spájame ľudí, ktorí menia svet
Liptovský Mikuláš
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
ČLÁNKY
OZ Tatry oznámilo ďalších 600 skládok
Občianske združenie TATRY oznámilo Slovenskej inšpekcii životného prostredia ďalších 600 nelegálnych skládok odpadov, ktoré ohlásili občania SR prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny - TrashOut. Reagovalo tak na pokračujúcu nečinnosť orgánov štátnej správy vo veci občanmi oznámených skládok.
20.5.2013 | Liptovský Mikuláš | 3 reakcie

Pri základnej škole vznikne školské arborétum
Iba 23 projektov z 561 platných žiadostí získalo finančnú podporu v rámci 6. ročníka grantového programu Zelené oázy, medzi nimi aj projekt OZ Tatry - Zelená oáza pri škole. Finančná podpora vo výške 3 140 eur umožní združeniu pokračovať v skrášľovaní areálu základnej školy Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
12.4.2012 | Liptovský Mikuláš

Občania sa môžu vyjadriť k úpravám Zelenej oázy pri vode
Občianske združenie Tatry z Liptovského Mikuláša získalo 5 500 eur na pokračovanie projektu Zelená oáza pri vode z grantového programu Pohoda za mestom. Už 23. apríla sa budú môcť obyvatelia sídliska Podbreziny aktívne zapojiť do plánovania ďalších úprav tohto verejného priestranstva.
10.4.2012 | Liptovský Mikuláš

Kvalita vodných tokov v Liptove sa mierne zlepšila
Občianske združenie Tatry zorganizovalo počas leta 2002 terénny výskum pod názvom „Expedícia Liptov“, v roku 2011 tento výskum zopakovalo s cieľom porovnať vývoj kvality vody vo vodných tokoch Liptova.
21.3.2012 | Liptovský Mikuláš

V zbierke Pomôžte spolu s nami vyše 78 tisíc eur
Ministerstvo vnútra v týchto dňoch potvrdilo správnosť vyúčtovania 10. ročníka predvianočnej verejnej finančnej zbierky „Pomôžte spolu s nami“, ktorú usporiadala Slovenská humanitná rada spolu so svojím tradičným partnerom – Nadáciou Tesco.
5.3.2012 | Žilina

Vytrvalí a odvážni pokračujú ďalej
Podľa polročných správ, ktoré zaslali Občianskemu združeniu Tatry monitorovacie skupiny, ich členovia realizovali od júna do decembra 2011 aktivity v rozsahu 9 036 dobrovoľníckych hodín. Od začiatku projektu „Občiansky monitoring životného prostredia“ dosiahol dobrovoľnícky vklad objem 39 963 hodín.
19.1.2012 | Liptovský Mikuláš

Katolícka charita pozýva na deň otvorených dverí
Slovenská katolícka charita (SKCH) pozýva širokú verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14.októbra 2011 v 12 zariadeniach na celom Slovensku. DOD v SKCH sa nesie v duchu osláv 20. výročia obnovenia činnosti diecéznych charít na Slovensku a pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe, ktorým je 17. október.
11.10.2011 | Nitra

Deň dobrovoľníctva v Zelenej oáze pri vode
Presne pred rokom, počas druhého ročníka Dňa dobrovoľníctva, práve dobrovoľníci vdýchli život „Zelenej oáze pri vode“ na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši. Dnes sa tu opäť stretli, aby jednak videli aktuálny stav oázy a jednak pomohli s terénnymi prácami v tomto, pre OZ Tatry, veľmi dôležitom verejnom priestore.
26.9.2011 | Liptovský Mikuláš

Nie slová, ale činy sú dôležité!
OZ TATRY listom z dňa 12.9.2011 vypovedalo „Memorandum o vzájomnom spoločnom postupe, porozumení, neobchádzaní a zabezpečení vzájomnej spolupráce a vymedzení vzájomných práv a povinností“ (ďalej „Memorandum“), ktoré bolo uzatvorené dňa 8. októbra 2007 medzi mestom Liptovský Mikuláš a OZ Tatry.
21.9.2011 | Liptovský Mikuláš

No veď už niekoho chyťte!
Napriek tomu, že už generácie Slovákov sa od materskej školy učia, že „smeti nepatria do lesa“, a že v každej obci SR je už roky zabezpečené nakladanie s odpadmi, nelegálne alebo tzv. “čierne“ skládky sú ešte aj dnes pomerne bežným javom v našej krajine. Okrem toho, že “čierne“ skládky môžu zapríčiniť kontamináciu vody a pôdy a hyzdia krajinu, ktorú chceme stále viac a viac predávať turistom, vytváranie čiernych skládok vo väčšine prípadov nemá absolútne žiadnu logiku – je to skôr robota naviac.
18.12.2009 | Liptovský Mikuláš | 2 reakcie

Liptovský MikulášFOTOBLOK
Nádoby na zber použitých batériíOZ Tatry na Ideaxchange v Liptovskom MikulášiMapovanie skládok odpadovPohánkovec japonskýDemänovská jaskyňa slobodyRudolf Pado


KONTAKTY

KALENDÁR


REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS