spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za demokratickejšiu samosprávu
Ministerstvo vnútra predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o obecnom zriadení. Návrh novely pripravilo ministerstvo za zatvorenými dverami v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré reprezentuje predovšetkým starostov obcí a primátorov miest. Ignorovalo verejnú výzvu, aby bol návrh novely pripravovaný transparentne aj za účasti organizácií reprezentujúcich iné zložky samosprávy (poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri) a širšej občianskej verejnosti. Tomu zodpovedá výsledok. Návrh novely odráža najmä pohľad starostov a primátorov. Ďalej posilňuje ich postavenie, aj na úkor zastupiteľstiev a hlavných kontrolórov, a neprináša posilnenie postavenia občanov vo vzťahu k samosprávam, ani zvýšenú kontrolu a transparentnosť činnosti samosprávy. Preto prichádzame s hromadnou pripomienkou, ktorej cieľom je prehĺbiť demokratické prvky v činnosti samosprávy, dosiahnuť vyváženejší vzťah medzi starostami a zastupiteľstvami a posilniť postavenie občianskej verejnosti vo vzťahu k samospráve.
14. 7. 2017 - 20. 07. 2017Prehľad podporovateľov:
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Matejovce
 • Marek Drozd , szco, Krajná Poľana
 • Marieta Krížová, Pezinok
 • Mária Drozdová, ekonom, Krajná Poľana
 • Martin Kríž, Pezinok
 • Milan Lichý, Banská Bystrica
 • Matej Bučko, Banská Bystrica
 • Jakub Nedoba, Mladí liberáli, Senica
 • Danka Špániková, SZČO, Vinodol
 • Ondrej Kollar, Gbely
 • Vladimír Špánik , ZOMOS, Vinodol
 • Andrej Čierny, Antikomplex.sk, Banská Bystrica
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Liptovský Mikuláš
 • Jozef Bakša, poslanec MsZ Sliač , Sliač
 • Michal Hanč, Vysoké Tatry
 • Ondrej Dostál, OKS, Bratislava
 • Matej Vagač, Bratislava
 • Norbert Brázda, Trenčín

  Previous | 1 | .. | 15 | 16 | 17 | 18
 
 
Organizujete petíciu, pripomienky či výzvu? V rámci sekcie CHANGENET.SK | Kampane pomáhame občianskym iniciatívam jednoduchým spôsobom získavať podporu občanov pre ich aktivity.

Za jednotlivé kampane zodpovedajú ich iniciátori. Obsah a zameranie kampaní nemusí byť v súlade s názormi a postojmi redakcie CHANGENET.SK.


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS