spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za demokratickejšiu samosprávu
Ministerstvo vnútra predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o obecnom zriadení. Návrh novely pripravilo ministerstvo za zatvorenými dverami v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré reprezentuje predovšetkým starostov obcí a primátorov miest. Ignorovalo verejnú výzvu, aby bol návrh novely pripravovaný transparentne aj za účasti organizácií reprezentujúcich iné zložky samosprávy (poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri) a širšej občianskej verejnosti. Tomu zodpovedá výsledok. Návrh novely odráža najmä pohľad starostov a primátorov. Ďalej posilňuje ich postavenie, aj na úkor zastupiteľstiev a hlavných kontrolórov, a neprináša posilnenie postavenia občanov vo vzťahu k samosprávam, ani zvýšenú kontrolu a transparentnosť činnosti samosprávy. Preto prichádzame s hromadnou pripomienkou, ktorej cieľom je prehĺbiť demokratické prvky v činnosti samosprávy, dosiahnuť vyváženejší vzťah medzi starostami a zastupiteľstvami a posilniť postavenie občianskej verejnosti vo vzťahu k samospráve.
14. 7. 2017 - 20. 07. 2017Prehľad podporovateľov:
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Zemianska Olca
 • Ivan Válek, Zemianska Olca
 • Martina Brisudová , poslankyňa MsZ v Poltári , Poltár
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Divín
 • Aneta Nedbalova, Uctovnicka, obecna poslankyna, Rozhanovce
 • Hanes Mikulas, fieldwork manager, Divin
 • Janka Dulayová, Bratislava
 • Gabriela Bischofová, dôchodkyňa, Štítnik
 • Kristina Križanová, lekárka, Bratislava
 • Mária Podprocká, Košice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Chrasť nad Hornádom
 • Miroslav Kriška, L. Mikuláš
 • Michal Mojžiš, szčo, Bratislava
 • imrich basala, it technik, rozhanovce
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Cierne Pole
 • Peter Strakuš, Borinka
 • Ivan Kocka, projektant, Trenčín
 • Michal Drotován, Bratislava
 • Jana Kubišová, učiteľka, Zvolen
 • Martin Udič, Geológ, Bardejov
 • Peter Zajac, literárny vedec, Bratislava
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Hlohovec
 • Marcel Kmeť, Organizace pro pomoc uprchlikům, Banská Bystrica
 • Ladislav Hrnčirik, Trnava
 • Jiří Rais, Piešťany
 • Pavol Bakoš, Nitra
 • Pavol Bakoš, Nitra
 • Bibiana Trubačová, Riaditeľka/ KD ESTHER, Hlohovec
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Bratislava
 • alena golianová, Pezinok
 • miroslav začko, hlohovec
 • Stefan Klein, KOSICE
 • Peter Konček, Ķošice
 • Luboslav Dudrik , Gynov
 • PaedDr. Lucia Porubčanská, Podtureň
 • Michal Halko, Žilina
 • Jozef Štrbka, Smolenice
 • Miroslav Ferkl, znalec stavebníctvo, Martin
 • Branislav Lengyel, Smolenice
 • Dana Gavalierová, Trenčianske Teplice
 • Katarina Metzgerova, Technik, Košice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Považská Bystrica
 • Pavol Zelenka, dôchodca, Dojč
 • Marek Božík, Bardejov
 • Magdaléna Vincová, Lekárka, Veľké Kapušany
 • Tomáš Kubáň, Ružomberok
 • Ján Pluhár, Komárno
 • Hana Hrancová, študent, Turzovka
 • Patrik Voltmann, poslanec MsZ v Hlohovci, Hlohovec

  Previous | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 18 | Next
 
 
Organizujete petíciu, pripomienky či výzvu? V rámci sekcie CHANGENET.SK | Kampane pomáhame občianskym iniciatívam jednoduchým spôsobom získavať podporu občanov pre ich aktivity.

Za jednotlivé kampane zodpovedajú ich iniciátori. Obsah a zameranie kampaní nemusí byť v súlade s názormi a postojmi redakcie CHANGENET.SK.


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS