spájame ľudí, ktorí menia svet
O nás

Spájame ľudí, ktorí menia svet

Vytváranie priestoru na efektívnu komunikáciu a zdieľanie informácií medzi občianskymi organizáciami, ich prezentácia na verejnosti a sprístupňovanie informačných zdrojov dôležitých pre činnosť týchto organizácií sú hlavné ciele ChangeNet - nekomerčného poskytovateľa internetových komunikačných a informačných služieb pre občianske organizácie.

Služby ChangeNet sú šité na mieru neziskových organizácií a preto ich dnes využíva viac ako 220 veľkých i malých organizácií zo všetkých oblastí tretieho sektora. Obhajujú ľudské práva, pomáhajú sociálne alebo telesne postihnutým, chránia životné prostredie. Pracujú s mládežou alebo organizujú kultúrne podujatia a vzdelávacie aktivity.Všetci sa snažia o spoločenské zmeny a demokratickú, otvorenú a tolerantnú spoločnosť.

Aktívna výmena informácií je prínosom pre všetkých účastníkov a ChangeNet je pre túto výmenu ideálnym prostredím. Prostredníctvom ChangeNet sa môžete stať členmi tohto spoločenstva a využívať výhody jednoduchej komunikácie a zdieľania užitočných informácií s ľuďmi, s ktorými máte mnoho spoločného.


Informačný servis o občianskej spoločnosti

ChangeNet je neustále sa vyvíjajúci a rozširujúci informačný server o občianskej spoločnosti. Slúži ako brána k informáciám o občianskej spoločnosti, priestor na zdieľanie informácií a komunikáciu medzi občianskymi organizáciami a sprístupňovanie informácií dôležitých pre ich činnosť. Prináša aktuálne spravodajstvo a publicistiku, kalendár akcií, adresár organizácií a ďalšie informačné zdroje.


Informačné a komunikačné služby

Rýchla komunikácia, včasný a priamy prístup k informáciám sú pre efektívne fungovanie mimovládnych organizácií a akcieschopnosť tretieho sektora kľúčovým prvkom. ChangeNet preto ponúka členským organizáciám širokú paletu služieb - od adries elektronickej pošty, tvorbu www stránok a registráciu domén, cez prístp k databáze zákonov a ďalším informačným zdrojom, až po internetové školenia, technickú podporu a spravovanie lokálnych počítačových sietí. Bližšie informácie nájdete v cenníku služieb.


Partneri

ChangeNet pri svojej činnosti čerpá z bohatých skúseností partnerov z Association for Progressive Communication (APC) - medzinárodného združenia nekomerčných sietí, ktoré slúži desiatkám tisíc občianskych organizácií vo viac ako 130 krajinách sveta.


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS