spájame ľudí, ktorí menia svet
Marcel Zajac
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Neziskové organizácie sú pripravené spolupracovať

K Výzve platforiem mimovládnych organizácii, ktorú sú súčasťou Výboru pre MVO pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Predstavitelia platforiem MVO vítajú tú časť Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorej vláda podporuje „aktívny dialóg s občianskou spoločnosťou a so zástupcami z neziskového sektoru“. Zároveň konštatujeme, že podoba takéhoto dialógu nie je zatiaľ jasná a v Programovom vyhlásení nie je dostatočne rozvedená.

Mimovládne organizácie sa hneď po voľbách opakovane obrátili na predstaviteľov nastupujúcej vlády so žiadosťou o takýto dialóg – či už išlo o témy tretieho sektora, občianskej spoločnosti alebo ľudských práv.

Na úrovni niektorých rezortov sa dialóg už čiastočne začal.

Prihovárame sa za to, aby dialóg medzi vládou a občianskou spoločnosťou pokračoval na pôde Rady vlády pre ľudské práva, narodnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde pôsobí aj Výbor pre mimovládne neziskové organizácie. Užitočná komunikácia prebiehala aj medzi Splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a predstaviteľmi mimovládnych organizácii. V Programovom vyhlásení nie je budúcnosť týchto inštitúcii, ktorých zachovanie požadujeme, načrtnutá.

Rovnako nie je jasné, akým spôsobom sa bude vláda venovať širokej a mimoriadne dôležitej agende občianskej spoločnosti.

Predstavitelia platforiem MNO v tejto súvislosti žiadajú Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, aby zvolal zasadnutie Výboru pre MNO, ktoré sa bude venovať rozpracovaniu Programového vyhlásenia pre oblasť mimovládnych organizácii a neziskového sektora.

Výzva „Sme súčasťou slovenskej spoločnosti“ dokumentuje pripravenosť mimovládneho sektora spolupracovať, jeho potenciál prispievať ku kvalite života na Slovensku i jeho silu obhajovať záujmy občanov.


Marcel Zajac
zástupca Ekofóra, platformy environmentálnych mimovládnych organizácií a podpredseda Výboru pre MNO pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Marcel Zajac
Marcel Zajac

Autor pôsobí v Nadácii Ekopolis.
RSS kanál» Vaše reakcie (0)
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.smeSúvisiace témy
Neziskový sektor, Demokracia, Politika, Štátna správa

Regióny
Bratislava


[17667]REKLAMA


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS