spájame ľudí, ktorí menia svet
Ľubica Lacinová
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Budú voľby
O necelé dva týždne nás opäť čakajú komunálne voľby a nálada medzi ľuďmi sa zdá byť zase o niečo mizernejšia, ako minule. Tentokrát sa voľby stretnú temer presne so štvrťstoročím našej spoločnej snahy o demokraciu.
7.11.2014 | Ľubica Lacinová | 1 reakcia

Za Soňou Čechovou
Vo štvrtok 8. marca sme sa rozlúčili so Soňou Čechovou. Hovorí sa, nikto nie je nenahraditeľný, ale ona tuším bola tou výnimkou potvrdzujúcou pravidlo. Soňa Čechová bola noblesná a vzdelaná dáma. Tie tri slová sa pomaly vytrácajú z nášho slovníka. Tým väčšia škoda...
12.3.2007 | Ľubica Lacinová | 4 reakcie

Environmentálna etika
Človek ako jediný živý tvor si uvedomuje sám seba, je schopný komunikovať s okolím, je schopný predvídať následky svojich činov, je schopný hodnotových súdov a na ich základe vo svojom živote robí vedomé voľby. Voľby robí ako človek spoločenský, ako osobnosť sformovaná rodinnou a spoločenskou výchovou a vzdelávaním, ako osobnosť, ktorá si osvojila určitý systém hodnôt, ktorým sa pri rozhodovaní o svojich skutkoch riadi. Dôsledky ľudských činov na životy iných ľudí sú predmetom etických súdov a z nich vyplývajúcich rozhodnutí už od od antiky.
4.1.2007 | Ľubica Lacinová | 23 reakcií

Mozaika zo sveta genetických technológií (5/05)
Klonované embryonálne kmeňové bunky. Prvý klonovaný pes. Ako pokračuje kukurica MON 863. Farmaceutické látky z GM rastlín.
25.8.2005 | Ľubica Lacinová | 3 reakcie

Mozaika zo sveta genetických technológií (3/05)
Osudy transgénnej kukurice. Ako (ne)funguje schvaľovanie GM plodín v EÚ. Budúcnosť reprodukčného klonovania. Novinky z Ázie.
29.4.2005 | Ľubica Lacinová | 6 reakcií

Mozaika zo sveta genetických technológií 2/05
Vznikla sieť regiónov bez geneticky modifikovaných plodín. Je kukurica MON 863 bezpečná? Pokuta za korupciu pre Monsanto. Nová nemecká legislatíva regulujúca nakladanie s GM plodinami.
15.3.2005 | Ľubica Lacinová | 1 reakcia

Mozaika zo sveta genetických technológií (1/05)
Členské štáty EÚ opäť hlasovali o geneticky modifikovaných plodinách. O osude GMO sa rozhodne v Ázii. Diskusia o GM plodinách v Ázii sa líši od diskusie medzi USA a EÚ.
17.2.2005 | Ľubica Lacinová | 9 reakcií

Jana Cviková
Jana Cviková: "Mala som pocit, že byť ženou je obmedzujúce"
Ľuba Lacinová: Ako si objavila feminizmus?
Jana Cviková: Bola som už dlhšie nespokojná, mala som pocit, že byť ženou je obmedzujúce. Snažila som sa zistiť, prečo to tak pociťujem. Odpoveď som našla najmä cez knihy.
25.11.2004 | Ľubica Lacinová

Jana Juráňová: "Na všetko, čo už poznám, sa zrazu dalo pozerať nanovo"
Mohlo by sa zdať, že feminizmus na Slovensku vznikal po roku 1989. Nie je to tak - feminizmus a feministky tu boli aj v druhej polovici devätnásteho storočia, aj v prvej polovici storočia dvadsiateho.
25.11.2004 | Ľubica Lacinová | 1 reakcia

Mozaika zo sveta genetických technológií XII.
Bayer obmedzuje svoj GM program v Indii. Prvá bezgenetická zóna v Kanade. Problematické testovanie GM plodín a potravín v USA.
23.11.2004 | Ľubica Lacinová


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 6 | Next
Ľubica Lacinová


Autorka je vedecká pracovníčka v odbore molekulárnej fyziológie. Bola spoluzakladateľkou Strany zelenych a zakladala Alianciu žien Slovenska. Je členkou Spoločnosti pre trvalo udržateľný život (STUŽ), spolupracuje s feministickým kultúrnym časopisom Aspektom, mesačníkom Sedmá generace a týždenníkom Mosty.
RSS kanál

NAJČÍTANEJŠIE


FOTOBLOK

Jana Cviková
REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS