spájame ľudí, ktorí menia svet
Aktuálne
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
NGO žiadajú zastaviť rokovania o MAI
Dnes (16.2.) sa v Paríži začína stretnutie na ktorom by sa malo rozhodnúť o osude navrhovanej Medzinárodnej dohody o investíciách (Multilateral Agreement on Investment, MAI), ktorá sa pripravuje na pôde OECD. Viaceré slovenské mimovládne organizácie sa v týchto dňoch pripájajú k miliónom ľudí po celom svete, ktorí požadujú zastavenie rokovaní o MAI.
16.2.1998 |

Tlačová správa zo stretnutia CEE Bankwatch Network
V diskusii 32 účastníkov z 13 krajín dominovali dve témy - účasť Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) na kontroverznom projekte dokončenia dvoch jadrových elektrární na Ukrajine a Medzinárodná dohoda o investíciách pripravovaná členskými krajinami OECD.
4.2.1998 |

Tlačová správa Trenčianskeho neformálneho združenia
V Levoči sa uskutočnil piaty summit prezidentov stredoeurópskeho regiónu. Trenčianske neformálne združenie zastupoval pán Branislav Orgoník.
26.1.1998 |

Komuniké Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k stretnutiu MVO na tému "Národná stratégia ochrany biodiverzity a Akčný plán pre jej implementáciu”
Lesoochranárske zoskupenie VLK zverejnilo vlastné Komuniké k stretnutiu MVO na tému "Národná stratégia ochrany biodiverzity a Akčný plán pre jej implementáciu", ktorého záverom je: Do doby pokiaľ sa zásadným spôsobom nezmení postoj ministerstiev a ich zložiek, nebudeme sa podobných stretnutí zúčastňovať.
19.1.1998 |

V. Summit Stredoeurópskych Prezidentov
23. - 24. Januára 1998 sa uskutoční v historickom meste Levoča 5. stretnutie prezidentov 11. štátov (Rakúska, Bulharska, Českej Republiky, Nemecka, Madarska, Talianska, Poľska, Slovenska, Slovinska, Rumunska a Ukrajiny). Cieľom summitu Stredoeurópskych Prezidentov je poskytnút príležitosť k neformálnym diskusiám o súčasných otázkach a prispieť k lepšiemu porozumeniu a priateľstvu v regióne a aj v celej Európe.
15.1.1998 |

Ústavný súd rozhodol v prospech občanov Ďubákova
Pred viac ako rokom zaslala obec Ďubákovo a jej 42 obyvateľov ústavnú sťažnosť na Ústavný súd proti porušovaniu ich základných práv. Navrhovatelia žiadali zrušiť stavebnú uzáveru, ktorú ešte v roku 1982 na obec vyhlásil okresný národný výbor na návrh investora pripravovanej prečerpávacej vodnej eletrárne.
9.1.1998 |

Starosta Kováčik a Zmena sa ospravedlnia Združeniu Slatinka
Článok „Kolotoč okolo VD Slatinka" bol ďaľším zo série pokusov starostu Zvolenskej Slatiny o diskreditáciu Združenia Slatinka. Súd rozhodol, že skutočnosti uvedené v článku žalovaná strana nedokázala a obsah článku aj jeho vyznenie poškodzovalo dobrú povesť Združenia Slatinka.
1.1.1998 |

Tlačová správa Nadácie Ekopolis
Vo svojej tlačovej správe informuje Nadácia Ekopolis o projektoch, ktoré podporila svojím grantom.
1.1.1998 |

Tlačová správa Greenpeace
Vo vyjadrení Greenpeace k rokovaniam medzinárodnej klimatickej konferencie v japonskom Kjóte znie varovanie: Nespáliť viac ako štvrtinu zásob fosílnych palív.
1.1.1998 |


  Previous | 1 | .. | 936 | 937 | 938
Pridať novú správu
Dajte o sebe vedieť! Publikujte o tom, čo robí vaša nezisková organizácia či občianska iniciatíva a čo sa deje vo vašom meste či obci!

V tejto sekcii nájdete aktuálne občianske spravodajstvo i archív článkov publikovaných na stránkach CHANGENET.SK od roku 1998.REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS