spájame ľudí, ktorí menia svet
Publicistika
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Uctiť si starého človeka znamená mať v úcte život

Benefícium –- humanitno-charitatívna spoločnosť so sídlom v Prievidzi. Názov, ktorý v oblasti tretieho sektora zaznieva už niekoľko rokov. Nemenej aj meno Ľubice Gálisovej, ktorá Benefícium v roku 1992 založila. Je to jedna z organizácií, ktoré pre starých ľudí vo svojom okolí urobili veľa. Myšlienka zrealizovať prieskum služieb, ktoré sa na Slovensku poskytujú starým ľuďom za účelom, aby sa zistilo, čo treba ďalej, prenasledovala Ľ. Gálisovú už dávnejšie. Veď nebolo odpovede na otázky, kde sú partneri na Slovensku, či je vôbec, s kým sa dá spolupracovať, kto a ako sa stará o starých ľudí inde. Je dobré mať sa s kým poradiť. O to šlo.
1.9.1999

Dobře placení pochybovači

Zejména ve Spojených státech a Austrálii umožnily agentury public relations, falešné „občanské organizace" či vyškolení „nezávislí vědci" uhelným a ropným společnostem i automobilkám převzít iniciativu a diskusi o klimatických změnách zcela do svých rukou.
31.8.1999

Co máme dělat?

Po skončení náletů NATO na Jugoslávii a návratu podstatné části uprchlíků do Kosova se situace na Balkáně posunula k okraji zájmu české veřejnosti. Bylo by ovšem chybou zapomenout na utrpení tisíců obětí konfliktu. Nedávná minulost by nás stále měla nutit ke snaze hrůzám války předcházet. Ostatně úvahy na toto téma se objevovaly již během bombardování. Jednu z nich bych vám chtěl přiblížit.
24.8.1999

Vyčíňanie počasia je len náhodilým javom alebo predzvesť vážnych klimatických zmien v globálnom ekosystéme planéty?

Michal Kravčík a Jaroslav Tešliar z MVO Ľudia a voda analyzujú príčiny povodní na Slovensku.
11.7.1999

Regionálna informačná politika - zdroj nových možností rozvoja

Krajiny strednej Európy usilujúce sa o členstvo v EÚ, vzhľadom na nerovnomernosť svojho rozvoja, ekonomickú zaostalosť a rozdielnosť vnútropolitických štruktúr i systémov, nemajú rozpracovanú jednotnú informačnú stratégiu, ktorá by im umožnila efektívne využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
25.3.1999

Prípad VD Gabčíkovo - Bude pokračovať frustrácia politikov z tabuizovaných tém?

Traktáty o neotváraní tabuizovaných tém pri politických rokovaniach tvoriacej sa vládnej štvorkoalície na slovenskej politickej scéne sú v principiálnom rozpore so zásadami, ktoré sa uplatňujú v štátoch s vyspelou demokraciou.
27.10.1998

Zriedkavá slovenská cnosť je nebojácnosť

V duchu rétoriky päťdesiatych rokov, ktorá charakterizuje východoslovenský denník LÚČ od jeho vzniku, uzrel svetlo sveta aj nedávny pamflet autora Jozefa Horného pod názvom "Zvykol si na americké potľapkávanie i doláre".
29.9.1998

Nedajte si vziať hlas v piatok - voľte v sobotu!

Výzva občanom!<br>Tým že budete voliť až v sobotu sa zásadne skráti obdobie počas ktorého bude mocť ktokoľvek vašim hlasom manipulovať!
24.9.1998

Rozhovor NonProfitu s Andrejom Salnerom

O dobrovoľníckom monitorovaní parlamentných volieb Združenia pre spravodlivé voľby sa s hovorcom Andrejom SALNEROM rozprával Maroš SILNÝ.
25.8.1998

Diaľnice - slepá ulička Slovenska

Čo bolo v minulých desaťročiach chápané ako znak rastu, teda rozvoj cestnej a diaľničnej siete, je dnes už považované za škodlivé a výhľadovo dokonca za katastrofálne.
14.5.1998
  Previous | 1 | .. | 153 | 154 | 155 | 156
V tejto sekcii prinášame komentáre, reportáže a analytické materiály zaoberajúce sa občianskymi témami. Publikované materiály nevyjadrujú názory redakcie ChangeNet. Ponúkame Vám možnosť priamo reagovať na uverejnené články formou "poznámok pod čiarou". Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové a zásadné pohľady na diskutovanú tému je možné publikovať aj ako samostatné články.

Máte chuť písať a chcete vyjadriť svoje postoje k dianiu v spoločnosti? Radi zverejníme Vaše komentáre či úvahy. Posielajte ich elektronickou poštou na adresu redakcia@changenet.sk.
Archív tém:

Cirkevná vs. svetská moc
Načo sú nám (ne)verejnoprávne médiá?
REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS