spájame ľudí, ktorí menia svet
Diskriminácia a rovnosť šancí
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

V tejto sekcii nájdete informácie o boji proti akýmkoľvek formám diskriminácie a problematike zvyšovania rovnosti šancí.
Rubriku pripravujeme v spolupráci s iniciatívou Ľudia proti rasizmu. Finančne ju podporilo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR.

Otvorený list ľudskoprávnych organizácií premiérovi
Dovoľujeme si reagovať na medializované aktivity Inštitútu Leva XIII. a Fóra života, smerujúce k obmedzeniu dotácií určených na ochranu ľudských práv a rodovej rovnosti, ktoré zástupcovia menovaných organizácií manipulatívne a lživo nazývajú „podporou kultúry smrti“. Po tragických skúsenostiach Slovenska s dvoma totalitnými režimami Vás spomínané organizácie priamo vyzývajú na sociálne vylúčenie konkrétnych menšín, ktoré si vyžadujú ochranu a podporu štátu.
15.2.2013 | 6 reakcií

Moc žien v politike Nie je žiadnou novinkou, že účasť žien na rozhodovaní o veciach verejného záujmu je nedostatočná na celom svete – či už v parlamentoch, politických stranách, zastupiteľských orgánoch alebo štátnej správe.
8.3.2012 | 7 reakcií

Vyhlásenie Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku
Uplynulo dvadsať rokov od zmeny režimu. V Čilistove pri Šamoríne sa zhromaždili zástupcovia občianskych združení, spoločenských organizácií a kultúrnych inštitúcií Maďarov na Slovensku, aby spolu s významnými osobnosťami umeleckého a hospodárskeho života prerokovali najdôležitejšie otázky života komunity a aby hľadali odpovede na výzvy, ktorým bude Slovensko a maďarská komunita čeliť v najbližších rokoch.
30.1.2009 | 14 reakcií

Björn vs. Tomanová o legislatíve zdravotne ťažko postihnutých Na otvorený list Ivana Björna týkajúci sa návrhu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a sociálnej situácie občanov so zdravotným postihnutím reaguje ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová.
6.11.2008 | 6 reakcií

Samé dobré správy Homosexuáli nemôžu vo výchove nahradiť mamu a otca, prezentuje postoj KDH jeho predseda Pavol Hrušovský v reakcii na Dohovor o adopcii dieťaťa, ktorý schválila Rada Európy aj s podporou nášho rezortu zahraničných vecí.
31.10.2008 | 1 reakcia

Lesby a gejovia: Z legislatívnej hladovky na dietu? Pred týždňom usporiadala Iniciatíva Inakosť verejnú diskusiu na tému Životné partnerstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia. Obradná sála Miestneho úradu mestskej časti Ružinov sa zaplnila odborníkmi a odborníčkami v oblasti ľudských práv a spoločnosť veselo a žoviálne podiskutovala zasa raz o tých lesbách a gejoch a o tom, čo to vlastne chcú za zákon a hlavne - čo na tieto ich výmysly hovoria tí, ktorí a ktoré sú na Slovensku väčšinou - ľudia milujúci opačné pohlavie.
23.10.2008

Návrh zákona ohrozuje telesne postihnutých Ministerstvo práce pripravilo návrh Zákona o sociálnom začlenení osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Zákon je skok späť, je to zákon pre úradníkov, je prebyrokratizovaný, nie je pre nás, ľudí s postihnutím. Popiera princípy osobnej asistencie ako pomoci k samostatnému životu občanov s postihnutím.
18.8.2008 | 6 reakcií

AKTUÁLNE
Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Pri tejto príležitosti zverejňuje aj Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky z najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s LGBT komunitou.
17.5.2013 | Bratislava | 13 reakcií

Prokuratúra potvrdila, že obecní poslanci dlhodobo porušujú zákon
Okresná prokuratúra Michalovce v týchto dňoch potvrdila nezákonný postup Obecného zastupiteľstva vo vzťahu k zvolenej náhradníčke za obecnú poslankyňu. Informuje o tom spolupracujúci právnik VIA IURIS Martin Štoffa, ktorý zastupuje Bielu Vranu Eriku Lakatošovú v jej boji za spravodlivosť.
10.10.2012 | Ruská

Bez diskriminácie získame viac
Právo na rovnosť - i napriek tomu, že je na Slovensku dobre ukotvené v zákonoch - sa nestretáva s ováciami, ako to naopak býva pri mnohých populistických (i keď dobre znejúcich, ale povrchných) témach. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, jeho členky a členovia sa dlhodobo snažia v tejto oblasti šíriť osvetu. Záujem zo strany ľudí, organizácií a firiem však zatiaľ nie je taký veľký, ako by si táto téma zaslúžila.
27.7.2012 | Bratislava | 2 reakcie

Antidiskriminačný zákon sa nedarí uplatňovať v praxi
Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) vypracovalo koncom marca analýzu Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie. Ide o správu z overovacieho monitoringu, ktorá analyzuje súčasný stav uplatňovania zásady rovného zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám starším ako 45 rokov.
11.4.2012 | Bratislava

Ďalšia kritika Slovenska v kauze násilných sterilizácií
Minulý týždeň bolo Slovensko opätovne podrobené kritike vo veci násilných sterilizácií rómskych žien. Výbor OSN proti mučeniu vydal 19. novembra záverečné odporúčania, v ktorých vyzýva vládu SR, aby zabezpečila riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu.
26.11.2009 | Košice


Spustili portál o migrácii na Slovensku
23.11.2009 | Bratislava

Nezačlenenie rómskych komunít spôsobuje obrovské straty
28.10.2009 | Bratislava | 3 reakcie

Na turnaji proti rasizmu skloňovali aj MS v Afrike
19.10.2009 | Bratislava

II. ročník turnaja BLMF namierený proti intolerancii
14.10.2009 | Bratislava

Verejná mienka je k právam gejov a lesieb naklonená
7.10.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Majiteľ kaviarne sa za diskrimináciu ospravedlnil
6.10.2009 | Lučenec

Gay Pride oslávili aj na Slovensku
6.7.2009 | Bratislava

Britské veľvyslanectvo vyvesí dúhovú vlajku
3.7.2009 | Bratislava

Bratislava spomína na Stonewall
29.6.2009 | Bratislava

Útoky na Rómov v Belfaste poukázali na nehasnúcu diskrimináciu v Európe
18.6.2009 | Írsko

NOVINKY EMAILOM
Týždenný prehľad noviniek z CHANGENET.SK. Zadajte Vašu email adresu:


KAMPANE

Podporte niektorú z petícií organizovanú našimi čitateľmi, alebo spustite vlastnú.


NAJČÍTANEJŠIE

REKLAMA

NAJDISKUTOVANEJŠIE
NAJNOVŠIE REAKCIE

FOTOBLOK


KALENDÁR
 
INZERÁTY

V tejto kategórii nie je zaradený žiaden inzerát.


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS