spájame ľudí, ktorí menia svet
Publicistika
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Aká je cena Únie

Mladý priateľ mi pred pár dňami položil veľmi legitímnu otázku. Spýtal sa: „Ako by sa dal ohodnotiť prínos Európskej Únie pre Slovensko?“
25.6.2012 | 4 reakcie

Krajina je premaľovaný obraz

Miestny statkár s námahou vyšliapal so svojim synom na vysoký kopec, odkiaľ bolo vidieť celú okolitú krajinu: zalesnené zvlnené kopce, rieku, vinice, polia. Bo to nádherný pohľad. Boháč ukázal rukou na okolitú krajinu a obrátil sa k synovi: „Vidíš? Toto všetko bude raz tvoje!“
O kúsok ďalej stáli na vrchole kopca otec zo synom, ktorí si spolu vyšli na výlet. Otec s rozžiarenými očami ukázal rukou na okolitú krajinu a obrátil sa k synovi: „Vidíš?“
21.6.2012 | 1 reakcia

Pavel Šremer, laureát Cena Josefa Vavrouška za rok 2011

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, asi budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že na dobré správy je táto doba skúpa. A tak jednou z mála tých dobrých, ktoré sa ku mne v poslednom čase dostali, bola tá o tohtoročných laureátoch Ceny Josefa Vavrouška.
14.6.2012 | 3 reakcie

Epištola k Ekotopijcom

Odkedy som napísal Ekotopiu, stratil som časť dôvery v politickú schopnosť ľudí konať na báze rozumu a zdieľaných hodnôt. Naša doba sa stala dobou neuveriteľnej polarizácie, s pochabosťou násobiacou sa pri každej príležitosti. To je presne spôsob, ako sa rozpadajú ríše: sú ovládnuté lúpežnými elitami, ktoré skôr alebo neskôr spôsobia kolaps. Ale potom sa otvorí priestor pre nové hry a pri troche šťastia by Ekotopia mohla byť medzi nimi.
22.5.2012 | 2 reakcie

Zmeniť dopravné návyky rezidentov, ale aj návštevníkov mesta sa oplatí

Vyše tritisíc Bratislavčanov sa do začiatku mája zapojilo do verejnej diskusie o novej stratégii parkovania, ktorú nedávno spustila miestna samospráva. Narastajúce problémy spojené s parkovaním musel riešiť aj Tel Aviv. Samospráva mesta dospela k záveru, že cestou k zlepšeniu situácie je zavedenie jasných pravidiel, sprísnenie podmienok parkovania a podpora cyklistickej dopravy.
9.5.2012

Ospravedlnenie

V uplynulých rokoch bol z rezortu životného prostredia bezdôvodne prepustený celý rad odborne zdatných a zásadových pracovníkov (riaditelia a pracovníci národných parkov, inšpektori životného prostredia, kompetentní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia, vedúci odborov MŽP a ďalší).
2.5.2012 | 13 reakcií

Neziskové organizácie sú pripravené spolupracovať

K Výzve platforiem mimovládnych organizácii, ktorú sú súčasťou Výboru pre MVO pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
30.4.2012 | 3 reakcie

K zámerom transformácie Slovenskej akadémie vied

Zámer transformácie SAV pripomína zámery, ktoré sa už uskutočnili, alebo majú uskutočniť v oblasti médií, školstva a zdravotníctva. Ich spoločným menovateľom je snaha „šetriť“ na výdavkoch rezortov, ktoré sa z definície nemôžu bez dotácií zaobísť, keďže sa vymykajú trhovej ekonomike a jej zákonitostiam.
16.4.2012 | 17 reakcií

Môj vysnívaný minister životného prostredia

Dobrý manažér. Mimoriadne komunikatívny. To všetko sú prívlastky potrebné, prepotrebné pre vykonávanie vrcholovej funkcie v štátnej správe. Otázka však znie, či aj pre funkciu najvyššiu, funkciu výsostne politickú, funkciu ministra.
30.3.2012 | 17 reakcií

Barbarstvo s úradným požehnaním

Park v južnej časti Námestia osloboditeľov v Košiciach je minulosťou. Barbarský, ale úradne povolený výrub sa udial sofistikovane, neohlásene a skryte za ďalším novým plotom, aby zbytočne nedráždil verejnosť.
29.12.2009
  Previous | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 156 | Next
V tejto sekcii prinášame komentáre, reportáže a analytické materiály zaoberajúce sa občianskymi témami. Publikované materiály nevyjadrujú názory redakcie ChangeNet. Ponúkame Vám možnosť priamo reagovať na uverejnené články formou "poznámok pod čiarou". Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové a zásadné pohľady na diskutovanú tému je možné publikovať aj ako samostatné články.

Máte chuť písať a chcete vyjadriť svoje postoje k dianiu v spoločnosti? Radi zverejníme Vaše komentáre či úvahy. Posielajte ich elektronickou poštou na adresu redakcia@changenet.sk.
Archív tém:

Cirkevná vs. svetská moc
Načo sú nám (ne)verejnoprávne médiá?
REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS