spájame ľudí, ktorí menia svet
Pezinok
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
ČLÁNKY
Najvyšší súd rozhodne o budúcnosti skládky v Pezinku
V utorok 14. mája 2013 o 10-tej hodine sa uskutoční verejné pojednávanie senátu Najvyššieho súdu, ktorý rozhodne o budúcnosti skládky odpadov v Pezinku. Najvyšší súd sa kauzou bude zaoberať opakovane – nadväzne na to, ako o kauze rozhodol v januári tohto roka Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ). Rozsudok SD EÚ je záväzný pre Najvyšší aj Ústavný súd SR.
13.5.2013 | Pezinok

Európsky súd: Utajovanie územného rozhodnutia na pezinskú skládku bolo protiprávne
Verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu, týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný vplyv na životné prostredie. Súdny dvor Európskej únie dnes konštatoval, že utajenie územného rozhodnutia v konaní o povolení skládky odpadov v Pezinku bolo protiprávne.
16.1.2013 | Pezinok

Súdny dvor Európskej únie vynesie rozsudok vo veci pezinskej skládky
Veľká komora Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu vynesie v utorok predpoludním rozsudok vo veci pezinskej skládky. O budúcnosti skládky rozhoduje v (unikátne dlhom) 29 mesiacov trvajúcom konaní 13-členná Veľká komora, ktorá rozhoduje len vo výnimočnom počte prípadov.
10.1.2013 | Pezinok | 2 reakcie

Ľudia s duševným ochorením sa stretnú na letnom výtvarnom workshope
Galéria Nezábudka je unikátnym projektom Ligy za duševné zdravie, pracuje s autormi s duševnou poruchou a zbiera výtvarné diela, ktoré sú vo svete označované „art brut“ a sú cenené ako výtvarné artefakty tvorené neškolenými výtvarníkmi, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou.
30.7.2012 | Pezinok

Miroslav Kocúr novým riaditeľom Via Iuris
Od 1. marca 2012 došlo k zmene na mieste výkonného riaditeľa združenia Via Iuris. Na pozíciu výkonného riaditeľa prišiel Miroslav Kocúr, ktorého v súlade so stanovami združenia do funkcie navrhlo zhromaždenie členov Via Iuris. Návrh na jeho vymenovanie následne schválila aj Správna rada Via Iuris.
7.3.2012 | Pezinok

DSS Hestia poskytuje sociálne služby už 20 rokov
Domov sociálnych služieb Hestia v Pezinku, ktorý je v pôsobnosti Bratislavskej župy, poskytuje sociálne služby ľuďom so zdravotným znevýhodnením už 20 rokov. Pri tejto príležitosti sa konala v Kultúrnom centre Pezinok slávnostná akcia, na ktorej vystúpili aj samotní klienti.
2.3.2012 | Pezinok | 1 reakcia

Európsky súdny dvor bude rozhodovať v kauze Pezinskej skládky
Stranami sporu sú Pezinčania a mesto Pezinok ako žalobcovia a žalovanou stranou je Slovenská inšpekcia životného prostredia. Vedľajším účastníkom konania je prevádzkovateľ, spoločnosť Ekologická skládka, a.s. Na pojednávaní právni zástupcovia prednesú svoje stanoviská a zodpovedajú na otázky sudcov.
13.1.2012 | Pezinok | 2 reakcie

Ustavný súd odmietol sprístupniť uznesenie o pezinskej skládke
Pezinčanom bolo 4.12.2009 doručené rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý odmietol sprístupniť svoje uznesenia týkajúce sa skládky odpadov v Pezinku. V novembri ho o to požiadalo vyše 1200 Pezinčanov.
7.12.2009 | Pezinok | 4 reakcie

Súdy by mali rozhodovať presvedčivo a transparentne
Diskusia o vzťahu verejnosti a súdov bola náplňou dvojdňovej pracovnej konferencie „Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov“, ktorú usporiadalo združenie Via Iuris – Centrum pre práva občana počas uplynulého víkendu.
2.12.2009 | Pezinok | 2 reakcie

Ústavný súd ignoruje žiadosť o informáciu Pezinčanov
Ústavný súd doposiaľ nereaguje na žiadosť vyše 1200 Pezinčanov o informáciu, ktorou sa snažia získať uznesenie tohto súdu zo dňa 15.10.2009. Uvedeným uznesením ústavný súd predbežne rozhodol o odklade vykonateľnosti rozsudku Najvyššieho súdu vo veci skládka odpadov v Pezinku. Rozsudok Najvyššieho súdu pritom dal za pravdu Pezinčanom a zrušil povolenie na skládku pre jeho nezákonnosť.
2.12.2009 | Pezinok | 6 reakcií

Pezinok







FOTOBLOK
Reťaze - fixačné zariadenie pacientaPacient na reťazi - List Dušanovi ČaplovičoviPacient na reťazi - List Dušanovi Čaplovičovi 2Pacient na reťazi - List Dušanovi Čaplovičovi 3Pacient na reťazi - Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SRPacient na reťazi - Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR 2Príjazd na pezinskú skládku odpadov zablokovanýĎakujeme za skládku


KONTAKTY

KALENDÁR


REKLAMA




CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS