spájame ľudí, ktorí menia svet
Diskriminácia a rovnosť šancí
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

V tejto sekcii nájdete informácie o boji proti akýmkoľvek formám diskriminácie a problematike zvyšovania rovnosti šancí.
Rubriku pripravujeme v spolupráci s iniciatívou Ľudia proti rasizmu. Finančne ju podporilo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR.

Otvorený list ľudskoprávnych organizácií premiérovi
Dovoľujeme si reagovať na medializované aktivity Inštitútu Leva XIII. a Fóra života, smerujúce k obmedzeniu dotácií určených na ochranu ľudských práv a rodovej rovnosti, ktoré zástupcovia menovaných organizácií manipulatívne a lživo nazývajú „podporou kultúry smrti“. Po tragických skúsenostiach Slovenska s dvoma totalitnými režimami Vás spomínané organizácie priamo vyzývajú na sociálne vylúčenie konkrétnych menšín, ktoré si vyžadujú ochranu a podporu štátu.
15.2.2013 | 6 reakcií

Vyhlásenie Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku
Uplynulo dvadsať rokov od zmeny režimu. V Čilistove pri Šamoríne sa zhromaždili zástupcovia občianskych združení, spoločenských organizácií a kultúrnych inštitúcií Maďarov na Slovensku, aby spolu s významnými osobnosťami umeleckého a hospodárskeho života prerokovali najdôležitejšie otázky života komunity a aby hľadali odpovede na výzvy, ktorým bude Slovensko a maďarská komunita čeliť v najbližších rokoch.
30.1.2009 | 15 reakcií

Björn vs. Tomanová o legislatíve zdravotne ťažko postihnutých Na otvorený list Ivana Björna týkajúci sa návrhu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a sociálnej situácie občanov so zdravotným postihnutím reaguje ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová.
6.11.2008 | 36 reakcií

Samé dobré správy Homosexuáli nemôžu vo výchove nahradiť mamu a otca, prezentuje postoj KDH jeho predseda Pavol Hrušovský v reakcii na Dohovor o adopcii dieťaťa, ktorý schválila Rada Európy aj s podporou nášho rezortu zahraničných vecí.
31.10.2008 | 24 reakcií

Lesby a gejovia: Z legislatívnej hladovky na dietu? Pred týždňom usporiadala Iniciatíva Inakosť verejnú diskusiu na tému Životné partnerstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia. Obradná sála Miestneho úradu mestskej časti Ružinov sa zaplnila odborníkmi a odborníčkami v oblasti ľudských práv a spoločnosť veselo a žoviálne podiskutovala zasa raz o tých lesbách a gejoch a o tom, čo to vlastne chcú za zákon a hlavne - čo na tieto ich výmysly hovoria tí, ktorí a ktoré sú na Slovensku väčšinou - ľudia milujúci opačné pohlavie.
23.10.2008 | 8 reakcií

Návrh zákona ohrozuje telesne postihnutých Ministerstvo práce pripravilo návrh Zákona o sociálnom začlenení osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Zákon je skok späť, je to zákon pre úradníkov, je prebyrokratizovaný, nie je pre nás, ľudí s postihnutím. Popiera princípy osobnej asistencie ako pomoci k samostatnému životu občanov s postihnutím.
18.8.2008 | 7 reakcií

Trpké ovocie terapie homosexuality Otvorený list občianskemu združeniu Pastor bonus ako reakcia na jeho výzvu adresovanú podpredsedovi vlády Dušanovi Čaplovičovi dňa 7.7.2008 vo veci zriadenia "centra na terapiu homosexuality".
14.7.2008 | 48 reakcií

AKTUÁLNE
Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Pri tejto príležitosti zverejňuje aj Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky z najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s LGBT komunitou.
17.5.2013 | Bratislava | 13 reakcií

Ďalšia kritika Slovenska v kauze násilných sterilizácií
Minulý týždeň bolo Slovensko opätovne podrobené kritike vo veci násilných sterilizácií rómskych žien. Výbor OSN proti mučeniu vydal 19. novembra záverečné odporúčania, v ktorých vyzýva vládu SR, aby zabezpečila riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu.
26.11.2009 | Košice

Spustili portál o migrácii na Slovensku
V polovici novembra 2009 spustilo občianske združenie Centrum pre interkultúrny dialóg internetový portál www.migranti.sk venovaný problematike migrácie na Slovensko. Cieľom projektu je prispieť k ľahšej integrácii a orientácii cudzincov v slovenskej spoločnosti, ale aj priblíženie ich problémov pri začleňovaní sa do života na Slovensku.
23.11.2009 | Bratislava

Nezačlenenie rómskych komunít spôsobuje obrovské straty
V súvislosti s Rómami sa najčastejšie hovorí o finančných stratách a márnosti vynakladaných snáh bez viditeľného výsledku. Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) sa zameriava na odkrývanie príčin a hľadanie riešení rôznych stránok tohto komplexného problému.
28.10.2009 | Bratislava | 3 reakcie

Na turnaji proti rasizmu skloňovali aj MS v Afrike
V Karlovej vsi sa v sobotu uskutočnil druhý ročník futbalového turnaja proti rasizmu a intolerancii. V rámci celoeurópskej iniciatívy Akčný týždeň FARE ho zorganizovala Bratislavská liga v malom futbale (BLMF) v spolupráci s OZ Ľudia proti rasizmu.
19.10.2009 | Bratislava


II. ročník turnaja BLMF namierený proti intolerancii
14.10.2009 | Bratislava

Verejná mienka je k právam gejov a lesieb naklonená
7.10.2009 | Bratislava | 4 reakcie

Majiteľ kaviarne sa za diskrimináciu ospravedlnil
6.10.2009 | Lučenec | 1 reakcia

Gay Pride oslávili aj na Slovensku
6.7.2009 | Bratislava

Britské veľvyslanectvo vyvesí dúhovú vlajku
3.7.2009 | Bratislava

Bratislava spomína na Stonewall
29.6.2009 | Bratislava

Útoky na Rómov v Belfaste poukázali na nehasnúcu diskrimináciu v Európe
18.6.2009 | Írsko | 5 reakcií

Rómovia v Sabinove boli diskriminovaní
17.6.2009 | Sabinov | 7 reakcií

Deň krivých zrkadiel chce búrať predsudky
4.6.2009 | Bratislava

Karpatská nadácia udelí štipendiá stredoškolákom
2.6.2009 | Košice

NOVINKY EMAILOM
Týždenný prehľad noviniek z CHANGENET.SK. Zadajte Vašu email adresu:


KAMPANE

Podporte niektorú z petícií organizovanú našimi čitateľmi, alebo spustite vlastnú.


NAJČÍTANEJŠIE

REKLAMA

NAJDISKUTOVANEJŠIE
NAJNOVŠIE REAKCIE

FOTOBLOK


KALENDÁR
 
INZERÁTY

V tejto kategórii nie je zaradený žiaden inzerát.


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS