjeve.
24.4.2003 | Mikuláš Huba

Stretnutie akých by malo byť viac
Dňa 14.9.2001 sa v Liptovskom Jáne uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Náboženstvo - životné prostredie - hodnoty zlúčiteľné s predstavou udržateľného spôsobu života.
19.9.2001 | Mikuláš Huba

Stanovisko STUŽ/SR k Odpočtu plnenia Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR
Odpočet za oblasť pôsobnosti MŽP SR trpí tými istými neduhmi ako ostatné časti Odpočtu plnenia Programového vyhlásenia vlády.
15.7.2001 | Mikuláš Huba

Čo môže Slovensko ponúknuť Európskej únii?
Čo prinesieme, v súvislosti so životným prostredím, v prípade nášho vstupu do Európskej únie? Kvantum odpadu, vrátane toxického a jadrového.Ťažko poškodené pôdy, vodu, lesy. Množstvo zničených pamiatok, zdevastovanej krajiny, skanalizovaných riek a potokov. Katastrofálny stav verejnej zelene, ako aj vzťahu k nej.
28.5.2001 | Mikuláš Huba

Čo STUŽ zazlieva územnému plánu Bratislavy
Podľa Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike ani jeden z troch variant územného plánu hl. mesta nevytvára predpoklady pre to, aby sa Bratislava vyvíjala v zmysle princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja.
21.3.2001 | Mikuláš Huba

Stanovisko STUŽ k návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva životného prostredia SR na rok 1999
Rozpočet rezortu bude najnižší za celú dobu svojej existencie, hoci povinností, vyplývajúcich z novoprijatých právnych noriem, pristúpení k medzinárodným konvenciám, rozširovania monitorovacieho a informačného systému, zriadenia nových národných parkov a pod. mu neustále pribúda.
10.3.2001 | Mikuláš Huba

STUŽ predstavila zoznam pripomienok k ÚP Bratislavy
Konštatuje v ňom, že koncept riešenia Územného plánu (ÚP), aj keď obsahuje viacero pozitívnych zámerov, celkovo nezodpovedá hlavným cieľom riešenia, uvedeným v jeho úvode. Ani jeden z predložených variantov nie je zárukou dôsledného rešpektovania prírodných a kultúrnych hodnôt, ani realizácie princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja.
8.2.2001 | Mikuláš Huba

Malé Slovensko NAHLAS - Ako sa v 90. rokoch u nás darilo životnému prostrediu a vízii trvalo udržateľného života
Hodnotiť vývojové trendy v oblasti životného prostredia a realizácie koncepcie trvalo udržateľného života v priebehu uplynulého desaťročia nemožno bez toho, aby sme uplynulú dekádu nečlenili časovo na vývojové etapy, zodpovedajúce na domácej scéne takým udalostiam, akou bol nepochybne vznik samostatnej Slovenskej republiky či jednotlivé parlamentné voľby s nimi spojené striedanie politických garnitúr na domácej scéne, alebo Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji na scéne medzinárodnej.
1.1.2000 | Mikuláš Huba

Súhrnné stanovisko k Zelenej správe 1999
Súhrnné stanisko Spoločnosti pre trvalo udržateľný život SR k materiálu s názvom Zelená správa, ktorý do parlamentu každoročne predkladá vláda SR. Materiál pozostáva z troch správ: potravinárstvo a poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vodné hospodárstvo.
28.10.1999 | Mikuláš Huba


  Previous | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | Next
Mikuláš Huba
Mikuláš Huba

Autor je občan, obyvateľ Bratislavy a spoluvydavateľ publikácie Bratislava/nahlas.
RSS kanál

NAJČÍTANEJŠIE


FOTOBLOK

REKLAMA


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt