spájame ľudí, ktorí menia svet
Publicistika
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Aká je cena Únie

Mladý priateľ mi pred pár dňami položil veľmi legitímnu otázku. Spýtal sa: „Ako by sa dal ohodnotiť prínos Európskej Únie pre Slovensko?“
25.6.2012 | 4 reakcie

Krajina je premaľovaný obraz

Miestny statkár s námahou vyšliapal so svojim synom na vysoký kopec, odkiaľ bolo vidieť celú okolitú krajinu: zalesnené zvlnené kopce, rieku, vinice, polia. Bo to nádherný pohľad. Boháč ukázal rukou na okolitú krajinu a obrátil sa k synovi: „Vidíš? Toto všetko bude raz tvoje!“
O kúsok ďalej stáli na vrchole kopca otec zo synom, ktorí si spolu vyšli na výlet. Otec s rozžiarenými očami ukázal rukou na okolitú krajinu a obrátil sa k synovi: „Vidíš?“
21.6.2012 | 1 reakcia

Pavel Šremer, laureát Cena Josefa Vavrouška za rok 2011

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, asi budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že na dobré správy je táto doba skúpa. A tak jednou z mála tých dobrých, ktoré sa ku mne v poslednom čase dostali, bola tá o tohtoročných laureátoch Ceny Josefa Vavrouška.
14.6.2012 | 3 reakcie

Barbarstvo s úradným požehnaním

Park v južnej časti Námestia osloboditeľov v Košiciach je minulosťou. Barbarský, ale úradne povolený výrub sa udial sofistikovane, neohlásene a skryte za ďalším novým plotom, aby zbytočne nedráždil verejnosť.
29.12.2009

Milé Vianočné Kapre

Dovoľte mi smerovať ručičku kompasu vianočných želaní nie k Vám, milé Kapre, ale na mňa. V tomto duchu a kontexte smerovania a pohybu ručičky vianočného kompasu si dovolím zaželať sebe.
22.12.2009 | 1 reakcia

Z kruhu von

Od augusta 2008 sa stretávame s deťmi z jedného košického krízového centra. Stále znovu si kladieme otázky, čo títo konkrétni chlapci a dievčatá potrebujú a potom, čo im z toho aspoň vo veľmi malej miere môžeme poskytnúť my.
22.12.2009

No veď už niekoho chyťte!

Napriek tomu, že už generácie Slovákov sa od materskej školy učia, že „smeti nepatria do lesa“, a že v každej obci SR je už roky zabezpečené nakladanie s odpadmi, nelegálne alebo tzv. “čierne“ skládky sú ešte aj dnes pomerne bežným javom v našej krajine. Okrem toho, že “čierne“ skládky môžu zapríčiniť kontamináciu vody a pôdy a hyzdia krajinu, ktorú chceme stále viac a viac predávať turistom, vytváranie čiernych skládok vo väčšine prípadov nemá absolútne žiadnu logiku – je to skôr robota naviac.
18.12.2009 | 2 reakcie

Má konferencia v Kodani šancu na úspech?

V dánskej Kodani prebiehajú už druhý týždeň klimatické rokovania o novej klimatickej dohode, ktorá by mala nahradiť dosluhujúci Kyoto protokol. 190 krajín sveta sa snaží dohodnúť koľko percent emisií bude ktorá krajina znižovať, aké sumy budú štáty platiť na adaptáciu a znižovanie emisií a pod. Naozaj sa však krajiny sveta snažia o dohodu?
15.12.2009 | 16 reakcií

Medzi Dunajom a Tatrami, rok 2029

Uplynulé týždne sa u mnohých Stredoeurópanov niesli v znamení spomínania na časy pred dvadsiatimi rokmi a na roky, ktoré nasledovali po páde komunizmu. Tieto dni nám dávajú aj veľmi dobré dôvody aj na premýšľanie o tom, kde budú naša spoločnosť, Európa a ľudstvo v roku 2029.
11.12.2009 | 18 reakcií

Živý či umelý?

Tak som opäť tohto roku, už po stýkrát, dostal otázku: "Aké sú podľa Vás z ekologického hľadiska klady a zápory živých a umelých vianočných stromčekov?" Medzi nami sa totiž nachádza veľké množstvo priaznivcov „živých“ vianočných stromčekov a argumentujú predovšetkým tradíciou, ale i vôňou ihličia. Proti nim v debatách stoja presadzovatelia umelohmotných stromčekov. Nižšie náklady či dokonca ekológia sú ich hlavnými argumentačnými zbraňami.
8.12.2009 | 36 reakcií
  Previous | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 156 | Next
V tejto sekcii prinášame komentáre, reportáže a analytické materiály zaoberajúce sa občianskymi témami. Publikované materiály nevyjadrujú názory redakcie ChangeNet. Ponúkame Vám možnosť priamo reagovať na uverejnené články formou "poznámok pod čiarou". Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové a zásadné pohľady na diskutovanú tému je možné publikovať aj ako samostatné články.

Máte chuť písať a chcete vyjadriť svoje postoje k dianiu v spoločnosti? Radi zverejníme Vaše komentáre či úvahy. Posielajte ich elektronickou poštou na adresu redakcia@changenet.sk.
Archív tém:

Cirkevná vs. svetská moc
Načo sú nám (ne)verejnoprávne médiá?
REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS