spájame ľudí, ktorí menia svet
Rudolf Pado
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Zmizne z očí...
Existuje porekadlo: „Zmizne z očí, zmizne z mysle“. Jeho obsahom je fakt, že to čo neregistrujeme očami, prestáva zamestnávať našu myseľ. Tento mentálny vzorec sa často využíva aj pri likvidácií nelegálnych skládok odpadov. To, čo zasypeme, prekryjeme, niekam zhrnieme, prestáva akoby existovať.
6.11.2009 | Rudolf Pado | 10 reakcií

Ako úrady (ne)riešia nelegálne skládky odpadov
Analýza riešenia problematiky nelegálnych skládok odpadov obvodnými úradmi životného prostredia v rokoch 2004 – 2008“ odhalila, že veľmi nízke vnímanie environmentálnej kriminality, ako vážneho spoločenského problému, zo strany samospráv a občanov, je determinované aj veľmi nízkou represívnou aktivitou orgánov štátnej správy a ich veľmi nízkym proaktívnym pôsobením.
14.10.2009 | Rudolf Pado | 8 reakcií

Načo sú nám úradníci?
Občianske združenie Tatry sa dlhodobo zaoberá nelegálnym ukladaním odpadov v krajine a na základe našich zistení, musíme konštatovať, že situácia v ukladaní odpadov „na miesta, ktoré nie sú k tomu určené“, v zneškodňovaní odpadov osobami a spôsobmi, ktoré neumožňuje platný zákon o odpadoch sa prakticky nemení.
26.8.2009 | Rudolf Pado | 1 reakcia

Kolaps?
Nebudem polemizovať o tom, čo je skutočnou príčinou celosvetovej hospodárskej krízy, aj keď môj názor je jednoznačný a nemenný: je to kríza morálky. Spôsobili ju konkrétni ľudia, v konkrétnych finančných inštitúciách, ktorí nás dlhé roky balamutili výrokmi „o všemocnej ruke trhu“, pričom mali skôr na mysli vlastné ruky - tie, ktoré vo virtuálnom svete počítačov vytvárali a vytvorili neexistujúce ekonomiky, uzatvárali fiktívne obchody a emitovali bezcenné papiere. Na ich životný štýl sa dnes skladáme všetci.
10.2.2009 | Rudolf Pado | 50 reakcií

Invázne rastliny – nekonečný príbeh
Prešla jar, leto a je tu jeseň. Migrujúce vtáctvo odlieta do teplých krajín. Invázne rastliny tu zostávajú. Hľadia na nás od potokov, riek, zo smetísk, železničných násypov, z tzv. hnedých zón, ... rozrastajú sa a spokojne sa vysmievajú našim zákonom, vyhláškam a inštitúciám, ktoré sú za ich likvidáciu zodpovedné.
2.10.2007 | Rudolf Pado | 5 reakcií

Každodenná realita trvalo udržateľného rozvoja
V čase, keď som bolo požiadaný o napísanie tohto článku, v Tichej a Kôprovej doline práve prebiehal stret medzi zástancami technických riešení uplatňovaných pri ochrane a tvorbe životného prostredia a zástancami ekosystémovej ochrany.
10.8.2007 | Rudolf Pado | 40 reakcií

Pohánkovec japonský
Invázne rastliny – fraška pokračuje
Žijeme na Slovensku, nie v Kocúrkove. Píše sa rok 2007. Napriek tomu, máme zákony, ktoré nie sú personálne, finančne a materiálne pokryté, a teda vykonateľné. Máme orgány štátnej správy zodpovedné za uplatnenie týchto zákonov v každodennej realite, ktoré sa v bludnom kruhu vzájomne žiadajú o usmernenia.
20.6.2007 | Rudolf Pado | 7 reakcií

Regulujme autá – zabíjajú ľudí!
Nie som expert na medveďov. Som len ochranár a dlhé roky som bol veľmi aktívnym turistom. Majster turistiky, ktorý len na oficiálnych diaľkových pochodoch prešiel cez 40 000 km, má zopár cien za expedičnú turistiku a do svojej 30-ky si zapisoval každý jeden deň strávený v horách. Skončil som pri čísle 1 600.
8.6.2007 | Rudolf Pado | 20 reakcií

BIObordel
Odohráva sa to podľa tej istej šablóny. Najprv pripravíme pomerne kvalitný zákon. Do toho sa obujú rôzne lobistické skupiny, ktoré ak zákon úplne nezrušia, tak minimálne dosiahnu oddialenie účinností niektorých jeho ustanovení. Dôvody sú vždy rovnaké: finančná náročnosť opatrení, nedostatočné personálne kapacity, nejasná metodika, získanie času pre dôkladne logistické zabezpečenie príslušného ustanovenia. Prejdú roky. Predmetné ustanovenie nadobudne účinnosť a zrazu zisťujeme, že sme presne tam, kde sme boli v čase schválenia zákona. Dôvod je vždy rovnaký: nedostatočné právne vedomie a právne ignorantstvo.
5.12.2006 | Rudolf Pado | 29 reakcií

Na skládky nie sme krátki (2. časť)
V prvej časti článku Na skládki nie sme krátki bol predstavený postup likvidácie nelegálnych skládok odpadov z krajiny, ktorý sa opieral o zákon o odpadoch. Slovenská legislatíva však po novelizácii Trestného zákona (č. 300/2005 Z. z.) vytvára možnosť riešiť danú problematiku aj cestou vyvodzovania trestno-právnej zodpovednosti.
19.6.2006 | Rudolf Pado | 1 reakcia


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 7 | Next
Rudolf Pado
Rudolf Pado

Autor je predsedom a projektovým manažérom OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.http://www.fns.uniba.sk/zp/oztatry/index.htm-http://www.fns.uniba.sk/zp/oztatry/index.htm


RSS kanál

NAJČÍTANEJŠIE


FOTOBLOK

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS