spájame ľudí, ktorí menia svet
Mgr. Jozef Sivák, CSc.
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
K zámerom transformácie Slovenskej akadémie vied
Zámer transformácie SAV pripomína zámery, ktoré sa už uskutočnili, alebo majú uskutočniť v oblasti médií, školstva a zdravotníctva. Ich spoločným menovateľom je snaha „šetriť“ na výdavkoch rezortov, ktoré sa z definície nemôžu bez dotácií zaobísť, keďže sa vymykajú trhovej ekonomike a jej zákonitostiam.
16.4.2012 | Mgr. Jozef Sivák, CSc. | 17 reakcií


Mgr. Jozef Sivák, CSc.


Autor je bývalý vedecký pracovník Národného centra vedeckého bádania (Centre national de la Recherche scientifique) a bývalý expert pri Rade Európy.
RSS kanál

NAJČÍTANEJŠIE


FOTOBLOK

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS