spájame ľudí, ktorí menia svet
Fedor Gál
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
November 2009
Dvadsať rokov od konca totalitného režimu v našej krajine, to je čas, v ktorom sú pripomínané udalosti stále v čerstvej pamäti, no predsa je to čas dostatočne dlhý na to, aby sme mohli posudzovať výsledky. Nie je to len možnosť, je to naliehavá potreba.
Voliť dobre, a nie najmenej zle
Autor článku (D. Forgács), v ktorom polemizuje s mojimi názormi, na jednom mieste píše: „Cieľom kampaní ako ‚Nie je nám to jedno‘ alebo ‚Šetrite si svoj hlas na september‘ nie je podpora konkrétnych politických strán, ale reprezentatívnosť výsledkov volieb.“ Moja pripomienka znie: Reprezentatívnosť takýchto výsledkov neexistuje, pretože intervenovala kampaň mimovládnych organizácií.
3.7.2002 | Fedor Gál


Fedor Gál


RSS kanál

NAJČÍTANEJŠIE


FOTOBLOK

REKLAMA


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt