spájame ľudí, ktorí menia svet
Mária Ščepková
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Trpké ovocie terapie homosexuality – po roku opäť
Bolo by asi jednoduchšie, keby kresťanskou odpoveďou na realitu homosexuality bola jednoznačná možnosť „vyliečenia“. Jednak by to dávalo alternatívu pre tých, čo by o zmenu na heterosexualitu mali záujem. A jednak by to kresťanov oslobodilo od zložitých otázok a paradoxov, na ktoré akosi nie je ľahká matematická jednoznačná odpoveď. Zatiaľ však vzhľadom na vieru v Boha lásky a realitu tzv. homosexuálnej lásky mnohé otázky ostávajú.
29.7.2009 | Mária Ščepková | 38 reakcií

Trpké ovocie terapie homosexuality
Otvorený list občianskemu združeniu Pastor bonus ako reakcia na jeho výzvu adresovanú podpredsedovi vlády Dušanovi Čaplovičovi dňa 7.7.2008 vo veci zriadenia "centra na terapiu homosexuality".
14.7.2008 | Mária Ščepková | 48 reakcií


Mária Ščepková


RSS kanál

NAJČÍTANEJŠIE


FOTOBLOK

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS