spájame ľudí, ktorí menia svet
Diskriminácia a rovnosť šancí
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

V tejto sekcii nájdete informácie o boji proti akýmkoľvek formám diskriminácie a problematike zvyšovania rovnosti šancí.
Rubriku pripravujeme v spolupráci s iniciatívou Ľudia proti rasizmu. Finančne ju podporilo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR.

Otvorený list ľudskoprávnych organizácií premiérovi
Dovoľujeme si reagovať na medializované aktivity Inštitútu Leva XIII. a Fóra života, smerujúce k obmedzeniu dotácií určených na ochranu ľudských práv a rodovej rovnosti, ktoré zástupcovia menovaných organizácií manipulatívne a lživo nazývajú „podporou kultúry smrti“. Po tragických skúsenostiach Slovenska s dvoma totalitnými režimami Vás spomínané organizácie priamo vyzývajú na sociálne vylúčenie konkrétnych menšín, ktoré si vyžadujú ochranu a podporu štátu.
15.2.2013 | 7 reakcií

Moc žien v politike Nie je žiadnou novinkou, že účasť žien na rozhodovaní o veciach verejného záujmu je nedostatočná na celom svete – či už v parlamentoch, politických stranách, zastupiteľských orgánoch alebo štátnej správe.
8.3.2012 | 7 reakcií

Na Slovensku má striedavku len 500 detí Počet detí po rozvode na Slovensku narastá. Pokiaľ minulý rok to bolo 13052 detí ktoré „súdili“, najnovšie zverejnená štatistika Úradu práce sociálnych vecí a rodiny hovorí že len za 8 mesiacov tohto roka súdy rozhodovali o zverení až 12 362 detí po rozchode rodičov. Tisíce detí sa ocitajú, nie svojou vinou, pred mnohokrát nezvratným rozhodovaním dospelých o ich celoživotnom osude.
27.9.2011 | 20 reakcií

Vyhlásenie Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku
Uplynulo dvadsať rokov od zmeny režimu. V Čilistove pri Šamoríne sa zhromaždili zástupcovia občianskych združení, spoločenských organizácií a kultúrnych inštitúcií Maďarov na Slovensku, aby spolu s významnými osobnosťami umeleckého a hospodárskeho života prerokovali najdôležitejšie otázky života komunity a aby hľadali odpovede na výzvy, ktorým bude Slovensko a maďarská komunita čeliť v najbližších rokoch.
30.1.2009 | 14 reakcií

Björn vs. Tomanová o legislatíve zdravotne ťažko postihnutých Na otvorený list Ivana Björna týkajúci sa návrhu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a sociálnej situácie občanov so zdravotným postihnutím reaguje ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová.
6.11.2008 | 6 reakcií

Samé dobré správy Homosexuáli nemôžu vo výchove nahradiť mamu a otca, prezentuje postoj KDH jeho predseda Pavol Hrušovský v reakcii na Dohovor o adopcii dieťaťa, ktorý schválila Rada Európy aj s podporou nášho rezortu zahraničných vecí.
31.10.2008 | 1 reakcia

Lesby a gejovia: Z legislatívnej hladovky na dietu? Pred týždňom usporiadala Iniciatíva Inakosť verejnú diskusiu na tému Životné partnerstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia. Obradná sála Miestneho úradu mestskej časti Ružinov sa zaplnila odborníkmi a odborníčkami v oblasti ľudských práv a spoločnosť veselo a žoviálne podiskutovala zasa raz o tých lesbách a gejoch a o tom, čo to vlastne chcú za zákon a hlavne - čo na tieto ich výmysly hovoria tí, ktorí a ktoré sú na Slovensku väčšinou - ľudia milujúci opačné pohlavie.
23.10.2008

AKTUÁLNE
Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Pri tejto príležitosti zverejňuje aj Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky z najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s LGBT komunitou.
17.5.2013 | Bratislava | 13 reakcií

Prokuratúra potvrdila, že obecní poslanci dlhodobo porušujú zákon
Okresná prokuratúra Michalovce v týchto dňoch potvrdila nezákonný postup Obecného zastupiteľstva vo vzťahu k zvolenej náhradníčke za obecnú poslankyňu. Informuje o tom spolupracujúci právnik VIA IURIS Martin Štoffa, ktorý zastupuje Bielu Vranu Eriku Lakatošovú v jej boji za spravodlivosť.
10.10.2012 | Ruská

Bez diskriminácie získame viac
Právo na rovnosť - i napriek tomu, že je na Slovensku dobre ukotvené v zákonoch - sa nestretáva s ováciami, ako to naopak býva pri mnohých populistických (i keď dobre znejúcich, ale povrchných) témach. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, jeho členky a členovia sa dlhodobo snažia v tejto oblasti šíriť osvetu. Záujem zo strany ľudí, organizácií a firiem však zatiaľ nie je taký veľký, ako by si táto téma zaslúžila.
27.7.2012 | Bratislava | 2 reakcie

Antidiskriminačný zákon sa nedarí uplatňovať v praxi
Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) vypracovalo koncom marca analýzu Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie. Ide o správu z overovacieho monitoringu, ktorá analyzuje súčasný stav uplatňovania zásady rovného zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám starším ako 45 rokov.
11.4.2012 | Bratislava

Podnikateľ diskriminoval zákazníka z dôvodu sexuálnej orientácie
Iniciatíva Inakosť podala podnet na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove, v ktorom upozornila na nedodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu predávajúceho ku spotrebiteľovi.
31.1.2012 | Prešov | 7 reakcií


Minister zdravotníctva chce diskriminovať ženy
9.9.2011 | Bratislava | 7 reakcií

Ďalšia kritika Slovenska v kauze násilných sterilizácií
26.11.2009 | Košice

Spustili portál o migrácii na Slovensku
23.11.2009 | Bratislava

Nezačlenenie rómskych komunít spôsobuje obrovské straty
28.10.2009 | Bratislava | 3 reakcie

Na turnaji proti rasizmu skloňovali aj MS v Afrike
19.10.2009 | Bratislava

II. ročník turnaja BLMF namierený proti intolerancii
14.10.2009 | Bratislava

Verejná mienka je k právam gejov a lesieb naklonená
7.10.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Majiteľ kaviarne sa za diskrimináciu ospravedlnil
6.10.2009 | Lučenec

Gay Pride oslávili aj na Slovensku
6.7.2009 | Bratislava

Britské veľvyslanectvo vyvesí dúhovú vlajku
3.7.2009 | Bratislava

NOVINKY EMAILOM
Týždenný prehľad noviniek z CHANGENET.SK. Zadajte Vašu email adresu:


KAMPANE

Podporte niektorú z petícií organizovanú našimi čitateľmi, alebo spustite vlastnú.


NAJČÍTANEJŠIE

REKLAMA

NAJDISKUTOVANEJŠIE
NAJNOVŠIE REAKCIE

FOTOBLOK


KALENDÁR
 
INZERÁTY

V tejto kategórii nie je zaradený žiaden inzerát.


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS