spájame ľudí, ktorí menia svet
Práca a zamestnanosť
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Všetci sme Detroiťania? Ešte pred par rokmi slovenské médiá nadšene vítali ďalšiu montážnu fabriku na automobily a s pýchou označovali Slovensko za stredoeurópsky, ak už nie rovno európsky, Detroit. Boli publicisti už vtedy vizionárski, alebo len netušili, čo Detroit skutočne znamená?
25.7.2013 | 6 reakcií

Šrotujme postihnutých! V čase keď prebiehalo pripomienkovanie k sociálnemu zákonu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a žiadali sme navýšenie na príspevok za opatrovanie a na osobnú asistenciu, ako aj na príspevok na auto a poskytovanie príspevku aj tým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí z dôvodu postihnutia ani študovať , ba ani pracovať nemôžu, ministerka sa stále oháňala slovami, že na to nie sú finančné zdroje, že by to stálo štátnu pokladňu miliardy korún a skrátka, že postihnutí stoja tento štát veľa peňazí a niet z čoho rozdávať.
1.4.2009 | 1 reakcia

Niečo ku kríze... Z ktorej strany sa máme pozerať na krízu - túto tak komplexnú skutočnosť? Pocity, ktoré ma napĺňajú pri počúvaní, čítaní a rozhovoroch o hospodársko-finančnej kríze v našom svete sú veľmi ambivalentné a siahajú od úsmevu až po bolesť a spolucítenie.
26.3.2009

Zvýhodňovanie obecných sociálnych podnikov je škodlivé „Zvýhodnením“ sociálnych podnikov vláda tieto zbavuje ich základných atribútov a stavia ich na roveň bežného komerčného podniku, navyše spôsobom, ktorý môže vytvárať predpoklady na nekalú konkurenciu.
6.2.2009

Chavez, Fico a Jahodná Hugo Chavez chce meniť ústavu, aby mohol kandidovať na prezidenta koľkokrát bude chcieť. Pre európsku tlač je to ďalší dôkaz toho, že chce byť doživotným diktátorom. Niečo na tom bude, ale Chavez chce zaviesť iba to, čo už napríklad dlho platí vo Francúzsku. Tam môže byť Nicolas Sarkozy pri moci kľudne ďalších 30 rokov a nikto to nespochybňuje.
20.9.2007 | 1 reakcia

Poznámky ku globalizácii Prieskum britského denníka Financial Times prináša prekvapivé výsledky. Podľa neho chce väčšina obyvateľov USA, Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Španielska, aby bohatí ľudia platili väčšie dane.
25.7.2007 | 20 reakcií

Polovičatosť – zdroj nenávisti voči Rómom „Nechceme, nechceme!“ otriasal pokrik malou sálou obecného kultúrneho centra. Kričali desiatky ľudí, povzbudení vzájomnou podporou a neotrasiteľnou jednotou odporu voči verejnej moci. „Nechceme, nechceme!“ Takto skandovali obyvatelia Spišského Štvrtka na zhromaždení, na ktorom sa hovorilo o vytvorení rómskej osady kúsok od ich dediny. Iba o niekoľko kilometrov ďalej, v tom istom okrese, v Rudňanoch o pár dní na to odovzdali desiatkam rómskych rodín novučké rodinné domčeky. „Ja tam bývať nechcem,“ rozčuľoval sa jeden z rómskych otcov a ku kritike sa pridávali ďalší.
29.3.2007

AKTUÁLNE
Novela zákona o službách zamestnanosti zhorší podmienky
Pripravovaná Novela Zákona o službách zamestnanosti (predložená 09/2012) výrazným a neprijateľným spôsobom zhorší podmienky zamestnávania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, prevádzkovania chránených dielní a vznik nových chránených pracovných miest. Poškodí životnú a ekonomickú situáciu občanov so zdravotným postihnutím. Znemožní ich pracovné uplatnenie so všetkými, z toho vyplývajúcimi dôsledkami, ako je osobnostný rozvoj, sebaúcta, rehabilitácia, duševná kondícia, sociálna integrácia a pod.
23.10.2012 | Prešov

Mimovládne organizácie žiadajú vládu o podporu úspor, nie uhlia
Organizácia Greenpeace dnes poslala predsedovi Vlády SR výzvu 26 mimovládnych organizácií, v ktorej ho žiadajú, aby vláda zrušila uznesenie na štátnu podporu ťažby a spracovania uhlia použitím výnosov z aukcií emisných kvót. Organizácie zároveň žiadajú podporu tvorby zelených pracovných miest a to najmä vytvorením Programu na úspory energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Podľa mimovládok by takáto podpora mala smerovať najmä do kritických regiónov, ktoré sú napríklad postihnuté ťažbou hnedého uhlia.
17.9.2012 | Bratislava | 3 reakcie

Manažovanie ľudských zdrojov je dôležité aj pre mimovládky
Fórum donorov pripravilo pre riaditeľov a manažérov svojich členských organizácií pracovné raňajky s názvom ”Všetko je o ľuďoch alebo správni ľudia na správnych miestach“. Hlavným cieľom pracovného stretnutia bolo poskytnúť predstaviteľom najvýznamnejších nadácií na Slovensku všetky podstatné informácie a odporúčania pri manažovaní ľudských zdrojov.
25.9.2009 | Bratislava

Mladým pomôžu hľadať cestu k sebestačnosti
Karpatská nadácia v spolupráci s občianskym združením Nová Nádej včera v Somotore zorganizovala stretnutie za okrúhlym stolom za účasti zástupcov samosprávy, štátnej správy, mimovládnych organizácií. Cieľom stretnutia bolo predstaviť projekt OZ Nová Nádej s názvom Cesta k sebestačnosti, ktorý je zameraný na nezamestnanú mládež, ktorá ukončila základnú školu, ktorá predčasne ukončila školskú dochádzku alebo s nízkym stupňom vzdelania zo znevýhodneného prostredia do 25 rokov.
14.5.2009 | Somotor

Zajtra bude Deň rodovej rovnosti v odmeňovaní
Tento deň poukazuje na fakt, že ženy musia pracovať o niekoľko mesiacov dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu, akú muži zarobia za rok. Nerovnocenné hodnotenie ženskej a mužskej práce zasahuje aj celé odvetvia národného hospodárstva, napríklad školstvo.
14.4.2009 | Bratislava


Dni kariéry ponúkajú prácu aj počas krízy
10.3.2009 | Bratislava

Tvorba mokradí môže priniesť až päťdesiat tisíc pracovných príležitostí
2.2.2009 | Košice | 19 reakcií

Grantový program pomôže ľuďom so sluchovým postihnutím
5.12.2008 | Bratislava

Granty pomôžu ľuďom so sluchovým postihnutím
18.11.2008 | Bratislava

Petícia Únie materských centier žiada lepšiu podporu rodín
19.8.2008 | Bratislava | 6 reakcií

Diskriminácii sa začnú viac venovať aj odbory
27.11.2007 | Tatranská Štrba

S.P.A.C.E. odstúpilo od zmluvy s ministerstvom a žaluje Tomanovú
20.8.2007 | Bratislava | 2 reakcie

Čo sa v mladosti naučíš, v budúcnosti pomôže viacerým
15.8.2007 | Bratislava

Ministerstvo akceptovalo pripomienky k rade pre rodovú rovnosť
14.8.2007 | Bratislava | 8 reakcií

Vyhlásenie Networku Slovakia ku kríze v STV
8.8.2007 | Bratislava | 12 reakcií

NOVINKY EMAILOM
Týždenný prehľad noviniek z CHANGENET.SK. Zadajte Vašu email adresu:


KAMPANE

Podporte niektorú z petícií organizovanú našimi čitateľmi, alebo spustite vlastnú.


NAJČÍTANEJŠIE

REKLAMA

NAJDISKUTOVANEJŠIE
NAJNOVŠIE REAKCIE

FOTOBLOK


KALENDÁR
 
INZERÁTY

V tejto kategórii nie je zaradený žiaden inzerát.


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS