spájame ľudí, ktorí menia svet
Voda
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
O nekompetentných paralelných štruktúrach V posledných týždňoch sa znovu viac začína hovoriť o vode. Jednak sa topí sneh, a voda na mnohých miesta viac či menej opäť pohrozila či hrozí, a jednak pokračuje príprava dokumentov, na základe ktorých budú prerozdeľované Európske fondy. Jednou z priorít, na ktoré v pozičnom dokumente k vypracovaniu partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 2020 poukázala Európska komisia, je udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov. V rámci toho chce komisia podporovať opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy.
28.3.2013 | 13 reakcií

Zmizne z očí... Existuje porekadlo: „Zmizne z očí, zmizne z mysle“. Jeho obsahom je fakt, že to čo neregistrujeme očami, prestáva zamestnávať našu myseľ. Tento mentálny vzorec sa často využíva aj pri likvidácií nelegálnych skládok odpadov. To, čo zasypeme, prekryjeme, niekam zhrnieme, prestáva akoby existovať.
6.11.2009 | 10 reakcií

Potrebujeme nový prístup k protipovodňovej ochrane Nie je pravdou, že hlavnou príčinou lokálnych povodní je slabá údržba odvodňovacích kanálov a korýt malých vodných tokov, ako tvrdia v médiách prezentovaní úradníci zo Sekcie ochrany vôd Ministerstva životného prostredia. Hlavnou príčinou lokálnych povodní je výrazne znížená schopnosť, niekde až neschopnosť poľnohospodársko – urbárnej krajiny zadržiavať dažďovú vodu, ako dôsledok nezodpovedných ľudských aktivít vyplývajúcich z nepochopenia podstaty.
12.10.2006 | 1 reakcia

Vodný les bez vody
Horný Smokovec - Vodný les
Pri písaní o Vodnom lese – Slovenská sporiteľňa v lete a v jeseni v roku 2005, teda v roku, kedy bol projekt Vodného lesa realizovaný, som vychádzal pri jeho kritickom hodnotení z podkladov, ktoré boli uvedené v projekte a na jeho webovej stránke, a samozrejme, z osobných návštev lokality. K takémuto hodnoteniu ma viedol jednak zanedbateľný objem prepážok, ale predovšetkým extrémna priepustnosť podložia aj hrabanky.
9.6.2006 | 28 reakcií

Voda pre globálne ochladzovanie Zeme Globálne otepľovanie je realitou. Teplota sa za posledných 100 rokov zvýšila o 0,6 stupňov. Intenzita tepla zo Slnka sa zvýšila o 0,6 stupňov za posledných 30 rokov. Hladiny oceánov stúpli za posledných 100 rokov o viac ako 10 cm. Rastie nedostatok vody na všetkých kontinentoch. Je častejší výskyt živelných pohrôm, súch, povodní, zemetrasení, požiare. Pribúdajú regióny bez vody. Rastie globálne napätie kvôli nedostatku vody. Rastie agresivita, nenávisť, terorizmus i riziko vojnových konfliktov.
25.4.2006 | 21 reakcií

Kalné vody Jan Werich: "Vždycky se najde někde balvan nebo břeh nebo pařez, který se nebojí brzdit povodeň kalné hlouposti."
20.4.2006 | 19 reakcií

Zbytočná umelá kalamita za desať miliónov
Potok Belá
Červený potok medzi Popradom a Veľkou Lomnicou je za normálnych okolnosti malý, nevýrazný, potôčik. Teraz je to poriadna bystrina plná erózneho kalu. Červený potok odvodňuje okrem iného aj územie 40-hektárovej plochy, nazývanej Vodný les – Slovenská sporiteľňa.
7.4.2006 | 89 reakcií

AKTUÁLNE
Upozornia poslancov na ohrozenie Slatinky a Hrona
Združenie Slatinka zvolalo do Bratislavy pred budovu národnej rady verejné zhromaždenie „Zachráňme Slatinku“. Svojou prítomnosťou pred parlamentom vo štvrtok 21. marca 2013 od 9.30 hod chcú sympatizanti združenia vyjadriť svoj postoj ku postupu štátnych orgánov pri povoľovaní zásahov s vplyvom na rieku Hron.
18.3.2013 | Bratislava | 3 reakcie

Priehrada Slatinka pred povodňami neochráni
Žiadna priehrada nedokáže ochrániť pred povodňami obce, ktoré sa nachádzajú NAD nádržou. Združenie Slatinka žiada oddeliť realizáciu protipovodňovej ochrany obce Zvolenská Slatina od výstavby VD Slatinka.
27.2.2013 | Slatinka

Občania sa zaujímajú o územné konanie na priehradu Slatinka
Dnes sa vo Zvolene za účasti zástupcov Občianskeho združenia Slatinka a viac ako 50 nespokojných ľudí uskutočnilo ústne prerokovanie žiadosti na vydanie územného rozhodnutia na výstavbu vodného diela Slatinka. Priehrada Slatinka je podľa aktivistov zo Združenia Slatinka megalomanský projekt, ktorý zjavne nie je potrebný, všetci ho však zaplatíme spoločne z verejných zdrojov.
24.1.2013 | Zvolen

Verejným záujmom je ochrana vôd, nie ropovod na Žitnom ostrove
Stanovisko Ekofóra k zámeru výstavby ropovodu cez Žitný ostrov. Verejným záujmom pre Slovenskú republiku by mala byť ochrana zásob pitnej vody, nie diverzifikácia zásobovania rakúskej spoločnosti ropou.
17.12.2009 | Bratislava

Občiansky monitoring životného prostredia zahájený
Tridsať vedúcich skupín reprezentujúcich pätnásť monitorovacích tímov sa 24. novembra zúčastnilo seminára Občiansky monitoring životného prostredia v rámci projektu Voda – učme sa jej rozumieť.
26.11.2009 | Liptovský Mikuláš


Začala konferencia o ochrane karpatských mokradí
16.11.2009 | Tatranská Štrba

Ružín stále nemá na ružiach ustlané
1.10.2009 | Košice | 2 reakcie

Združenie Tatry rozbieha školský projekt o vode
10.9.2009 | Liptovský Mikuláš

Podmáčané lúky môžu byť domov vtákov aj zdroj energie
3.6.2009 | Bratislava | 3 reakcie

Sprístupnili náučný chodník v Slovenskom raji
22.5.2009 | Spišská Nová Ves

Žiaci vyčistili Kvačiansku dolinu
11.5.2009 | Kvačany | 1 reakcia

Slovenskí študenti súťažili v Texase
30.4.2009 | USA

Z Blokového grantu rozdelili vyše 900 tisíc EUR
21.4.2009 | Banská Bystrica | 2 reakcie

Vtáčí raj ožíva
2.4.2009 | Senné

Vyzývajú k zadrživaniu dažďovej vody v krajine
5.6.2007 | Košice | 10 reakcií

NOVINKY EMAILOM
Týždenný prehľad noviniek z CHANGENET.SK. Zadajte Vašu email adresu:


KAMPANE

Podporte niektorú z petícií organizovanú našimi čitateľmi, alebo spustite vlastnú.


NAJČÍTANEJŠIE

REKLAMA

NAJDISKUTOVANEJŠIE
NAJNOVŠIE REAKCIE

FOTOBLOK


KALENDÁR
 
INZERÁTY

V tejto kategórii nie je zaradený žiaden inzerát.


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS