spájame ľudí, ktorí menia svet
Zdravotne postihnutí
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Ako sa dostať k elektrickému vozíku Kategorizácia liekov a pomôcok sa koná na MZ SR štvrťročne a okrem zmien cien hore-dole sa do zoznamu sem tam doplní nejaká nová pomôcka. O tom koľko sme už kvôli zlému systému poskytovania pomôcok písali listov, pripomienok, koľko stretnutí bolo aj na ministerstve je už aj zbytočné sa zmieňovať. Nikam sme sa nepohli. Kategorizáciu považujem za totálnu byrokraciu a hlúposť!
22.7.2009 | 3 reakcie

Ad: Zúfalý pacient na reťazi Dr. Gajdoš predkladá verejnosti svoju pravdu, tá je však od objektívnej reality a faktov vzdialená. V článku používa emotívne vykreslené obrazy, ktoré majú navodiť dojem, že pacient je zlomený trpiaci človek, ktorého agresia je len reakciou na neľudské zaobchádzanie.
20.7.2009 | 2 reakcie

Zúfalého pacienta držia na reťazi Týmto chcem reagovať na článok „Zúrivého pacienta držia na reťazi", uverejnený v SME dňa 2.7.2009. Pracujem v Pinelovej nemocnici od roku 1992 ako sekundárny lekár na ženskom oddelení, materiály o pacientovi som redakcii SME poslal sám, vrátane môjho kritického postoja k zaobchádzaniu s pacientom, v snahe pomôcť mu, a preto mi je ľúto, že z mojich argumentov a materiálov bola použitá len ilustračná snímka z môjho mobilu.
14.7.2009

Stačí byť známy exšportovec či iná celebrita? V jednom slovenskom týždenníku sa objavil článok o tom, ako známy exšportovec parkuje so svojim mercedesom na vyhradenom parkovacom mieste pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, odkázané na individuálnu prepravu. A keďže za sklom auta mal umiestnené oficiálne osobitné označenie (parkovací preukaz), je viac než zrejmé, že ho získal oficiálne cez úrad, že je uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, jeho miera funkčnej poruchy je viac ako 50%, a teda má aj preukaz osoby s ŤZP.
23.4.2009 | 5 reakcií

Šrotujme postihnutých! V čase keď prebiehalo pripomienkovanie k sociálnemu zákonu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a žiadali sme navýšenie na príspevok za opatrovanie a na osobnú asistenciu, ako aj na príspevok na auto a poskytovanie príspevku aj tým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí z dôvodu postihnutia ani študovať , ba ani pracovať nemôžu, ministerka sa stále oháňala slovami, že na to nie sú finančné zdroje, že by to stálo štátnu pokladňu miliardy korún a skrátka, že postihnutí stoja tento štát veľa peňazí a niet z čoho rozdávať.
1.4.2009 | 1 reakcia

Björn vs. Tomanová o legislatíve zdravotne ťažko postihnutých Na otvorený list Ivana Björna týkajúci sa návrhu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a sociálnej situácie občanov so zdravotným postihnutím reaguje ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová.
6.11.2008 | 6 reakcií

Návrh zákona ohrozuje telesne postihnutých Ministerstvo práce pripravilo návrh Zákona o sociálnom začlenení osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Zákon je skok späť, je to zákon pre úradníkov, je prebyrokratizovaný, nie je pre nás, ľudí s postihnutím. Popiera princípy osobnej asistencie ako pomoci k samostatnému životu občanov s postihnutím.
18.8.2008 | 6 reakcií

AKTUÁLNE
Liga za duševné zdravie ocenila osobnosti
Liga za duševné zdravie SR udelila už po ôsmykrát ceny za podporu duševného zdravia. Mýty o duševných poruchách neustále spôsobujú stigmatizáciu ľudí s duševnou poruchou. Preto Liga za duševné zdravie každoročne organizuje slávnostný koncert, na ktorom sa udeľujú ceny za výnimočnú prácu v rámci destigmatizácie duševného zdravia.
14.3.2013 | Bratislava | 1 reakcia

Ďalšia výstava zo zbierky Ligy za duševné zdravie
Liga za duševné zdravie organizuje vo svojej Galérii Nezábudka výstavy, ktorých autormi sú ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou, nemajú výtvarné vzdelanie, ale dlhodobo sa venujú výtvarnej tvorbe pod vedením odborníkov psychológov a výtvarníkov. Tento krát sa výstava koná v priestoroch Domu Quo Vadis v centre Bratislavy.
11.2.2013 | Bratislava

Únia nevidiacich bude bilancovať
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravuje svoj 7. zjazd. Konať sa bude 26. a 27. októbra v Bratislave. Zíde sa na ňom viac než stovka účastníkov, z toho 70 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Ich úlohou bude nielen zvoliť predsedu a podpredsedov ÚNSS a schváliť stratégiu rozvoja únie na nasledujúce štyri roky, ale tiež zhodnotiť obdobie predchádzajúce.
25.10.2012 | Bratislava

Novela zákona o službách zamestnanosti zhorší podmienky
Pripravovaná Novela Zákona o službách zamestnanosti (predložená 09/2012) výrazným a neprijateľným spôsobom zhorší podmienky zamestnávania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, prevádzkovania chránených dielní a vznik nových chránených pracovných miest. Poškodí životnú a ekonomickú situáciu občanov so zdravotným postihnutím. Znemožní ich pracovné uplatnenie so všetkými, z toho vyplývajúcimi dôsledkami, ako je osobnostný rozvoj, sebaúcta, rehabilitácia, duševná kondícia, sociálna integrácia a pod.
23.10.2012 | Prešov

Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky
V uliciach 102 miest a obcí sa 26. septembra vyzbieralo 67 067,31 € na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. V predchádzajúcom roku dobrovoľníci vyzbierali 75 038,71 €.
17.10.2012 | Bratislava


Diskutovali o sociálnej integrácii
17.10.2012 | Bratislava

Dni duševného zdravia vyvrcholia zbierkou
28.9.2012 | Bratislava

Výstava Art brut zo zbierky Ligy za duševné zdravie
10.9.2012 | Bratislava

Otvoria Výtvarný salón 2012
3.9.2012 | Bratislava

Verejnosť vybrala projekty Občianskej voľby
11.12.2009 | Prešov

Zamestnanci ČSOB odporučili 22 neziskových projektov
1.12.2009 | Bratislava

Odyseus spustil stránku o problematike HIV a AIDS
1.12.2009 | Bratislava

Na integračnom matiné poďakovali za lásku
20.11.2009 | Košice

Nevidiaci súťažia v písaní a čítaní Brailovho písma
13.11.2009 | Bratislava

Cesta svetla ukazuje svet nevidiacich
11.11.2009 | Bratislava

NOVINKY EMAILOM
Týždenný prehľad noviniek z CHANGENET.SK. Zadajte Vašu email adresu:


KAMPANE

Podporte niektorú z petícií organizovanú našimi čitateľmi, alebo spustite vlastnú.


NAJČÍTANEJŠIE

REKLAMA

NAJDISKUTOVANEJŠIE
NAJNOVŠIE REAKCIE

FOTOBLOK


KALENDÁR
 
INZERÁTY

V tejto kategórii nie je zaradený žiaden inzerát.


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS