spájame ľudí, ktorí menia svet
Publicistika
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Regionálna informačná politika - zdroj nových možností rozvoja

Krajiny strednej Európy usilujúce sa o členstvo v EÚ, vzhľadom na nerovnomernosť svojho rozvoja, ekonomickú zaostalosť a rozdielnosť vnútropolitických štruktúr i systémov, nemajú rozpracovanú jednotnú informačnú stratégiu, ktorá by im umožnila efektívne využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
25.3.1999

Prípad VD Gabčíkovo - Bude pokračovať frustrácia politikov z tabuizovaných tém?

Traktáty o neotváraní tabuizovaných tém pri politických rokovaniach tvoriacej sa vládnej štvorkoalície na slovenskej politickej scéne sú v principiálnom rozpore so zásadami, ktoré sa uplatňujú v štátoch s vyspelou demokraciou.
27.10.1998

Zriedkavá slovenská cnosť je nebojácnosť

V duchu rétoriky päťdesiatych rokov, ktorá charakterizuje východoslovenský denník LÚČ od jeho vzniku, uzrel svetlo sveta aj nedávny pamflet autora Jozefa Horného pod názvom "Zvykol si na americké potľapkávanie i doláre".
29.9.1998

Nedajte si vziať hlas v piatok - voľte v sobotu!

Výzva občanom!<br>Tým že budete voliť až v sobotu sa zásadne skráti obdobie počas ktorého bude mocť ktokoľvek vašim hlasom manipulovať!
24.9.1998

Rozhovor NonProfitu s Andrejom Salnerom

O dobrovoľníckom monitorovaní parlamentných volieb Združenia pre spravodlivé voľby sa s hovorcom Andrejom SALNEROM rozprával Maroš SILNÝ.
25.8.1998

Diaľnice - slepá ulička Slovenska

Čo bolo v minulých desaťročiach chápané ako znak rastu, teda rozvoj cestnej a diaľničnej siete, je dnes už považované za škodlivé a výhľadovo dokonca za katastrofálne.
14.5.1998
  Previous | 1 | .. | 153 | 154
V tejto sekcii prinášame komentáre, reportáže a analytické materiály zaoberajúce sa občianskymi témami. Publikované materiály nevyjadrujú názory redakcie ChangeNet. Ponúkame Vám možnosť priamo reagovať na uverejnené články formou "poznámok pod čiarou". Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové a zásadné pohľady na diskutovanú tému je možné publikovať aj ako samostatné články.

Máte chuť písať a chcete vyjadriť svoje postoje k dianiu v spoločnosti? Radi zverejníme Vaše komentáre či úvahy. Posielajte ich elektronickou poštou na adresu redakcia@changenet.sk.
Archív tém:

Cirkevná vs. svetská moc
Načo sú nám (ne)verejnoprávne médiá?
REKLAMA


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt