spájame ľudí, ktorí menia svet
Daniel Darida
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Z občanov chcú urobiť štatistov
Poslanci vládnej koalície pri predkladaní poslaneckej novely zákona o ochrane prírody možno neúmyselne uplatnili v praxi to, v čom tkvie podstata ich návrhu: Záujem vylúčiť aktívnych občanov združených v mimovládnych neziskových organizáciách z procesu správy vecí verejných. A to aj v tak verejnej problematike, akou je kvalitné životné prostredie.
V srdci Európy sa rodí nové Lukašenkovo
Už dávajú plný zmysel všetky tie zahraničné kontakty nášho pána premiéra, vrátane tej návštevy, keď ešte premiérom nebol. A on, náš drahý pán premiér, sa stal i dobrým žiakom svojich učiteľov – Lukašenka, Castra, Kaddáfího.
4.5.2007 | Daniel Darida | 12 reakcií

Nikto si s nimi neporadí?
Nedávno slovenský telekomunikačný úrad zverejnil tlačovú správu, ktorá ma doslovne nadvihla z kresla. Apeluje v nej totiž na občanov, aby sa nespoliehali len na konanie štátnych orgánov, ale aby si sami riešili problémy s neetickým postupom podnikateľov. Pritom sa táto správa zjavne týka súčasného diania okolo firmy Slovak Telecom (ST), najmä petície občanov Internet pre všetkých.
13.2.2006 | Daniel Darida | 1 reakcia

Európska ústava a KDH
Správne by bolo nazvať tento príspevok „Európska ústavná zmluva a KDH“,  keďže sa však bude venovať
27.2.2005 | Daniel Darida

Kazda nie je gazda
Rozmýšľal som, ako začať. Nuž patrilo by sa poďakovať Changenetu, že mi umožnil realizovať sa. A tiež by sa asi patrilo povedať niečo o sebe.
9.12.2004 | Daniel Darida

Envirofond - tušenie súvislostí a tieňov
Zaplesalo by srdce každého pravoverného ekológa s vďakou nášmu drahému pánu ministrovi, ako sa to len bije za to naše krásne a zdravé životné prostredie.
1.12.2004 | Daniel Darida

V trenčianskom kraji vznikla regionálna sieť tretieho sektora
„Trenčianska environmentálna sieť“ bude reprezentovať MVO vo vzťahoch predovšetkým k Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ale aj k ostatným inštitúciám či širokej verejnosti.
26.6.2003 | Daniel Darida

Obyvatelia darovali mestu majetok
Projekt „Pod našimi oknami“, ktorý realizovalo občianske združenie Brečtan za finančnej podpory REC Slovensko a ďalších sponzorov bol zameraný na zrealizovanie sadových úprav okolia bytového domu v Novom Meste nad Váhom za spolupráce miestnych mimovládnych organizácií, nájomníkov bytov a miestnej samosprávy.
6.6.2003 | Daniel Darida

Rada vlády pre MVO alebo pre Grémium?
Úprimne sa teším zostaveniu Rady vlády pre neziskové organizácie a pevne verím, že jej činnosť bude o niečo prospešnejšia, ako v minulých obdobiach. Nemôžem sa však nevyjadriť k dvom veciam, z ktorých jedna ma trochu prekvapuje a druhá priam zaráža.
22.4.2003 | Daniel Darida

MVO v prospech poslancov mestského zastupiteľstva
Občianske združenia Brečtan a Genius loci v spolupráci s mestom Nové Mesto nad Váhom usporiadali dňa 27. februára seminár s názvom „Minimum poslanca – minimum občana“.
7.3.2003 | Daniel Darida


  1 | 2 | Next
Daniel Darida


Niečo málo zo života (môjho).

Patrí sa, keď už mám možnosť vyjadrovať svoje názory, aby som sa aj trošku predstavil.

Tak teda som zhruba na polceste medzi mladosťou a dôchodkom. Navštevoval som kedysi našu Alma mater (Univerzitu Komenského) a čo je čudné, aj som ju ukončil, dokonca štátnymi rigoróznymi skúškami. A tak sa zo mňa stal doktor matematiky (presnejšie numerických metód).

Okrem diplomu som si zo školy odniesol aj budúcu manželku, s ktorou som splodil syna a s ktorou som sa pred pár rokmi šťastne rozviedol.

Vyskúšal som si všetky tri sektory a aj niečo naviac - na začiatku som bol živnostníkom, štyri roky správcom počítačovej siete mestského úradu, jeden rok zamestnancom Brečtanu a jeden rok nezamestnaným. A akoby sa kruh uzavrel, stal sa zo mňa opäť (environmentálny a treťosektorový a regionálno rozvojový) živnostník. Vo všetkých prípadoch som sa však živil, a stále najviac živím, počítačmi.

V mladosti som sa zaoberal mnohými vecmi, niektoré z nich mi ostali až dodnes - ako napríklad hra (učenie sa hry) na gitaru, čítanie sci-fi a vyhľadávanie kvalitných filmov (napr. Tarkovskij).

Rád hovorím svoje názory, ale snažím sa aj počúvať ostatných. A hlavne nikomu neberiem právo jeho názor vyslovovať. A tak Vás prosím, dovoľte aj mne´občas, sporadicky, vysloviť svoj názor na týchto stránkach.


RSS kanál

NAJČÍTANEJŠIE


FOTOBLOK

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS